Nasi partnerzy

Na skróty |

Nasza placówka nawiązuje współpracę z organizacjami, uczelniami i firmami działającymi na rzecz rozwoju edukacji i wspierania nauczycieli. Głównym celem takiej współpracy jest poszerzenie naszej oferty oraz wsparcie naszych partnerów w ich działaniach na rzecz nauczycieli.

Google for Education i GoCloud Polska Sp. z o.o.

Razem chcemy promować korzystanie z nowoczesnych rozwiązań Google w szkołach i przedszkolach, a przez to zwiększać zaangażowanie uczniów oraz rozszerzać możliwości nauczycieli i opiekunów za pomocą nowoczesnych narzędzi i urządzeń, które są łatwe do wdrożenia, zarządzania i używania.

Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych

Z Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych podjęliśmy współpracę w zakresie organizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli i nauczycielek. Uczelnia specjalizuje się w pedagogice, pedagogice specjalnej, integracji sensorycznej, bezpieczeństwie wewnętrznym, informatyce.
Współorganizujemy również konferencje adresowane do środowiska nauczycielskiego.

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Ze Stowarzyszeniem SZANSA z Głogowa realizujemy szkolenia i programy, których celem jest rozwijanie kompetencji nauczycieli i nauczycielek w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. SZANSA prowadzi jedno z kilku działających w Polsce Centrów Pomocy Dzieciom. To bezpieczne miejsce dla dzieci, które doznały przemocy, były wykorzystywane seksualnie, dla tych będących w ostrym kryzysie, przejawiających zachowania samobójcze, dla dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. 

Więcej o SZANSIE na stronie SZANSY.

Fundacja Pomocy Dzieciom SIGMA

Razem z Fundacją SIGMA opracowujemy programy szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności ze spektrum autyzmu. Fundacja specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami i opóźnieniem w rozwoju pod względem fizycznym, psychicznym i psychologicznym oraz społecznym.

Więcej o Fundacji SIGMA na stronie FUNDACJI.

udostępnij: