O nas

Na skróty

Współpracujemy ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami z całej Polski.
Naszym domem jest Zielona Góra

mapa

nasze dane rejestrowe

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERCEPTi EDUKACJA została wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego pod numerem 6 w dniu 19 października 2015 roku.

Organem prowadzącym placówkę jest Percepti Grzegorz Idziak

Zobacz zaświadczenie

27 sierpnia 2019 nasza placówka uzyskała akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty

Zobacz decyzję LKO o przyznaniu akredytacji

Zobacz Statut Percepti Edukacja

Aktualne dane kontaktowe naszej placówki znajdziesz w zakładce kontakt

nasza dyrekcja

  • Grzegorz Idziak – dyrektor 
  • Piotr Bachoński – zastępca dyrektora

Więcej o naszych dyrektorach dowiesz się na stronie nasz zespół 

nasza wizja

NPDN Percepti Edukacja
jest rozpoznawaną w Polsce marką
oferującą wysokiej jakości formy doskonalenia nauczycieli
odpowiadające potrzebom
i wyzwaniom współczesnej edukacji.

nasza misja

Dziś pomagamy tworzyć szkoły i przedszkola jutra,
bo przyszłością dzieci i młodzieży jest pojutrze

Wiele z dzieci, które dzisiaj rozpoczynają naukę szkolną będzie aktywnych zawodowo przynajmniej do roku 2070. Obserwując zmiany zachodzące we współczesnym świecie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie świat za 50 lat. Zadaniem szkoły jest przygotować uczniów do funkcjonowania w tej nieprzewidywalnej rzeczywistości. Z tego powodu już dziś szkoły i pracujący w nich nauczyciele muszą szukać rozwiązań, które pozwalają uczyć w nowoczesny sposób, by sprostać temu zadaniu. Nowoczesność nie oznacza tylko korzystania z nowych technologii. Oznacza przede wszystkim rozwijanie kompetencji kluczowych, których wartość się nie dewaluuje.

Celem nadrzędnym Percepti Edukacja jest oferowanie  dyrektorom i nauczycielom  form doskonalenia ukierunkowanych na wsparcie szkół i przedszkoli w stawaniu się szkołami i przedszkolami jutra.

nasze wartości

W działalności NPDN Percepti Edukacja kierujemy się następującymi  wartościami:

  • rzetelność – podejmowane przez nas działania są realizowane w oparciu o analizę potrzeb klientów i zgodnie z przyjętymi z nimi ustaleniami
  • profesjonalizm – osoby współpracujące z nami i w naszym imieniu realizujące usługi wsparcia posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne, metodyczne i etyczne
  • nowoczesność – w naszych działaniach wykorzystujemy najnowszą wiedzę naukową z zakresu udzielanego wsparcia, stosujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie sposobów realizacji wsparcia oraz wykorzystujemy nowoczesne technologie jako narzędzie wspierające osiąganie celów naszych i naszych klientów
  • szacunek – uznajemy prawo każdego człowieka do własnego zdania, własnych potrzeb i własnego tempa rozwoju; w naszej pracy wysoko cenimy dobre relacje ze współpracownikami i klientami

nasz system zapewnienia jakości

Nasz Wewnętrzny System Zapewniania Jakości obejmuje m.in. standardy naszej pracy oraz procedurę zamawiania i organizacji form doskonalenia.

Zobacz Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Percepti Edukacja

nasza nazwa

„Per” oznacza po łacinie „przez„. Kolejne litery oznaczają te rodzaje naszej aktywności, przez które chcemy Was wspierać: coaching, edukacja, promocja, treningi oraz informacja i kompetencje informatyczne.

Nasza nazwa nieprzypadkowo kojarzy się także z percepcją, czyli wielozmysłowym odbiorem zjawisk, procesów, informacji. Dzięki różnym rodzajom percepcji: wzrokowej, słuchowej, dotykowej i in. człowiek poznaje świat i uczy się. Wielozmysłowość w naszym uczeniu i wspieraniu Was w uczeniu się jest niezwykle ważna.

udostępnij: