O nas

NASZA MISJA

nasza misja
Wiele z dzieci, które dzisiaj rozpoczynają naukę szkolną będzie aktywnych zawodowo przynajmniej do roku 2070. Obserwując zmiany zachodzące we współczesnym świecie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie świat za 50 lat. A zadaniem szkoły jest przygotować uczniów do funkcjonowania w tej nieprzewidywalnej rzeczywistości. Z tego powodu już dziś szkoły i pracujący w nich nauczyciele muszą szukać rozwiązań, które pozwalają uczyć w nowoczesny sposób, by sprostać temu zadaniu. Nowoczesność nie oznacza tylko korzystania z nowych technologii. Oznacza przede wszystkim rozwijanie kompetencji kluczowych, których wartość się nie dewaluuje.
Nasze szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów oraz inne formy wsparcia są ukierunkowane na wspacie szkół i przedszkoli w stawaniu się szkołami i przedszkolami jutra.

INFORMACJE REJESTROWE

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERCEPTi EDUKACJA została wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego pod numerem 6 w dniu 19 października 2015 roku.

Organem prowadzącym placówkę jest Percepti Grzegorz Idziak

Zobacz zaświadczenie

CO OZNACZA NASZA NAZWA?

Wiele osób pyta nas co oznacza słowo PERCEPTi?

“Per” oznacza po łacinie “przez“. Kolejne litery oznaczają te rodzaje naszej aktywności, przez które chcemy Was wspierać: coaching, edukacja, promocja, treningi oraz informacja i kompetencje informatyczne.

Nasza nazwa nieprzypadkowo kojarzy się także z percepcją, czyli wielozmysłowym odbiorem zjawisk, procesów, informacji. Dzięki różnym rodzajom percepcji: wzrokowej, słuchowej, dotykowej i in. człowiek poznaje świat i uczy się. Wielozmysłowość w naszym uczeniu i wspieraniu Was w uczeniu się jest niezwykle ważna.

udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on print
Przewiń do góry