Nasze projekty

Na skróty |

Percepti Edukacja realizuje lub uczestniczy w różnych projektach rozwojowych dla nauczycieli. Dzięki nim nauczyciele mogą korzystać ze specjalnych form wsparcia. Są one najczęściej związane z wybranym zakresem pracy nauczyciela i oferowane bezpłatnie.

edukacja włączająca - EFS

2021-2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POWR.02.10.00-00-1044/21.

Projekt realizowany w latach 2021-2023 przez Percepti Edukacja Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli  z siedzibą w Zielonej Górze w partnerstwie z ProcessTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2023

Projekt realizowany w ramach projektu grantowego
„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

2021-2022

Sieci współpracy i samokształcenia
(Szkoła ćwiczeń w Wielkopolsce)

Nasza placówka była jednym z wykonawców w projektach realizowanych w ramach „Szkoły ćwiczeń” w czterech wielkopolskich samorządach. Pięcioro naszych trenerów i trenerek moderowało pracę 13 sieci współpracy w gminach Jarocin, Wągrowiec, Rawicz i w powiecie pilskim. Naszym wsparciem było objętych ponad 200 nauczycieli i nauczycielek (przedmioty przyrodnicze, TIK, matematyka, języki obce – ponad 1500 godzin wsparcia).

od 2022

Współpraca ze Szkołą Polską w Rydze

Współpracujemy ze Szkołą im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola to polska szkoła w stolicy Łotwy. Nasza współpraca polega przede wszystkim na szkoleniach i nauce języka polskiego, które organizujemy dla nauczycieli tej szkoły. 

udostępnij: