Referencje, opinie, oceny

Na skróty

Nasze wsparcie dla placówek oświatowych to elastyczne podejście, łatwy kontakt, podążanie za potrzebami odbiorców, wysokiej jakości szkolenia prowadzone w przyjaznej atmosferze przez profesjonalistów. To właśnie o tych cechach naszej oferty najczęściej wspominają ci, dla których pracujemy.

Oceny

Średnie oceny naszych szkoleń przeprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021 (na podstawie ponad 1200 ankiet)

kompetencje prowadzących
4.9/5
metody szkoleniowe
4.7/5
przydatność w pracy nauczyciela
4.7/5
materiały i pomoce szkoleniowe
4.7/5
atmosfera zajęć
4.8/5

Referencje od dyrektorów

Opinie uczestników szkoleń

Wybrane opinie uczestników naszych szkoleń przeprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021

Dzielenie się swoimi doświadczeniami; słuchanie pomysłów innych osób.

Ciekawe nowatorskie metody pracy z uczniami, duża kompetencja prowadzącego R E W E L A C J A !! Dziękuję!

Wiedza prowadzącego: użyteczna, skuteczna; spojrzenie prowadzącego na temat łatwości w postrzeganiu spraw skomplikowanych.

Otwartość prowadzącego, praca zespołowa, zaangażowanie prowadzącego w pracę w grupach.

Duży profesjonalizm, spokój, rzetelny i fachowy przekaz informacji porządkującej wiedzę.

Zaangażowanie prowadzącego i rzetelne podejście do tematu.

Otwartość prowadzącej oraz chęć dyskusji, inspirujące cytaty, słowa skłaniające do refleksji.

Ogromna wiedza, wrażliwość i doświadczenie prowadzącego. Niezwykle kompetentny człowiek.

Zaangażowanie prowadzącej, profesjonalizm, przygotowanie.

Pomysłowość, możliwość wykorzystania prostych materiałów.

Konkretne przykłady, jak zachować się (co powiedzieć) w poszczególnych sytuacjach; spokojna i przyjazna atmosfera.

Sprawdzanie wiedzy poprzez zabawę wykorzystanie gier, atmosfera radości, inspiracja do nowego projektu grantowego.

Łatwość przekazu i sposób nazywania rozwiązania szkolnych problemów – podawanie sposobów ich rozwiązywania.

Dużo ciekawych ćwiczeń. Materiały do wykorzystania.

Dowiedziałam się, jak zastosować kodowanie i programowanie w pracy z dziećmi.

Nowoczesne metody wizualne, metody urozmaicające standardową, problemową metodykę.

Wszystkie wiadomości były ważne Temat był dla mnie nowością.

Zwięzłe ujęcie rozległej problematyki.

Bardzo dziękuję za przydatne i wartościowe informacje. Wszystko było bardzo ważne i cenne.

Bardzo podobała mi się atmosfera zajęć, ciekawe dające do myślenia ćwiczenia, praca w zespołach.

Bardzo wartościowe szkolenie.

Wiedza poparta przykładami, poznanie nowych technik, wskazówki jak postępować w sytuacjach trudnych, dokumentowanie zaistniałych sytuacji.

Odkrycie nowych możliwości przekazywania, sprawdzania wiedzy.

Praktyczne wskazówki do pracy na lekcji z uczniami, nowe pomysły na gry edukacyjne.

Dużo pomysłów do wykorzystania i uatrakcyjnienia lekcji matematyki.

Praktyczne wskazówki do pracy z dziećmi, pomysły na ciekawe gry i zabawy, sposoby motywowania dzieci do nauki.

Nowe pomysły na aktywne lekcje, wykorzystanie różnych materiałów na lekcji z uczniami, motywowanie uczniów.

Nie mogę się przekonać do korzystania z dysku Google – czuje się zachęcona, żeby spróbować raz jeszcze.

Odniesienie kompetencji kluczowych do nauczanego przeze mnie przedmiotu.

Kształtowanie kompetencji kluczowych odnośnie mojego przedmiotu – wych. fiz.

Konkretne przykłady do zastosowania w pracy, w jaki sposób formułować umowy aby rzeczywiście przynosiły efekty.

Zasady formułowania umów z uczniami, sposoby budowania wspólnej odpowiedzialności, motywowanie uczniów do stosowania umowy.

Praktyczne wskazówki do pracy z dziećmi i rodzicami, różnorodność form (np. praca w grupach, film, przykłady z życia i własnych doświadczeń).

Ciekawe pomysły na gry, gry z możliwością wielu wariantów do wykorzystania na różnych poziomach.

Przydatne metody pracy na lekcji, atmosfera, sposób prowadzenia/ praktyka na przemian z teorią (nie było nudno).

Poznanie nowoczesnych, interaktywnych metod nauczania w interesującej, jak myślę, dla ucznia formie.

Bardzo dobrze zostały pokazane narzędzia do pracy, których nie znałam wcześniej.

Przykłady innowacyjnych metod w edukacji, stron www, aplikacji Padlet.com, Quizlet, Actionbound.

Zapoznałam się z ciekawością z nowymi dla mnie narzędziami, jest tego bardzo dużo. Wykorzystam na pewno w pracy.

Wszystko bardzo przydatne zwłaszcza dla nauczyciela przedmiotu.

Metody pokazane podczas szkolenia, które będą bardzo przydatne w czasie nauczania zdalnego i tradycyjnego.

Odświeżenie spojrzenia na edukację.

Konieczność ciągłej autorefleksji.

Nowe spojrzenie na ewaluację, metody i narzędzia badawcze, przykłady alternatywnych metod.

Wieloaspektowe przedstawienie problemu, wielorakie odniesienie do sytuacji z życia codziennego.

Przypomnienie sobie, że warto się starać, warto pracować z uczniami sensownymi metodami.

Chwila refleksji nad światem wartości, nad czym popracować, jakie zmiany wprowadzić, aby i mi, i uczniom lepiej funkcjonowało się w szkole.

Spojrzenie na relację nauczyciel-uczeń, odpowiedzialność ucznia za siebie i naukę.

Forma pracy, fajna atmosfera, usystematyzowanie wiedzy, ciekawe prowadzenie zajęć.

Inspirujące spojrzenie na współczesną edukację.

udostępnij: