Szkolenia rad pedagogicznych

Na skróty

Lista kategorii szkoleń

Podstawowe zasady organizacyjne

szkoleń dla rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich

 • Szkolenia dla rad pedagogicznych/zespołów nauczycielskich prowadzimy najczęściej w siedzibie zamawiającego. Ich długość to zazwyczaj 4 godziny dydaktyczne (do ustalenia).
 • Większość szkoleń możemy zrealizować również w trybie zdalnym lub hybrydowym
 • Każde szkolenie dostosujemy do Waszych potrzeb: będzie „uszyte na miarę”
 • Oferujemy także szkolenia łączone dla nauczycieli kilku placówek (sprawdź rozwiązanie multigrono).
 • Nasze szkolenia i inne formy wsparcia możemy połączyć w modelu procesowego wspomagania (sprawdź na czym polega procesowe wspomaganie)
 • Kursy online – nowoczesna forma edukacji – kursy mogą być realizowane jako niezależne formy edukacyjne lub jako wprowadzenie/uzupełnienie szkoleń – sprawdź na naszej platformie kursy.perceptiedukacja.pl
 • Jeśli potrzebujesz więcej informacji sprawdź stronę FAQ – najczęściej zadawane pytania

Polecane szkolenia

Kategorie tematyczne szkoleń

 • Poniżej zamieszczamy kategorie tematyczne
 • W każdej z nich znajdziesz propozycje konkretnych szkoleń
 • Możesz też skorzystać z wygodnej wyszukiwarki szkoleń
 • W każdej kategorii możemy przygotować szkolenie specjalnie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu
 • Zamówienie złożysz dzwoniąc do nas (+48 601431060) lub pisząc (wykorzystaj formularz pod każdym ze szkoleń lub napisz na adres szkolenia@perceptiedukacja.pl)

Lista kategorii szkoleń

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa

* współpraca z rodzicami uczniów * ocenianie wewnątrzszkolne * praca z uczniem z doświadczeniem migracji * rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów * praca z uczniem z indywidualnymi/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze SPE

* praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi * praca z dziećmi z autyzmem * tworzenie dostępnej szkoły * diagnoza funkcjonalna * UDL - uniwersalne projektowanie w edukacji

Umiejętność uczenia (się)

* wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w edukacji *pytania rozwijające umiejętność uczenia się i samodzielnego myślenia praca z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i potencjale * rozwijanie myślenia krytycznego * style i strategie uczenia się uczniów w praktyce szkolnej * skuteczne sposoby prowadzenia lekcji atrakcyjnych dla każdego ucznia (UDL - uniwersalne projektowanie w edukacji) * motywacja do uczenia się * nowoczesne ocenianie (ocenianie kształtujące, informacje zwrotne, samoocena) * neurodydaktyka * aktywne metody pracy * projekty edukacyjne

Współpraca z rodzicami

* trudne rozmowy z rodzicami uczniów * efektywne zebrania z rodzicami * sposoby na współpracę z rodzicami * zbieranie, prezentowanie i uwzględnianie opinii rodziców

TIK i kompetencje cyfrowe

* bezpłatne narzędzia Google dla edukacji * TIK na lekcji (aplikacje, narzędzia, platformy, chmury – pomysły na wykorzystanie) *jak uczniowie mogą wykorzystywać swoje laptopy i smartfony do uczenia się * cyberbezpieczeństwo * urządzenia cyfrowe (obsługa, wykorzystanie) * wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR i AR) w edukacji

Kompetencje matematyczne

* matematyczne inspiracje * sposoby na kreatywne i skuteczne uczenie matematyki * kreatywna matematyka * matematyka w ruchu * matematyka i szachy * matematyka z TIK-iem * rozwijanie kompetencji matematycznych na różnych przedmiotach

Programowanie

* programowanie (bez urządzeń i z urządzeniami, wykorzystanie robotów, gadżetów, aplikacji) * rozwijanie logicznego myślenia poprzez naukę programowania

Kompetencje kluczowe

* poznanie i diagnozowanie KK * świadome rozwijanie KK uczniów * KK a podstawa programowa * KK na różnych przedmiotach * procesowe wspomaganie w obszarze KK

Wsparcie psychologiczne

* stres i depresje uczniów (symptomy, interwencja, pomoc) * program profilaktyczno-wychowawczy w szkole * praca z uczniami doświadczającymi migracji * przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci * agresja i przemoc rówieśnicza (diagnoza, profilaktyka, interwencja, pomoc, rozwiązania długofalowe)

Wsparcie nauczyciela

* dobrostan nauczyciela * zarządzanie własnymi emocjami * rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczyciela - sprawne wykorzystywanie technologii * budowanie relacji w zespole nauczycielskim * asertywność i stawianie granic

Kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielność, kooperacja

* rozwijanie krytycznego i kreatywnego myślenia uczniów * projekty edukacyjne i społeczne * rozwijanie współpracy zespołowej uczniów * wspieranie ucznia w planowaniu własnego rozwoju (nauczyciel-tutor-mentor-coach) * włączanie uczniów w podejmowanie decyzji dotyczących szkoły * praca z celem (nadawanie sensu, rozwijanie przedsiębiorczości, wzmacnianie motywacji) * wykorzystywanie pytań do rozwijania kreatywności i samodzielności uczniów (z kartami „Weź zapytaj!”)

Działania wychowawcze

* kształtowanie szacunku do drugiego człowieka * trudne i prowokacyjne zachowania uczniów – zapobieganie i reakcja * umowy i zasady (budowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie) * program profilaktyczno-wychowawczy w szkole * wartości w pracy z uczniami * elementy mediacji (jak pomagać w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami) * kreatywne i rozwijające lekcje wychowawcze * jak pytać, żeby wychowywać

Integracja uczniów

* integracja w klasach wielokulturowych * jak budować zintegrowane zespoły klasowe * reintegracja zespołów klasowych po powrocie do szkoły * zespół klasowy oparty na wspólnych zasadach i wartościach * kooperacyjne metody pracy na lekcji

Budowanie relacji

* wzmacnianie autorytetu nauczyciela * komunikacja budująca relacje (elementy coachingu i socjoterapii) umowy i zasady jako narzędzie budowania relacji * przekonania i wartości, a budowanie relacji z innymi * elementy mediacji * indywidualne podejście do ucznia

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

* rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela (organizacja pracy z grupą, aktywne metody pracy, motywowanie dzieci, strategia zabawowa i zadaniowa) * znaczenie relacji (komunikacja nauczyciel-rodzic-dziecko, zaufanie oparte na relacjach i autorytecie, współdecydowanie i partycypacja) * wspieranie rozwoju kompetencji dzieci (społeczne, językowe, matematyczne, kreatywność, wrażliwość na sztukę, estetyka) * komunikacja aktywizująca i rozwijająca dzieci

Dokumentacja szkolna, wsparcie dyrektora

* audyt dokumentacji * wsparcie w przygotowaniu dokumentów * szkolenia z zakresu zarządzania dla dyrektorów i zastępców * coaching dla dyrektorów * ewaluacja wewnętrzna - szkolenia i wsparcie w realizacji * procesowe wspomaganie szkoły i przedszkola

Szkolenia archiwalne

W tej kategorii zamieszczamy szkolenia, które realizowaliśmy w przeszłości. Wiele z nich straciło na swej aktualności ze względu na zmianę warunków pracy w szkołach (np. szkolenia z zakresu edukacji zdalnej). Część zaś zastąpiliśmy innymi szkoleniami o zbliżonej tematyce.
Chętnie do nich wrócimy, jeśli będziesz ich potrzebować.

Zapytania i zamówienia

* zamówienie lub zapytanie możesz złożyć telefonicznie, mailem lub przez formularz pod opisem szkolenia na naszej stronie
* szczegóły szkoleń znajdziesz w sekcji oferta a odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sekcji FAQ
* pamiętaj, że każde szkolenie dostosujemy do Waszych potrzeb

Połączcie siły z zaprzyjaźnionymi placówkami, stwórzcie wspólną grupę szkoleniową i podzielcie się kosztami szkolenia.

multigrono

Opinie i referencje

Sprawdź oceny, opinie i referencje od nauczycieli i dyrektorów korzystających z naszych szkoleń.

kompetencje prowadzących
4.9/5
metody szkoleniowe
4.7/5
przydatność w pracy nauczyciela
4.7/5
materiały i pomoce szkoleniowe
4.7/5
atmosfera zajęć
4.8/5

System zapewnienia jakości

Poznaj nasz system zapewnienia jakości, dzięki któremu nasze szkolenia są dobrze dostosowane do potrzeb Twojej placówki.

Zamówienia i jakość

Informacja dla uczestników szkoleń (RODO)

Sprawdź zasady przetwarzania danych uczestników form doskonalenia w związku z zasadami wystawiania zaświadczeń określonymi w par. 23 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (obowiązek wystawienia zaświadczenia zawierającego m.in. imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia uczestnika formy doskonalenia oraz obowiązek prowadzenia rejestru zaświadczeń zawierającego takie dane).

Udostępnij: