Bibliografia i netografia

Tutaj znajdziesz pozycje bibliograficzne oraz linki do treści internetowych, przydatnych w pracy nauczyciela. Wiele z tych pozycji możesz zobaczyć podczas naszych szkoleń. Polecamy dobre opracowania książkowe i przywozimy je na nasze szkolenia. Udostępniamy naszym uczestnikom łącza do stron internetowych, filmów edukacyjnych itp. 

Możesz sprawdzić w katalogu online dostępność interesującej Cię pozycji w zasobach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze.
Na dole tej strony znajdziesz listę linków do katalogów innych pedagogicznych bibliotek wojewódzkich.

Podziel się swoimi odkryciami! 
Napisz nam w komentarzu o ciekawej pozycji książkowej lub stronie internetowej.

Bibliografia i netografia wg kategorii naszych szkoleń:

Publikacje dostępne są w formie elektronicznej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1YSQWp2-qOeiXmDPUCuRbqpud2g4Q5SaL?usp=sharing (dostęp: 23.07.2018 r.)

 • Sterna Danuta, Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2016
 • Sterna Danuta, Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2014
 • Sterna Danuta, W szkole jest OK. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2018
 • Sterna Danuta, Uczę w klasach młodszych. Przykłady oceniania rozwojowego w szkołach uczących się, Warszawa 2015
 • John Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Warszawa 2015
 • Paul Black, Christine Harrison, Clare Lee, Bethan Marshall, Dylan Wiliam, Jak oceniać, aby uczyć? 2006
 • Merill Harmin, Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2015
 • Richard Sagor, Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć, Warszawa 2013
 • Robert J. Marzano, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012
 • Sterna Danuta, OKMIKS. Jak budować partnerstwo w uczeniu się i nauczaniu? Warszawa 2017
 • Sterna Danuta, Oceniam ucząc, Warszawa 2015 – https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/content/oceniam-uczac-red-danuta-sterna(dostęp:30.07.2018)
 • Sterna Danuta, Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014 – https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/ucze-sie-w-szkole_danuta_sterna.pdf(dostęp: 30.07.2018)
 • Connie M. Moss i Susan M. Brookhart, Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję – https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/cele-uczenia-sie.pdf (dostęp: 30.07.2018)
 • Ocenianie kształtujące – serwis edukacyjny – http://www.ceo.org.pl/pl/ok (dostęp: 30.07.2018)
 • Owczarska Beata, Moszyńska Anna, Brudnik Edyta, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wyd. Jedność, 2010

 • John Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Warszawa 2015
 • Merill Harmin, Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2015
 • Richard Sagor, Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć, Warszawa 2013
 • Robert J. Marzano, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012
 • Connie M. Moss i Susan M. Brookhart, Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję – https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/cele-uczenia-sie.pdf (dostęp: 30.07.2018)
 • Radek Kotarski, Włam się do mózgu, 2017
 • Huther Gerald, Hauser Uli, Wszystkie dzieci są zdolne, 2014
 • Erich Petlák, Jana Zajacová, Dušan Valábik, Rola mózgu w uczeniu się, 2010
 • Aleksandra Pezda, Koniec epoki kredy, 2011
 • Manfred Spitzer, Jak uczy się mózg, PWN 2011
 • Mel Silberman, Elaine Biech, Metody aktywizujące w szkoleniach, Warszawa 2016
 • Mirosław Urban, Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, GWP 2014
 • Jarmuż Sławomir, Kossowska Małgorzata, Witkowski Tomasz, Psychologia dla trenerów, Wolters Kluwer 2017
 • Łaguna Mariola, Kozak Agnieszka, Metody prowadzenia szkoleń, GWP 2014
 • Akademia Khana – Spersonalizowane materiały dydaktyczne dla wszystkich grup wiekowych https://pl.khanacademy.org (dostęp: 31.07.2018)
 • Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli – scholaris.pl (dostęp: 31.07.2018)
 • Tagxedo – aplikacja do tworzenia chmury słów – http://www.tagxedo.com/ (dostęp: 31.07.2018)
 • Kahoot, Quizizz – Portale oferujące możliwość tworzenia quizów, w których udział uczniowie biorą wykorzystując swoje telefony komórkowe – getkahoot.comwww.quizizz.com (dostęp: 31.07.2018)
 • LearningApps – portal do tworzenia interaktywnych alikacji (gier, zadań edukacyjnych) – www.learningapps.org (dostęp: 31.07.2018)
 • http://pistacja.tv/ – “Pi-stacja to nieustannie rosnąca kolekcja krótkich filmów edukacyjnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego i ściśle do niej dopasowanych. Zaczynamy od matematyki – na naszej stronie pistacja.tv i na kanale YouTube mamy już ponad 200 kilkuminutowych filmów, w których nasi tutorzy tłumaczą wszystko, co zawiera (stara i nowa) podstawa programowa od liczb naturalnych po mnożenie potęg.”
 • Serwis poświęcony metodzie WebQuest – http://webquest-metoda.blogspot.com/(dostęp: 30.07.2018)
 • Maria Michalak, Dorota Wojtuś, PORADNIK DLA NAUCZYCIELA. WebQuest – jak to się robi? http://ooidkz.wckp.lodz.pl (dostęp: 30.07.2018)
 • Sabina Furgoł, Lechosław Hojnacki, Metoda Webquest. Poradnik dla nauczyciela, 2013
 • Jerzy Vetulani, Maria Mazurek, Bez ograniczeń. Jak rządzi nami mózg, 2015
 • Marzena Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, 2013
 • Joseph LeDoux, Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, 2000
 • Joachim Bauer, Empatia. Co potrafią neurony lustrzane, 2008.
 • Joachim Bauer, Granica bólu. O źródłach agresji i przemocy, 2015
 • Radek Kotarki, Włam się do mózgu, 2017
 • Erich Petlak, Jana Zajacowa, Rola mózgu w uczeniu się, 2010
 • Gerald Hüther, Uli Hauser, Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, 2014
 • Marek Kaczmarczyk, Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu, 2017
 • Manfred Spitzer, Jak uczy się mózg, Warszawa 2007.
 • Manfred Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, 2013
 • Paul Tough, Jak dzieci osiągają sukces. Nauka siły woli i ciekawości świata, 2014
 • David M. Buss, Psychologia ewolucyjna, GWP, Gdańsk 2001.
 • Vilayanur Ramachandran, Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. O czym mówi mózg?, Warszawa 2012.
 • Judith Rich Harris, Geny czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego, Warszawa 2000.
 • Joanna Smolińska, Łukasz Szychowski, TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ, wyd. ELITMAT, 2011 (http://jakzdacmaturezmatematyki.pl/files/TECHNIKI_EFEKTYWNEGO_UCZENIA_SIE.pdf– dostęp: 15.11.2017)
 • Natalia Minge, Krzysztof Minge, Techniki samorozwoju, czyli jak lepiej zapamiętywać i uczyć się szybciej, wyd. Samo Sedno, Warszawa 2012
 • Mel Silberman, Metody aktywizujące w szkoleniach, wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006
 • Merill Harmin, Jak motywować uczniów do nauki, wyd. CEO, Warszawa 2015
 • Julian Piotr Sawiński, Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady. Poradnik dla nauczycieli, wyd. DIFIN, Warszawa 2014
 • Danuta Sterna, Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce, wyd. CEO, Warszawa 2016
 • Wiesław Sikorski, Proksemika klasy szkolnej – ukryty wymiar edukacji (http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2013/3-6-sikorski-proksemika-klasy-szkolnej.pdf – dostęp: 15.11.2017)
 • John Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Warszawa 2015
 • Merill Harmin, Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2015
 • Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann, Psychologia kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się, PWN 2017
 • Daniel L. Schwartz, Jessica M. Tsang, Kristen P. Blair, Jak się uczymy. 26 naukowo potwierdzonych mechanizmów, PWN 2017
 • Albert Bandura, Teoria społecznego uczenia się, PWN 2015
 • Jarosław Kordziński, Szkoła uczenia się, Wolters Kluwer Polska 2018
 • Robert J. Marzano, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012
 • Sterna Danuta, OKMIKS. Jak budować partnerstwo w uczeniu się i nauczaniu? Warszawa 2017
 • Connie M. Moss i Susan M. Brookhart, Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję – https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/cele-uczenia-sie.pdf (dostęp: 30.07.2018)
 • Radek Kotarki, Włam się do mózgu, 2017
 • http://ratownicy.com.pl/pomoc.html
 • http://kpp.strazak.edu.pl/
 • Alessandro Bertacco, Na pomoc dzieciom : jak walczyć ze złem, które dotyka dzieci, Kielce 2009
 • Brenda Branson, Paula Silva, Powstrzymać przemoc : program przeciwdziałania przemocy domowej w oparciu o materiały FOCUS Ministries, Ustroń 2007
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” – strona www – http://www.niebieskalinia.pl/ (dostęp 3.08.2018)
 • Program „Chronimy dzieci” – strona www – https://chronimydzieci.pl/ (dostęp: 3.08.2018)
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Rzecznik Praw Dziecka – strona www – https://brpd.gov.pl/ (dostęp: 3.08.2018)
 • Bouras, G. Holt, Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie, 2010
 • Irena Namysłowska, Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, 2010
 • Marta Jerzak, Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość, 2018
 • Frederique Saint-Pierre, Marie-France Viau, 
  Seksualność dziecka, 2008
 • Jaczewski Andrzej, SEKSUALNOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY. PÓŁ WIEKU BADAŃ I REFLEKSJI, 2014
  • Anna Kuciak, Szkoła wobec nowych narkotyków – dopalaczy, w: „Trendy nr 4/2015” http://www.bc.ore.edu.pl/Content/819/T4_15+Szkola+wobec+nowych+narkotykow+-+dopalaczy.pdf (dostęp: 3.08.2018)
  • Demel R., Görgen W., Hartman R., Horre K., FreD goes net – wczesna interwencja wobec młodych osób używających narkotyków, Warszawa, KBPN 2013
  • Erickson C.K., Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
  • Jabłoński P., Bukowska B., Czakała J. (red.), Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów, Warszawa: KBPN, 2012
  • Jabłoński P., Malczewski A., Dopalacze. Skala zjawiska i przeciwdziałanie, Warszawa: KBPN, 2014
  • Maclean N., Egli T., Łazuga–Koczurowska J. (red.), Młodzież i narkotyki. Terapia i rehabilitacja, Warszawa: KBPN, 2007
 • Danuta Sterna, Uczę – się – w szkole, Warszawa 2014
 • Bolesław Niemierko, Ocenianie szkolne bez tajemnic,  WSiP, Warszawa 2002
 • Bolesław Niemierko, Pomiar wyników kształcenia,  WSiP, Warszawa 1999
 • Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym, praca zbiorowa, IBE, Warszawa 2014
 •  Jolanta Misztal, Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły, w: Jakość edukacji. Różnorodne pespektywy. Wydawnictwo UJ, Kraków 2012
 • Bolesław Niemierko (red), ABC testów osiągnięć szkolnych. Warszawa 1975, WSiP.
 • Bolesław Niemierko, Miedzy oceną szkolną a dydaktyką. Warszawa 1991, WSiP
 • Bolesław Niemierko, Pomiar dydaktyczny. Pomykało B. (red.) Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993, Fundacja Innowacja.
 • Bolesław Niemierko, Testy osiągnięć szkolnych. Warszawa 1975, WSiP.
 • Egzaminowanie zewnętrzne a praktyka oceniania wewnątrzszkolnego; w: Biuletyn badawczy CKE 5/2005;
 • Małgorzata Lipska, O efektach kształcenia w podstawie programowej; w: Meritum 3/2010
 • Małgorzata Lipska, Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w praktyce szkolnej. Wydawnictwo ORE
 • http://www.jankowskit.pl/metodyka-nauczania-i-dydaktyka/taksonomia-blooma.html (dostęp: 08.09.2018)
 • Agnieszka Borek, Emilia Kowalczyk-Rumak (red.), RÓŻNE DROGI EWALUACJI – poradnik dla dyrektorów szkół i placówek, ORE 2015 – https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/6_4/rozne_drogi_ewaluacji.pdf (dostęp: 3.08.2018)
 • Jadwiga Przewłocka, Raport z badania IBE, Warszawa 2015 – http://www.ibe.edu.pl/pl/aktualnosci/525-przemoc-w-polskiej-szkole (dostęp: 3.08.2018)
 • Jarosław Jagieła, Socjoterapia w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Kraków 2009
 • Kazimierz Słupek. Dyscyplina w klasie. Poradnik pedagogiczny , 2010
 • Jakub Kołodziejczyk, Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji, NODN Sophia, 2005 – http://www.nodnsophia.pl/download/dyscyplina-w-klasie-wydawnictwo-sophia.pdf (dostęp: 3.08.2018)
 • Marshall B. Rosenberg, Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy, 2008
 • Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek, wyd. PAX, Warszawa 2014
 • Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek w praktyce, wyd. PAX, Warszawa 1993
 • Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole, wyd. PAX, Warszawa 1995
 • Lucyna Bojarska, Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole, Wolters Kluwer, 2009
 • Program „Dziecko w Sieci” – http://www.dzieckowsieci.pl/ (dostęp: 5.08.2018)
 • Patricka Brander i in., Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą, 2005
 • Jacek Pyżalski, Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań, ORE 2011
 • Anna Andrzejewska, Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni, ORE 2013
 • Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża, Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej, ORE 2016
 • Dieter Schindlauer, Jasmine Böhm, Katrin Wladasch, Volker Frey, Antydyskryminacja. Pakiet Edukacyjny, CODN 2005
 • Marzena Rafalska (red.), Kompetencje międzykulturowe. Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych, ORE 2016
 • Program wychowawczo-profilaktyczny – materiały na stronie ORE – https://www.ore.edu.pl/2017/05/program-wychowawczo-profilaktyczny/ (dostęp: 6-06-2019)

 • Frąckowiak, „Gdy rodzic staje się roszczeniowy: poradnik dla nauczycieli”, Wyd. eMPi2, 2015
 • Kupaj, W. Kresa „Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole” Warszawa 2014
 • K. McEwan, Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci, WSiP, 2012
 • Friedemann Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania t. 1-4, wyd. WAM,
 • Tony Stoltzfus, „Sztuka zadawania pytań w coachingu”, wyd. Aetos Media Sp. z o.o., Wrocław 2012
 • Mariola Łaguna, „Szkolenia. Jak je prowadzić…”, wyd. GWP , Gdańsk 2008
 • Agnieszka Kozak, Mariola Łaguna, „Metody prowadzenia szkoleń, czyli niezbędnik trenera”, wyd. GWP, Gdańsk 2009
 • Mariola Łaguna, Paweł Fortuna, „Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu”, wyd. GWP , Gdańsk 2009
 • Mirosław Urban, „Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, czyli jak uatrakcyjnić zajęcia”, wyd. GWP, Gdańsk 2010
 • Paweł Fortuna, Perswazja w pracy trenera, czyli jak kształtować postawy uczestników szkoleń
 • http://szkolawspolpracy.pl/ (dostęp: 26.07.2018) – strona projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” (ogólnopolski projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej od marca 2013 do czerwca 2015 roku) – na stronie znajdują się poradniki, standardy współpracy, dobre praktyki
 • Meredith Belbin, Twoja rola w zespole; wyd. GWP, Gdańsk 2003
 • Albert J. Bernstein, Sydney Craft Rozen, Trudni współpracownicy; wyd. GWP, Gdańsk 2002
 • Aleksy Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi; wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2003
 • Stephen P. Robbins, Zachowania w organizacji; wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2004
 • John Adair, Anatomia biznesu. Budowanie zespołu; wyd. Wydawnictwo Syudio EMKA, Warszawa 2001
 • Ken Blanchard, Jesse Stoner, Cała naprzód!; wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2010
 • Ken Blanchard, Patricia Zigarmi, Drea Zigarmi, Jednominutowy Menedżer i przywództwo; wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2008
 • Zbigniew Nęcki, Komunikacja międzyludzka; wyd. Antykwa, Kraków 2000
 • Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się: praca, rodzina, zabawa; wyd. GWP, Gdańsk 2010
 • Marek Dziewiecki, Psychologia porozumiewania się; wyd. Jedność, Kielce 2000
 • Roy J. Lewicki, David M. Saunders, Bruce Barry, John W. Minton, Zasady negocjacji; wyd. Rebis, Poznań 2008
 • Marshall B. Rosenberg, Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy; 2008
 • Aleksandra Hulewska, Asertwyność w ćwiczeniach; wyd. Edgard, Warszawa 2014
 • Agnieszka Wróbel, Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie z sobą i innymi; wyd. Edgard, Warszawa 2011
 • Roger Fisher, Scott Brown, Nietoksyczne negocjacje; wyd. Helion, Gliwice 2010
 • Roger Fisher, Daniel Shapiro, Emocje w negocjacjach; wyd. Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa 2009
 • Danny Ertel, Mark Gordon, Negocjacje fair play. Budowanie zdrowego partnerstwa zamiast wymuszania; wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2010
 • Reinhard K. Sprenger, Zaufanie #1; wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2009

Inne zasoby wspierające nauczycieli dostępne online:

 • W Bibliotece Cyfrowej ORE znajdziesz wiele bezpłatnych pozycji przydatnych w pracy nauczyciela – http://bc.ore.edu.pl/dlibra (dostęp: 23.01.2018 r.)

Lista linków do katalogów pedagogicznych bibliotek wojewódzkich:

Podziel się swoimi odkryciami! 
Napisz nam w komentarzu o ciekawej pozycji książkowej lub stronie internetowej.

udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on print

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry