weź zapytaj

Weź zapytaj! Karty rozwojowe

Spis treści

Karty rozwojowe „Weź zapytaj!” – dla kogo?

Karty rozwojowe „Weź zapytaj!”, to narzędzie dla osób, które wspierają innych w rozwoju:

 • nauczycieli  – wykorzystasz je na lekcjach wychowawczych lub przedmiotowych
 • trenerów – wykorzystasz je podczas różnego typu szkoleń, nie tylko tych dotyczących rozwijania kompetencji miękkich
 • coachów – wykorzystasz je podczas sesji z klientami
 • instruktorów – wykorzystasz je podczas nauki Twoich podopiecznych

Karty rozwojowe „Weź zapytaj!” – zawartość

30 dwustronnych laminowanych kart w formacie A6 (ok. 15 cm x 10 cm)
30 autorskich zdjęć z historią – na każdej karcie inne zdjęcie
2-5 pytań na każdej karcie
4 kategorie pytań:

 1. początek pracy, rozpoczęcie zajęć, zadania 
 2. relacje, emocje, samoświadomość, współpraca
 3. kreatywność, myślenie, wiedza, refleksja
 4. koniec pracy, podsumowanie zajęć, zadania
 • pakiet poszerzony zawiera 3 zestawy po 30 kart – możesz korzystać z takich samych kart jednocześnie (np. dla kilku grup lub osób)
 • kolor pytajnika przy krawędzi karty wskazuje kategorię pytań (szary, niebieski, malinowy, turkusowy)
 • większość kart możesz z łatwością dopasować do innych kategorii – zawierają uniwersalne pytania

Dlaczego karty?

 • mają różnorodne zastosowania (wykorzystaj jedno lub kilka pytań z karty, wykorzystaj zdjęcia) – zobacz więcej pomysłów na wykorzystanie kart poniżej
 • oddziałują na wiele zmysłów (wzrok, dotyk, zapach)
 • można je wykorzystywać wielokrotnie (jako cały komplet lub pojedyncze karty/pytania)
 • są estetyczne i atrakcyjne w pracy (lubią je uczniowie i uczestnicy szkoleń)

Na kartach znajdziesz uniwersalne pytania rozwojowe do wykorzystania w różnych sytuacjach, kontekstach, momentach zajęć (lekcji, szkolenia, sesji indywidualnej)

weź zapytaj - logo

Dlaczego pytania?

Bo pytania mają moc!

 • formułowanie rozwijających pytań nie jest łatwe
 • często jako edukatorzy formułujemy pytania, których celem jest testowanie, a nie rozwój – oczekujemy jedynej poprawnej odpowiedzi
 • dobrze postawione pytanie:
   • skłania do refleksji i poszukiwania
   • buduje samoświadomość i samodzielność
   • rozwija myślenie i rozumienie
   • wzmacnia motywację 
   • kształtuje empatię i wrażliwość na siebie i drugiego człowieka
   • pomaga rozumieć zjawiska, procesy, relacje
   • podnosi efektywność uczenia się

Karty rozwojowe „Weź zapytaj!” przygotowane są przez doświadczonych trenerów i coachów  Martę Cielińską-Idziak i Grzegorza Idziaka wykorzystujących pracę pytaniami w swojej codziennej praktyce. Większość pytań jest sformułowana w pierwszej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej. Zostały sformułowane sposób, który pozwala najskuteczniej wspierać rozwój uczniów lub uczestników szkoleń czy indywidualnych sesji.

na każdej karcie znajdziesz 2-5 uniwersalnych pytań

Wskazówki do pracy pytaniami

Karty „Weź zapytaj!” to narzędzie do pracy pytaniami. W pracy z wykorzystaniem pytań czyha wiele niebezpieczeństw i pokus. Oto kilka wskazówek, które pomogą ominąć niebezpieczne „rafy”:

kiedy pytasz, daj czas na odpowiedź 

 • sprawdź jak długo czekasz na odpowiedź, kiedy zadajesz pytania uczniom lub uczestnikom szkoleń/sesji;
 • pamiętaj, że najważniejszy proces zachodzi w ich głowach podczas poszukiwania odpowiedzi – to wtedy odkrywają najwięcej, a cisza lub uzgadnianie odpowiedzi mogą być bardzo twórcze i uczące

słuchaj, kiedy pada odpowiedź

 • wskazówka wydaje się oczywista, ale często jest ignorowana, zwłaszcza wtedy, kiedy już kolejny raz prowadzisz podobne zajęcia;
 • stosuj techniki aktywnego słuchania: patrz na mówiącego, zwróć się w jego stronę całym ciałem, pochyl się w jego stronę, reaguj mimiką i gestami, dawaj znaki skinieniem głowy, zadawaj pogłębiające pytania, wyraź uznanie lub zaskoczenie itp.

odpowiedź nie musi być dla Ciebie

pytanie może być ważniejsze niż odpowiedź 

 • obie wskazówki odnoszą się do podobnego problemu: ciekawość lub potrzeba sprawdzenia odpowiedzi;
 • pamiętaj, że dobrze postawione pytanie uruchamia proces refleksji i myślenia, ma pomagać tym, którym zostało zadane – jest dla nich;
 • uczniowie lub uczestnicy szkoleń/sesji nie zawsze chcą odpowiedzieć na każde pytanie, ale to nie znaczy, że ono nie działa;
 • często pytania o emocje czy relacje pozwalają im docierać do bardzo osobistych przeżyć i refleksji, którymi nie chcą się dzielić z Tobą lub grupą, w której się znajdują – uszanuj to! 

pytaj siebie, czy masz gotowość usłyszenia odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie

 • niektóre pytania mogą zachęcać do udzielenia informacji, które nie będą dla Ciebie przyjemne (np. na temat emocji, które wzbudza Twój sposób pracy);
 • sprawdzaj swoją gotowość na usłyszenie odpowiedzi;
 • nie neguj odpowiedzi, które usłyszysz – zniechęcisz w ten sposób do dalszych szczerych wypowiedzi;
 • okaż wdzięczność za szczerość i wykorzystaj odpowiedzi do własnego rozwoju;
 • rozważ też, czy inni uczniowie lub uczestnicy szkolenia są gotowi na wysłuchanie odpowiedzi – jakie to wywoła skutki (np. czy nie spowoduje konfliktów w grupie, czy nie wzmocni niepożądanej rywalizacji, zazdrości itp.)

sprawdzaj intencje Twoich pytań

 • dbaj o świadome i celowe zadawanie pytań;
 • pytaj siebie, po co zadajesz pytanie i co chcesz dzięki niemu osiągnąć;
 • sprawdzaj, czy Twoje pytania nie zawierają ukrytych intencji (np. chęć ośmieszenia ucznia lub uczestnika szkolenia/sesji, chęć udowodnienia swojej racji, okazania wyższości);
 • wybieraj takie pytania i taki sposób ich zadawania, które służą rozwojowi Twoich uczniów lub uczestników szkoleń/sesji

Pomysły na wykorzystanie kart „Weź zapytaj!”

Karty „Weź zapytaj!” możesz wykorzystać na różne sposoby. Oto kilka pomysłów, które z pewnością nie wyczerpują wszystkich ich możliwości:

wybierz karty najtrafniejsze do sytuacji, daj karty uczestnikom/uczniom do pracy w grupach lub indywidualnie

 • karty są podzielone na kategorie, a każda karta zawiera kilka zestawionych ze sobą tematycznie pytań;
 • wybieraj te karty, które najtrafniej pasują do sytuacji edukacyjnej;
 • rozdaj karty poszczególnym uczniom lub uczestnikom szkolenia/sesji albo grupom według Twoich ustaleń i podaj im instrukcje do pracy (np. zastanówcie się nad pytaniami, które widzicie na karcie, a następnie zapiszcie odpowiedzi na kartce i wyznaczcie osobę, która zreferuje odpowiedzi po zakończeniu pracy) 

wybierz odpowiednie karty i pozwól uczestnikom/uczniom wylosować kartę dla siebie lub grupy

 • zasady podobne jak we wskazówce powyżej;
 • zamiast jednak przekazywać karty wg Twoich ustaleń pozwól je wylosować uczniom lub uczestnikom szkolenia/sesji;
 • karty jako produkt fizyczny są wdzięcznym narzędziem do losowania poprzez wybranie jednej karty z talii, stosu (np. 3 od góry) lub rozłożonych na stole;
 • możesz też rozłożyć karty w taki sposób, by pytania były widoczne i pozwolić wybrać jedną lub kilka kart według uznania uczniów lub uczestników szkolenia/sesji

wykorzystaj jedno lub kilka pytań z karty

 • każda karta zawiera od 2 do 5 pytań;
 • możesz poprosić o odpowiedź na wszystkie lub tylko wybrane pytania; 

poproś uczestnika/ucznia o odpowiedź na forum lub w małej grupie

 • praca nad odpowiedziami na pytania z kart oraz sama prezentacja odpowiedzi mogą mieć różną formę;
 • pamiętaj, że nie zawsze odpowiedź jest dla Ciebie

zaproponuj, żeby uczestnik/uczeń zadał pytanie ze swojej karty innej osobie

 • nasze karty możesz wykorzystać do rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu, słuchania innych oraz rozwijania relacji interpersonalnych;
 • zachęć uczniów lub uczestników szkoleń/sesji do zadawania pytań z karty innym i wysłuchiwania ich odpowiedzi;
 • omów zasady aktywnego słuchania, jeśli uznasz to za konieczne
 • zaproponuj, by przeformułowali pytanie

korzystaj z wybranych przez siebie kart jak ze „ściągi”, dzięki której będziesz  pamiętać o zadaniu uczestnikom/uczniom ważnych i właściwych pytań 

 • zadanie właściwego pytania we właściwym momencie procesu uczenia to ważna umiejętność;
 • często w ferworze pracy umykają nam pytania, które chcieliśmy zadać;
 • połóż obok siebie lub weź do ręki jedną lub kilka kart z pytaniami, które chcesz zadać uczniom lub uczestnikom szkolenia/sesji i skorzystaj z nich w odpowiednim momencie Twoich zajęć

zaproś uczestników/uczniów do ułożenia własnych pytań lub skojarzeń do zdjęć umieszczonych na kartach

 • układanie pytań przez uczniów lub uczestników szkoleń/sesji sprzyja procesowi uczenia się, zapamiętywania i rozumienia poznawanych treści, rozwija kreatywność i logiczne myślenie;
 • zachęć ich do ułożenia własnych pytań do zdjęć umieszczonych na kartach;
 • możesz zaproponować, żeby były to pytania:
  • na które odpowiedź można znaleźć na zdjęciu (np. ile osiołków widać na zdjęciu?), 
  • by odnosiły się do możliwych historii związanych ze zdjęciem (np. na co czekają osiołki? co się z nimi stanie?) lub
  • by odnosiły się do sytuacji omawianych podczas zajęć (np. jak zachęcić osiołki do pójścia w określoną stronę? jak motywować siebie do podążania do celu?
 • z tak ułożonymi pytaniami możesz pracować na kilka sposobów:
  • pytania są zadawane osobie w parze i w ten sposób prowadzony jest dialog;
  • pytania są zapisywane i przekazywane kolejnej grupie, która na nie odpowiada;
  • wybrane pytanie odczytywane jest na forum i wspólnie zastanawiamy się nad możliwymi odpowiedziami

zachęć uczestników/uczniów do ułożenia historii na podstawie samych zdjęć lub jako odpowiedzi na pytania do zdjęć

 • zdjęcia umieszczone na kartach lub pytania ułożone do nich (zob. wskazówka powyżej) możesz wykorzystać do układania kreatywnych historii;
 • daj lub pozwól wylosować  uczniom lub uczestnikom szkolenia/sesji jedną lub kilka kart i zachęć ich do ułożenia historii lub opowiadania na ich podstawie;
 • możesz poprosić, by opowieść ta miała określony kontekst (np. odnosiła się do tematu zajęć lub spraw dotyczących grupy  albo osoby, z która pracujesz);
 • pamiętaj, że praca obrazem często pomaga w opowiadaniu o sytuacjach, o których trudno jest mówić wprost

kreatywnie wykorzystuj karty z różnych kategorii w różnych sytuacjach

 • pamiętaj, że nasze karty są podzielona na kategorie w sposób umowny – wiele z nich możesz z łatwością wykorzystać w innych sytuacjach i kontekstach Twojej pracy z uczniami lub uczestnikami szkoleń/sesji

skorzystaj z pakietu poszerzonego, by używać kilku takich samych kart jednocześnie

 • pakiet podstawowy zawiera 30 unikalnych kart;
 • w pakiecie poszerzonym znajdziesz 3 komplety takich kart, dzięki czemu kilka grup lub kilka osób będzie mogło pracować nad tymi samymi pytaniami

wykorzystaj kolory kategorii do połączenia uczniów lub uczestników szkolenia/sesji w grupy

 • pozwól im losować karty odwrócone obrazkami do góry;
 • kolory pytajników wskażą nowe grupy

Karty „Weź zapytaj!” – wybierz zestaw dla siebie

 • możesz wybrać pakiet podstawowy (30 kart) lub pakiet poszerzony (3 x 30 kart)
 • w każdym pakiecie oprócz kart znajdziesz uproszczona instrukcję
 • karty „Weź zapytaj!” zapakowane są w jutowy lub lniany woreczek, którego kolor możesz wybrać podczas składania zamówienia (zielona juta, beżowa juta, różowa juta, brązowa juta, czerwona juta, fioletowa juta, naturalny len)
 • Całość zapakowana jest w eko-karton o wymiarach 18x12x4 cm

Skorzystaj z naszych szkoleń nt. pracy pytaniami

 • zamów szkolenie dla rady pedagogicznej
 • skorzystaj ze szkolenia otwartego
 • weź udział w szkoleniu online

Śledź naszą stronę na Facebooku, aby być na bieżąco z informacjami o naszych szkoleniach i nowościach