MULTiGRONO

multigrono

Jeśli Wasze grono jest małe lub potrzebujecie szkolenia tylko dla wybranej niewielkiej grupy nauczycieli, skorzystajcie z oferty MULTiGRONO. Pozwala ona zorganizować wspólne szkolenie dla kilku placówek i stworzyć grupę uczestników z kilku szkół lub przedszkoli.

Zorganizujcie wspólne szkolenie dla kilku placówek:

  • Podzielcie się kosztami za udział w szkoleniu
  • Łączne koszty szkolenia są takie same, jak przy szkoleniu dla jednej placówki, o ile nie przekroczycie limitu wielkości grupy szkoleniowej (najczęściej nasze grupy szkoleniowe to od 15 do 25 osób, zależnie od typu szkolenia)
  • Każda placówka otrzyma własną fakturę odpowiadającą Waszym ustaleniom (np. koszty podzielone na równe części lub proporcjonalnie do liczby uczestników)
  • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Jeśli masz już zaprzyjaźnioną placówkę/placówki i chcesz skorzystać z oferty multigrono zaznacz to podczas kontaktu z nami, np. w rozmowie telefonicznej lub w formularzu kontaktowym, który znajduje się pod interesującym Cię szkoleniem z naszej oferty szkoleń dla rad.
   
Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego:

udostępnij: