PERCEPTi EDUKACJA: specjalizacja, dane rejestrowe, partnerzy, zespół

O nas

Innowacyjne szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli, to nasza specjalność.

NASZA MISJA, SPECJALIZACJA, DANE REJESTROWE, NASZA NAZWA

Poznaj PERCEPTi EDUKACJA, placówkę prowadzącą innowacyjne i praktyczne szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.


NASZA MISJA

dziś pomagamy tworzyć szkoły i przedszkola jutra,
bo przyszłością dzieci i młodzieży jest pojutrze

Wiele z dzieci, które dzisiaj rozpoczynają naukę szkolną będzie aktywnych zawodowo przynajmniej do roku 2070. Obserwując zmiany zachodzące we współczesnym świecie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie świat za 50 lat. A zadaniem szkoły jest przygotować uczniów do funkcjonowania w tej nieprzewidywalnej rzeczywistości. Z tego powodu już dziś szkoły i pracujący w nich nauczyciele muszą szukać rozwiązań, które pozwalają uczyć w nowoczesny sposób, by sprostać temu zadaniu. Nowoczesność nie oznacza tylko korzystania z nowych technologii. Oznacza przede wszystkim rozwijanie kompetencji kluczowych, których wartość nigdy się nie zdewaluuje.
Nasze szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów oraz inne formy wsparcia są ukierunkowane na wspacie szkół i przedszkoli w stawaniu się szkołami i przedszkolami jutra.


SPECJALIZACJA

Nasza specjalność to innowacyjne szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów oraz ewaluacja i badania w szkołach i przedszkolach.

Oferujemy również coaching indywidualny dla dyrektorów i nauczycieli prowadzony online ilub indywidualnie.

Różne formy wsparcia (np. badania, szkolenia, konsultacje) łączymy w programy wdrożeniowo-rozwojowe realizowane przez dłuższy okres (np. rok szkolny, semestr). Pozwalają one na wprowadzenie trwałej pożądanej zmiany.

Realizujemy również pomoc w postaci procesowego wspomagania obejmującego diagnozę sytuacji w placówce w wybranym obszarze, pomoc w określeniu celów i zaplanowaniu działań potrzebnych do ich osiągnięcia, realizację zaplanowanych działań oraz ewaluację całego procesu. Na każdym etapie szkole towarzyszy ekspert z naszej placówki.

Nasi doświadczeni trenerzy dostosują formy wsparcia do potrzeb Twojej placówki.

Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorówSzkolenia dla nauczycieli i dyrektorówProcesowe wspomaganie i programyCoaching dla dyrektorów i nauczycieli

 


INFORMACJE REJESTROWE

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERCEPTi EDUKACJA jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego pod numerem 6

Organem prowadzącym placówkę jest Per-CEPTi Grzegorz Idziak

Skan zaświadczenia


CO OZNACZA NASZA NAZWA?

Wiele osób pyta nas co oznacza słowo PERCEPTi?

“Per” oznacza po łacinie “przez“. Kolejne litery oznaczają te rodzaje naszej aktywności, przez które chcemy Was wspierać: coaching, edukacja, promocja, treningi oraz informacja i kompetencje informatyczne.

Nasza nazwa nieprzypadkowo kojarzy się także z percepcją, czyli wielozmysłowym odbiorem zjawisk, procesów, informacji. Dzięki różnym rodzajom percepcji: wzrokowej, słuchowej, dotykowej i in. człowiek poznaje świat i uczy się. Wielozmysłowość w naszym uczeniu i wspieraniu Was w uczeniu się jest niezwykle ważna.