Szkolenia rad pedagogicznych

  • Szkolenia dla rad pedagogicznych prowadzimy najczęściej w siedzibie zamawiającego. Ich długość to zazwyczaj 4 godziny dydaktyczne.
  • Większość szkoleń możemy zrealizować również w trybie zdalnym lub hybrydowym
  • Każde szkolenie dostosujemy do Waszych potrzeb: będzie “uszyte na miarę”
  • Oferujemy także szkolenia łączone dla nauczycieli kilku placówek (sprawdź ofertę multigrono).
  • Nasze szkolenia i inne formy wsparcia możemy połączyć w modelu procesowego wspomagania (sprawdź na czym polega procesowe wspomaganie)
  • Kursy online – nowoczesna forma edukacji – kursy mogą być realizowane jako niezależne formy edukacyjne lub jako wprowadzenie/uzupełnienie szkoleń – sprawdź na naszej platformie kursy.perceptiedukacja.pl

Polecane szkolenia dla rad pedagogicznych

Pozostałe szkolenia

Kategorie tematyczne

  • Poniżej zamieszczamy kategorie tematyczne
  • W każdej z nich znajdziesz propozycje konkretnych szkoleń
  • W każdej kategorii możemy przygotować szkolenie specjalnie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu
  • Zamówienie złożysz dzwoniąc do nas (+48 503379030) lub pisząc (wykorzystaj formularz pod każdym ze szkoleń lub napisz na adres szkolenia@perceptiedukacja.pl)

Myślenie krytyczne dla szkół

* 4-letni projekt wdrożenia kultury myślenia krytycznego w szkole (z coroczną decyzją o kontynuacji lub rezygnacji) * rezliowany w ścisłej współpracy i w oparciu o metodologię TOC dla Edukacji Polska * systemowe wsparcie oparte o model procesowego wspomagania * certyfikacja: „Szkoła z kulturą myślenia krytycznego” * edukacja hybrydowa: szkolenia na żywo i e-learning na platformie (tutoriale, scenariusze, opracowania do pobrania) * różne warianty cenowe

Kompetencje kluczowe

* poznanie i diagnozowanie kompetencji kluczowych * planowanie działań rozwijających kompetencje kluczowe * obecność kompetencji kluczowych w bieżących działaniach szkoły/przedszkola * kompetencje kluczowe a podstawa programowa * procesowe wspomaganie w obszarze kompetencji kluczowych

Zdalne uczenie (się)

* strategie i narzędzia w zdalnym uczeniu * Microsoft 365 i MS Teams * G-Suite i Google Classroom * Zoom i aplikacje wspierające zdalne uczenie

Umiejętność uczenia (się)

* style i strategie uczenia się uczniów w praktyce szkolnej * skuteczne sposoby prowadzenia lekcji atrakcyjnych dla każdego ucznia (4MAT, odwrócona lekcja, gadżety, grywalizacja, eduroom) * indywidualizacja pracy z uczniami * motywacja do uczenia się * nowoczesne ocenianie (ocenianie kształtujące, informacje zwrotne, samoocena) * neurodydaktyka * aktywne metody pracy * projekty edukacyjne * storytelling i wizualizacja na lekcji * tutoring, coaching, mentoring w szkole * pomiar dydaktyczny * pomysły na lekcje z poszczególnych przedmiotów (j. polski, matematyka) * innowacje edukacyjne * formułowanie celów i efektów edukacyjnych (taksonomia Blooma, widoczne uczenie się) * pytania rozwijające umiejętność uczenia się

Współpraca z rodzicami

* trudne rozmowy z rodzicami uczniów * efektywne zebrania z rodzicami * sposoby na współpracę z rodzicami * zbieranie, prezentowanie i uwzględnianie opinii rodziców

TIK i programowanie

* TIK na lekcji (aplikacje, narzędzia, platformy – pomysły na wykorzystanie) * praca z uczniami w chmurze * cyberbezpieczeństwo * telefony komórkowe na lekcji * tablice interaktywne (obsługa, wykorzystanie) * programowanie (bez i z urządzeniami, wykorzystanie robotów, gadżetów, aplikacji) * wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR i AR) w edukacji

Kompetencje matematyczne

* matematyczne inspiracje * sposoby na kreatywne i skuteczne uczenie matematyki * kreatywna matematyka * matematyka w ruchu * matematyka i szachy * matematyka z TIK-iem * rozwijanie kompetencji matematycznych na różnych przedmiotach

Wsparcie psychologiczne

* stres i depresje uczniów (symptomy, interwencja, pomoc) * program profilaktyczno-wychowawczy w szkole * profilaktyka uzależnień (środki psychoaktywne, technologie, media, hazard, gry) – rozpoznawanie i ścieżki postępowania nauczyciela * uczniowie na dopalaczach – rozpoznawanie i interwencja * przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci * agresja i przemoc rówieśnicza (diagnoza, profilaktyka, interwencja, pomoc, rozwiązania długofalowe) * prawa dziecka w szkole i przedszkolu

Wychowanie do wartości

* kształtowanie szacunku do drugiego człowieka * trudne i prowokacyjne zachowania uczniów – zapobieganie i reakcja * umowy i zasady (budowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie) * program profilaktyczno -wychowawczy w szkole * wartości w pracy z uczniami * elementy mediacji (pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami) * budowanie zespołu w opraciu o wartości * rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez identyfikację talentów * kreatywne i rozwijające lekcje wychowawcze

Budowanie relacji

* wzmacnianie autorytetu nauczyciela * komunikacja budująca relacje (elementy coachingu i socjoterapii) * umowy i zasady jako narzędzie budowania relacji * przekonania i wartości a budowanie relacji z innymi * elementy mediacji * indywidualne podejście do ucznia

Kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielność, kooperacja

* rozwijanie kreatywnego myślenia uczniów * projekty edukacyjne i społeczne * rozwijanie współpracy zespołowej uczniów * wspieranie ucznia w planowaniu własnego rozwoju (nauczyciel-tutor-mentor- coach) * włączanie uczniów w podejmowanie decyzji dotyczących szkoły * praca z celem (nadawanie sensu, rozwijanie przedsiębiorczości, wzmacnianie motywacji) * wykorzystywanie pytań do rozwijania kreatywności i samodzielności uczniów (z kartami „Weź zapytaj!”)

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

* rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela (organizacja pracy z grupą, aktywne metody pracy, motywowanie dzieci, strategia zabawowa i zadaniowa) * znaczenie relacji (komunikacja nauczyciel-rodzic-dziecko, zaufanie oparte na relacjach i autorytecie, współdecydowanie i partycypacja) * wspieranie rozwoju kompetencji dzieci (społeczne, językowe, matematyczne, kreatywność, wrażliwość na sztukę, estetyka) * komunikacja aktywizująca i rozwijająca dzieci

Dokumentacja szkolna, wsparcie dyrektora

* audyt dokumentacji * wsparcie w przygotowaniu dokumentów * szkolenia z zakresu zarządzania dla dyrektorów i zastępców * coaching dla dyrektorów * ewaluacja wewnętrzna - szkolenia i wsparcie w realizacji * proceoswe wspomaganie szkoły i przedszkola

Wsparcie nauczyciela w osobistym rozwoju

* dobrostan nauczyciela * radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami * podstawy obsługi komputera * współpraca i integracja w zespole * liderstwo w zespole * umiejętność rozwiązywania i radzenia sobie z konfliktami * awans zawodowy nauczyciela * praca w chmurze

System zapewnienia jakości

Poznaj nasz system zapewnienia jakości, dzięki któremu nasze szkolenia są dobrze dostosowane do potrzeb Twojej placówki.