O nas

mapa

NASZA WIZJA

NPDN Percepti Edukacja jest rozpoznawaną w Polsce marką oferującą wysokiej jakości formy doskonalenia nauczycieli odpowiadające potrzebom i wyzwaniom współczesnej edukacji.

NASZA MISJA

misja2019

Wiele z dzieci, które dzisiaj rozpoczynają naukę szkolną będzie aktywnych zawodowo przynajmniej do roku 2070. Obserwując zmiany zachodzące we współczesnym świecie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie świat za 50 lat. Zadaniem szkoły jest przygotować uczniów do funkcjonowania w tej nieprzewidywalnej rzeczywistości. Z tego powodu już dziś szkoły i pracujący w nich nauczyciele muszą szukać rozwiązań, które pozwalają uczyć w nowoczesny sposób, by sprostać temu zadaniu. Nowoczesność nie oznacza tylko korzystania z nowych technologii. Oznacza przede wszystkim rozwijanie kompetencji kluczowych, których wartość się nie dewaluuje.

Celem nadrzędnym NPDN Percepti Edukacja jest oferowanie  dyrektorom i nauczycielom  form doskonalenia ukierunkowanych na wsparcie szkół i przedszkoli w stawaniu się szkołami i przedszkolami jutra.

NASZE WARTOŚCI

W działalności NPDN Percepti Edukacja kierujemy się następującymi  wartościami:

  • rzetelność – podejmowane przez nas działania są realizowane w oparciu o analizę potrzeb klientów i zgodnie z przyjętymi z nimi ustaleniami
  • profesjonalizm – osoby współpracujące z nami i w naszym imieniu realizujące usługi wsparcia posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne, metodyczne i etyczne
  • nowoczesność – w naszych działaniach wykorzystujemy najnowszą wiedzę naukową z zakresu udzielanego wsparcia, stosujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie sposobów realizacji wsparcia oraz wykorzystujemy nowoczesne technologie jako narzędzie wspierające osiąganie celów naszych i naszych klientów
  • szacunek – uznajemy prawo każdego człowieka do własnego zdania, własnych potrzeb i własnego tempa rozwoju; w naszej pracy wysoko cenimy dobre relacje ze współpracownikami i klientami

Zobacz koncepcję pracy naszej placówki

INFORMACJE REJESTROWE

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERCEPTi EDUKACJA została wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego pod numerem 6 w dniu 19 października 2015 roku.

Organem prowadzącym placówkę jest Percepti Grzegorz Idziak

Zobacz zaświadczenie

27 sierpnia 2019 nasza placówka uzyskała akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty

Zobacz decyzję LKO o przyznaniu akredytacji

CO OZNACZA NASZA NAZWA?

“Per” oznacza po łacinie “przez“. Kolejne litery oznaczają te rodzaje naszej aktywności, przez które chcemy Was wspierać: coaching, edukacja, promocja, treningi oraz informacja i kompetencje informatyczne.

Nasza nazwa nieprzypadkowo kojarzy się także z percepcją, czyli wielozmysłowym odbiorem zjawisk, procesów, informacji. Dzięki różnym rodzajom percepcji: wzrokowej, słuchowej, dotykowej i in. człowiek poznaje świat i uczy się. Wielozmysłowość w naszym uczeniu i wspieraniu Was w uczeniu się jest niezwykle ważna.

udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on print