Nasz zespół

Na skróty

Współpracujący z nami trenerzy i eksperci mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów oraz innych pracowników szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych i wychowawczych. To  specjaliści, pasjonaci, praktycy gotowi sprostać niemalże każdemu wyzwaniu.

Współpracujemy z trenerami z całej Polski, specjalistami z różnych dziedzin. 

 

Grzegorz Idziak

Grzegorz Idziak

dyrektor, trener, coach, konsultant Extended DISC

Założyciel i dyrektor NPDN PERCEPTi EDUKACJA.

dyrektor@perceptiedukacja.pl
+48 601431060 (wew. 1) lub + 48 503 37 90 30

Od kilkunastu lat zajmuje się edukacją dorosłych, w tym nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą. Pracował jako trener w kilku dużych ogólnopolskich programach rozwojowych dla dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół, w tym np.:

Pełnił rolę superwizora w trzyletnim projekcie Kompetencje kluczowe drogą do kariery – realizowanym przez WSP TWP w Warszawie.

Ma doświadczenie pracy w szkole jako nauczyciel.

Ukończył:

 • szkołę trenerską STOP w Warszawie i jest członkiem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i członkiem zarządu tego Stowarzyszenia,
 • studia podyplomowe z zarządzania i marketingu w WSB NLU w Nowym Sączu,
 • studia podyplomowe z coachingu w WSB we Wrocławiu,
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w NODN „Awans” w Kielcach.

Specjalizuje się m.in. w szkoleniach z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, wykorzystania TIK w edukacji, współpracy szkoły z rodzicami uczniów, rozwijania kompetencji coachingowych nauczycieli.

Jest certyfikowanym konsultantem indywidualnej analizy behawioralnej  Extended DISC [dowiedz się więcej]

Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

Znajdź kursy online przygotowane przez Grzegorz na naszej platformie kursy.perceptiedukacja.pl

Piotr Bachoński

Piotr Bachoński

zastępca dyrektora, trener, coach

Zastępca dyrektora NPDN PERCEPTI EDUKACJA

p.bachonski@perceptiedukacja.pl
+48 601431060 (wew. 2)

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska. Ukończył podyplomowe studium z informatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim, podyplomowe studium z zarządzania oświatą w Wyższej Szkole informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Podyplomowe Studia Liderów Oświaty w Collegium Civitas w Warszawie.

Nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Uzyskał trzy certyfikaty trenerskie (w tym trenera online) oraz ukończył szkolenie dla trenerów wspomagania szkół. Prowadzi szkolenia poświęcone tematyce motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego. Realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół.

Ekspert i trener w projekcie Edukacja Włączająca – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty realizowanym przez Percepti Edukacja w partnerstwie z ProcessTeam oraz w innych projektach regionalnych obejmujących tematykę edukacji włączającej.

Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studium podyplomowego zarządzania oświatą.

Prelegent konferencji SEO, publikował w „Dyrektorze szkoły”.

Znajdź kursy online przygotowane przez Piotra na naszej platformie kursy.perceptiedukacja.pl

Marta Cielińska-Idziak

Marta Cielińska-Idziak

trenerka, coach, socjoterapeutka

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2015 r.

Absolwentka Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Szczecińskiego na kierunkach ekonomia, zarządzanie i teologia.  

Ukończyła m.in.: 

 • studia podyplomowe z zakresu socjoterapii,
 • szkołę trenerską CEL we Wrocławiu i szkołę trenerów FLIS w Głogowie,
 • kurs Coaching Zarządzanie i Przywództwo organizowany przez Jurewicz&Jakubczak S.C.,
 • szkolenia przygotowujące do pełnienia roli eksperta wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych – w ramach projektu „Moje kompetencje – Twój sukces”

Posiada doświadczenie pracy w szkole i przedszkolach na stanowisku nauczyciela oraz socjoterapeuty.

Pracuje jako trenerka prowadząc m.in. szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i młodzieży. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z neurodydaktyką i nowoczesnym ocenianiem wspierającym rozwój i poczucie własnej wartości oraz umiejętnością budowania dobrych relacji ze sobą i z innymi, a także z rozwojem kompetencji społecznych, wystąpieniami publicznymi i zarządzeniem sobą w czasie; interesuję się także mechanizmami komunikacji interpersonalnej oraz motywacją.

Znajdź kursy online przygotowane przez Martę na naszej platformie kursy.perceptiedukacja.pl

Jeszcze więcej o Marcie możesz się dowiedzieć na jej osobistej stronie internetowej cielinska.pl

Agata Karolczyk-Kozyra

Agata Karolczyk-Kozyra

trenerka, nauczycielka, dyrektorka szkoły

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2021 r.

Dyplomowana nauczycielka języka polskiego i dyrektorka w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, trener szkoleniowiec, edukator.

W zawodzie od 2001 roku. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonatka nauczania aktywnego zgodnego z ideą Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” oraz z poglądami Janusza Korczaka.

Stale się dokształcająca, kreatywna i poszukująca nowych wyzwań oraz rozwiązań.

W nauczaniu najważniejsze jest dla niej rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wskazywanie im przydatności zdobywanej wiedzy i umiejętności w przyszłym życiu.

Autorka licznych artykułów do internetowego czasopisma dla nauczycieli i wychowawców „Problemy  Oświaty i Wychowania”.

Autorka bloga edukacyjnego „Kreatywny polonista” www.kreatywnypolonista.blogspot.com , na którym dzieli się pomysłami na interesujące zajęcia, wykorzystujące metody aktywizujące.

Każda lekcja to dla niej wyzwanie, walka z nudą, przełamywanie stereotypów oraz okazja do budowania dobrych relacji uczeń-nauczyciel.

Realizatorka wielu projektów międzynarodowych Comenius i Erasmus+. Prelegentka podczas ogólnopolskich konferencji i spotkań metodycznych.

Liderka projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”.

Ambasadorka programu „Wiosna Edukacji”. OSEHero. Microsoft Innovative Educator Expert oraz Microsoft Innovative Eduacator Master Trainer.

Ambasador Wakelet.

Pomysłodawczyni i organizatorka I Ogólnopolskiej „Maturnocki” Online.

Znajdź kursy online przygotowane przez Agatę na naszej platformie kursy.perceptiedukacja.pl

Agnieszka Olczak

Agnieszka Olczak

doktor nauk humanistycznych, trenerka, coach

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2019 r.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, trener, coach.

W latach 2001-2019 wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego, współpracowała także z Akademią w Gorzowie Wielkopolskim, Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu.

W latach 2008 – 2011 Współwłaściciel i Dyrektor w Akademii Twórczego Rozwoju w Zielonej Górze.

Od 2019 do 2021 roku Dyrektor Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Aktualnie (od 2014 roku) Prezes Fundacji Edukacja – Demokracja – Rozwój oraz Redaktor naczelna czasopisma elektronicznego  dla nauczycieli „Inspirator”.

Zawodowo także Specjalista ds. HR oraz trener biznesu ze specjalizacją w obszarze kompetencji miękkich – komunikacji, budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów.

Autorka książek: Umowa z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu, Zielona Góra 2010, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Umowa z dzieckiem w przedszkolu, Zielona Góra 2015, Wyd. FEDR; współautorka książek Program i podręcznik we wczesnej edukacji – wybrane zagadnienia, Gorzów Wlkp. 2011, Wyd. PWSZ; a także Edukacja przedszkolna – odkrywanie jej znaczenia, Gorzów Wlkp. 2013, Wyd. PWSZ. Redaktorka kilkunastu monografii naukowych i ponad 100 artykułów naukowych i metodycznych.

Uczestniczka licznych szkoleń i kursów, w tym przede wszystkim: Zarządzanie oświatą, Professional Coach (certyfikaty ACSTH i VCC), Coaching w pracy menedżerów i kadry kierowniczej, Zarzadzania zasobami ludzkimi HR, Trener umiejętności społecznych, Master Teacher – trener biznesu i wiele innych.

Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedszkoli i szkół podstawowych z zakresu komunikacji, umowy jako metody wychowawczej, współpracy, metod aktywnych, indywidualizacji w pracy nauczyciela i wielu innych.

Ewelina Królik

Ewelina Królik

trenerka, nauczycielka

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2021 r.

Jest przede wszystkim nauczycielem biologii, geografii, przyrody i informatyki ze stażem pracy w szkołach podstawowych liczonym od 2010 r.

Entuzjastka wdrażania nowoczesnych, ogólnodostępnych narzędzi informatycznych w celu zwiększenia zaangażowania uczniów, rozwijania krytycznego i twórczego myślenia oraz pracy w zespole.

Doświadczony praktyk, który wszystkie proponowane przez siebie narzędzia wykorzystuje na swoich zajęciach z uczniami i dorosłymi.

Trener kadr pedagogicznych i kierowniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu obsługi aplikacji, programów i platform edukacyjnych.

Absolwentka studiów pedagogiczno–przyrodniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Edukacja Elementarna i Przyroda oraz Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe.

Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu Informatyki dla nauczycieli oraz Zarządzania Oświatą.

Zawodowo związana z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska jako trener lokalny projektu Lekcja Enter dla kadr szkół województwa mazowieckiego.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci w wieku szkolnym.

Jej pasją jest osobisty rozwój, śpiew i sport.

Znajdź kursy online przygotowane przez Ewelinę na naszej platformie kursy.perceptiedukacja.pl

Anna Lechowska

Anna Lechowska

trenerka, superwizorka

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2015 r.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – pedagogika specjalna. Ukończyła podyplomowe studium logopedii na WSP w Krakowie, podyplomowe studium wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studium socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, podyplomowy kurs kwalifikacyjny „Podejście systemowe terapii rodzin” Krakowskiej Fundacji Psychoterapii.

Współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci i jest certyfikowaną trenerką programu „Chronimy dzieci”.

Ukończyła kilka kursów trenerskich, w tym kurs pn. „Prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci” organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Dzieci Niczyje.

Jest superwizorką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i certyfikowana specjalistką z tego zakresu. W latach 1983-2016 pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jako logopeda, nauczyciel oraz dyrektor.

Od kilkunastu lat związana ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa, którego jest prezeską. Była społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka.

Jest współtwórczynią Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, specjalistycznej placówki oferującej specjalistyczną i kompleksową pomoc dzieciom krzywdzonym i dzieciom w sytuacji kryzysu.

trenerka

Katarzyna Salamon-Bobińska

trenerka, socjoterapeutka

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2015 r.

Magister socjologii, socjoterapeutka, trenerka.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, wśród których najważniejsze to: “Trening Zastępowania agresji” i “W kuźni Hefajstosa – terapia dzieci agresywnych”.

W swojej pracy koncentruje się na następujących zagadnieniach: dyscyplina w klasie – zarządzanie klasą, motywowanie uczniów do nauki i zmiany zachowania, przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej, a także ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych.

Posiada doświadczenie w zakresie profilaktyki i terapii. W ostatnich latach pracowała w ogólnopolskich programach dla szkół (m.in.: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”, „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”).

Współpracuje także z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako współautorka i trenerka Programu Nauki Zachowania (Program profilaktyki selektywnej rekomendowany przez System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego), współtworzy także program profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z dyrektorami, nauczycielami, pedagogami i uczniami – prowadzi szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “SOPHIA”.

Mama Oli i Bartka. W wolnych chwilach oddaje się małym działaniom twórczym – robótki szydełkowe, różne formy plastyczne.

trener

Stanisław Bobula

psycholog, edukator, coach

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2020 r.

Osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie.

Od 2005 roku współpracuje z NODN „Sophia” prowadząc szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i wizytatorów ds. ewaluacji.

Od września 2011 roku właściciel firmy szkoleniowej Era Edukacji. Pracuje z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi.

W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz coachingu przenosząc rozwiązania ze świata edukacji do biznesu i z biznesu do edukacji.

Prowadząc szkolenia oraz coaching kieruje się duchem porozumienia bez przemocy (ang. NVC – Nonviolent Communication) oraz ekologią człowieka polegającą na możliwie najpełniejszym korzystaniu z ludzkiego potencjału.

Autor dwóch książek na temat ADHD, kilku rozdziałów w publikacjach naukowych oraz wielu artykułów poświęconych edukacji i rozwojowi człowieka.

Współtwórca i trener rekomendowanego programu profilaktyki selektywnej „Program Nauki Zachowania”.

Anna Jagoda Jeżewska

Anna Jagoda Jeżewska

psycholog, psychoterapeuta,

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2022 r.

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny i EMDR, certyfikowany psychoterapeuta dzieci i młodzieży(zdała państwowy egzamin specjalizacyjny w Centrum Egzaminów Medycznych) , terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła kurs Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing).Pracuje w jednej z warszawskich szkół i prowadzi prywatny gabinet psychoterapii. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, terapeutów i rodziców.

Od 16 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Wspiera dzieci, które doświadczają trudności emocjonalnych, silnego stresu, przeżywają trudności w grupie rówieśniczej, w domu, w szkole. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD, FAS, zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi, zaburzeniami lękowymi, depresją, obniżoną samooceną. Współpracuje z rodzicami, których dzieci doświadczają trudności.

Pracuje z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w obszarze relacji interpersonalnych, obniżonej samooceny, kryzysów życiowych. Pracuję również z osobami doświadczającymi lęku, depresji, zaburzeń nastroju, PTSD.

trenerka

Małgorzata Rabenda

trenerka, konsultantka

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2017 r.

Absolwentka wydziału matematyki i informatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła studia podyplomowe w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno- Menedżerskiej na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna, studia podyplomowe z zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Przywództwo Edukacyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od 1991 roku związana ze szkołą jako nauczyciel matematyki i informatyki, od 2015 do 2021 roku pełniła funkcję dyrektora szkoły.

W 2011 roku została wpisana na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Posiada certyfikację trenerską II stopnia.

Jest Ambasadorem Edukacji Kulczyk Foundation oraz ekspertem projektu edukacyjnego.

Współpracowała jako trener i moderator w projektach Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja, Mistrzowie Kodowania, Cybernauci, Przez kształcenie do sukcesu, Cyfrowy nauczyciel gdańskiej szkoły, Zaprogramuj przyszłość, Wiem Czuję Pomagam.

Autorka i współautorka artykułów, scenariuszy oraz programów nauczania dla szkoły podstawowej opartych na nowatorskich metodach nauczania, prelegentka na konferencjach edukacyjnych.

Konsultant metodyczny w Fundacji Katalyst Education.

Członek grupy Superbelfrzy RP i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania.

Z zamiłowania podróżniczka, zawsze ciekawa świata, ludzi, ich tradycji i obyczajów.

trener

Mirosław Krajewski

trener, konsultant, coach, dyplomowany nauczyciel

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2021 r.

Staż pracy w oświacie 42 lata, nauczyciel dyplomowany, emeryt.

Od 1 stycznia 2018 roku właściciel firmy szkoleniowej Konsulting Oświatowy Szkolenia Mirosław Krajewski.

Z wykształcenia nauczyciel fizyki.

Ukończyłem studia podyplomowe z andragogiki, zarzadzania oświatą, pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, wiedzy o społeczeństwie oraz szkołę coachingu.

Byłem uczestników m.in. kursów: TERM, edukatorski (za zgoda MEN), z andragogiki, dla pracowników nadzoru pedagogicznego, przywództwa edukacyjnego, coachingowych, wspomagania szkół, zarzadzania sieciami współpracy i doskonalenia, trenerskiego dla osób szkolących kandydatów na ekspertów MEN ds. awansu zawodowego, SIR (szkolenia i rozwój dla pracowników nadzoru pedagogicznego), uprawniającego do mierzenia jakości pracy szkoły, autoewaluacji.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje na kursach zewnętrznych, jednocześnie cenię samokształcenie.

Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu szeroko rozumianego stosowania prawa w oświacie, a w szczególności  tworzenia i stosowania prawa wewnątrzszkolnego, kontroli zarządczej, organizacji pracy, kompetencji kluczowych (przyszłości/ proinnowacyjnych, Zintegrowanego Systemu Umiejętności, zasad zrównoważonego rozwoju, oceniania wspomagającego rozwój, metod pracy preferowanych przez Uniwersytet Harward, autoewaluacji, badania w działaniu, rozwoju w aspekcie: wiedzy, innowacyjności, kreatywności i interdyscyplinarności, budowanie relacji, współpraca z rodzicami, ochrony danych osobowych (RODO) i nadzoru pedagogicznego.

Pracowałem jako: instruktor kształcenia praktycznego, nauczyciel fizyki, nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik internatu, zastępca inspektora oświaty, st. wizytator i kierownik oddziału zamiejscowego – Kuratorium Oświaty w Suwałkach i Białymstoku, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Suwałkach, nauczyciel konsultant i wicedyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Realizowałem zlecenia m.in. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz jako wykładowca w sześciu wyższych uczelniach w tym m.in KUL w Lublinie, Wszechnica Edukacyjna w Olecku, Collegium Balticum w Szczecinie czy WSSE w Gdańsku.

Jako trener i coach współpracowałem i nadal wpracuję  z licznymi placówkami doskonalenia nauczycieli m.in. Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Centrum Edukacji Obywatelskich w Warszawie, ProcessTeam w Warszawie, Wszechnicą Edukacyjną w Warszawie, Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie, Erą Edukacji w Warszawie oraz wielu innymi publicznymi i niepublicznymi, prowadząc szkolenia stacjonarne i zdalne oraz zajęcia na kursach kwalifikacyjnych.

Byłem moderatorem licznych sieci współpracy dyrektorów i nauczycieli związanych z przywództwem, wspomaganiem szkół i wdrażaniem kompetencji kluczowych.

Występowałem jako biegły sądowy w sprawach dotyczących  oceny pracy nauczycieli.

Jestem autorem i współautorem licznych programów szkoleń ogólnopolskich oraz programów grantowych dla nauczycieli i dyrektorów oraz publikacji w wydawnictwach oświatowych.

trenerka

Renata Idzik

trenerka

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2018 r.

 • Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego – wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
 • Nauczycielka przedszkola, dyrektorka, oligofrenopedagog.
 • Trenerka Treningu Zastępowania Agresji – prowadziła zajęcia psycho-edukacyjne z młodzieżą, nauczycielami oraz rodzicami.
 • Posiada certyfikat trenerski II stopnia oraz ukończyła szkolenie dla trenerów wspomagania.
 • Doradca w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”
 • Współpracowała z Dolnośląską Szkołą Wyższą prowadząc zajęcia dla słuchaczy kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 • Obecnie prowadzi szkolenia dla nauczycieli przedszkoli, szkół oraz kadry zarządzającej oświatą. Autorka programów szkoleniowych.
trenerka

Katarzyna Baeck-Kamińska

trenerka, socjoterapeutka

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2016 r.

absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (kierunek filologia polska), studiów podyplomowych z zakresu nadzoru pedagogicznego (Wyższa Szkoła Milenium), ewaluacji programów i projektów UE (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa), psychologii zachowań społecznych (Uniwersytet Śląski), zarządzania w oświacie oraz przygotowujących do nadzoru pedagogicznego.

Ukończyła wiele specjalistycznych kursów dotyczących oceniania i egzaminowania, budowy narzędzi badawczych, kształtowania kompetencji i budowania postaw, planowania pracy szkoły, procesowego wspomagania szkół i placówek.

Współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych i Zespołem EWD w prowadzeniu badań uczestniczących oraz jako ekspert EWD.

Jako ekspert merytoryczny była zaangażowana w projekcie System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.

Prowadziła szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz dla nauczycieli w projekcie Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego, etap II i III, realizowanym przez Erę Ewaluacji w partnerstwie z MEN oraz UJ.

Jest autorką i współautorką licznych prac i projektów badawczych dotyczących edukacji.

Obecnie pracuje jako nauczyciel konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli, prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz dyrektorów.

trener

Dariusz Grzemny

trener

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2015 r.

Absolwent WSP w Zielonej Górze (filologia polska) oraz pedagogicznych studiów podyplomowych z zakresu wychowania seksualnego. Ukończył kilka kursów trenerskich, w tym kursy specjalistyczne. Wśród nich m.in. Europejskie szkolenie dla trenerów i pracowników młodzieżowych dot. pracy w środowiskach wielokulturowych zorganizowane przez Komisję Europejską i Radę Europy w Luksemburgu i Budapeszcie oraz Zaawansowany Trening dla trenerów w zakresie edukacji o prawach człowieka zorganizowany przez Radę Europy w Budapeszcie i Strasbourgu.

Brał udział w szkoleniu dot. metod pracy z młodzieżą defaworyzowaną zorganizowane przez Galway Youth Theatre w Galway (Irlandia).

Jest trenerem Rady Europy. Współtworzył podręcznik „ZAKŁADKI. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka”, który powstał z inicjatywy Rady Europy.

Prowadzi szkolenia dla wychowawców, edukatorów, nauczycieli i młodzieży z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści oraz cyberprzemocy.

Od kilkunastu lat działa w Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa – jest wiceprezesem Stowarzyszenia.

Zostań naszym trenerem/trenerką

Kogo szukamy❓

 • osób, które podzielają nasze wartości związane z uczeniem dorosłych
 • osób, które akceptują nasze standardy pracy
 • osób, które lubią wyzwania i są gotowe przygotować się na ich podjęcie
 • osób, które chcą wpływać na zmiany w szkołach
 • osób, które prowadzą lub chcą prowadzić szkolenia dla nauczycieli lub przygotowywać kursy online dla nich
 • osób, które ukończyły kurs trenerski lub inną formę przygotowującą do uczenia osób dorosłych

 

 • szczególnie zależy nam na osobach, które potrafią wspierać nauczycieli w uczeniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Skontaktuj się z nami i prześlij swoje CV na adres szkolenia@perceptiedukacja.pl