Projekt zakończony

Przez komputer do mózgu.
Efektywne uczenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Projekt realizowany w ramach projektu grantowego
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Na skróty

Po co jest ten projekt?

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i bibliotek pedagogicznych (BP). Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

 • Kompetencje, które nabędziesz lub rozwiniesz wykorzystasz nie tylko w czasie edukacji zdalnej w przypadku zamknięcia szkół i przedszkoli.
 • Wykorzystasz je również w czasie pracy z dziećmi i uczniami oraz ich rodzicami w czasie zajęć stacjonarnych i mieszanych oraz jako wsparcie kontaktu z uczniami nieobecnymi w szkole lub rodzicami dzieci/uczniów.
 • Wykorzystasz je na każdym poziomie edukacyjnym, również w przedszkolu.

Wartość projektu i kwota jego dofinansowania to 156 500,00 PLN

Czy to dla Ciebie?

 • Jeśli jesteś nauczycielem lub nauczycielką i pracujesz w szkole lub przedszkolu w dowolnym miejscu w Polsce, to ten projekt jest dla Ciebie.
 • Nie możesz jednak wziąć w nim udziału, jeśli uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w innych projektach realizowanych w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Takie projekty były realizowane pod różnymi nazwami od końca 2020 r. Jeśli masz wątpliwości co do swojego udziału, to skontaktuj się z nami.
 • Do projektu musisz zgłosić się osobiście jako konkretny nauczyciel, nawet jeśli wraz z Tobą zgłasza się większa grupa nauczycieli/nauczycielek z Twojej szkoły lub przedszkola.
 • Dokumenty zgłoszeniowe znajdziesz w sekcji DOKUMENTY.

Projekt zakończony

Co otrzymasz?

Biorąc udział w projekcie otrzymasz wsparcie składające się z trzech elementów:

 1. Kurs online na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, który przejdziesz indywidualnie przy wsparciu naszego trenera/trenerki:
  1. Przejdziesz przez co najmniej 5 z 12 modułów tematycznych, z których dwa są obowiązkowe, a 3 lub więcej do wyboru
  2. Moduły obowiązkowe to:
   1. Metodyka edukacji zdalnej.
   2. Zintegrowana Platforma Edukacyjna.
  3. Listę wszystkich modułów znajdziesz poniżej, a ich szczegółowe opisy w ramowym programie szkolenia dostępnym m.in. w sekcji DOKUMENTY.
 2. Szkolenia online (lub stacjonarne) w czasie rzeczywistym:
  1. Treści szkoleń będą dostosowane do potrzeb Twoich i innych uczestników i będą dotyczyły narzędzi, które możesz wykorzystać w pracy nie tylko w czasie edukacji zdalnej, ale również w pracy w klasie lub sali.
  2. Łącznie przygotujemy dla Ciebie 25 h zajęć rozłożonych na 3-5 spotkań (próg zaliczenia to udział w 75% zajęć).
  3. Przynajmniej połowa z nich odbędzie się online.
  4. Terminy szkoleń będą dostosowane do możliwości uczestników i uczestniczek. Przewidujemy możliwość szkoleń w godzinach popołudniowych oraz w soboty.
 3. Indywidualne konsultacje z trenerem/trenerką:
  1. Będziesz mieć możliwość porozmawiania o rozwiązaniach lub wyzwaniach dotyczących Twojej pracy i wykorzystania TIK.
  2. Konsultacje dla Ciebie będą trwały ok. 2 godzin
 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej.
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania.
 3. Metodyka edukacji zdalnej.
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej.
 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej.
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna.
 7. Zoom.
 8. Microsoft Teams.
 9. Google Meet.
 10. Multimedialne Zasoby edukacyjne.
 11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej.
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Nasze szkolenia są dostosowane do potrzeb nauczycieli i nauczycielek szkół i przedszkoli.

 • Projektowanie materiałów w aplikacji Canva (darmowa aplikacja, także bezpłatna dla placówek edukacyjnych w wersji poszerzonej):
  • łatwe przygotowanie atrakcyjnych plakatów, ulotek, inforgrafik, kart pracy, kolorowanek, zaproszeń, dyplomów, dokumentów itp.
  • przygotowanie prezentacji oraz filmów
  • przygotowanie szablonów dokumentów placówki
 • Korzystanie z platformy i narzędzi Google dla Edukacji:
  • kontakty z rodzicami dzieci przedszkolnych (videospotkania, służbowy email, fora)
  • wspólna praca nauczycieli – współdzielone zasoby, dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje itp.
  • przygotowywanie formularzy ankiet, testów itp. (np. dla rodziców, uczniów)
  • zamknięte grupy (np. dla rodziców, nauczycieli)
  • wspólne kalendarze dostępne dla określonych użytkowników
  • łatwe i bezpieczne udostępnianie wybranych zdjęć i filmów z pracy z dziećmi/uczniami lub z imprez organizowanych przez szkołę/przedszkole
  • osobisty służbowy adres email nauczyciela
 • Aplikacje do pracy z dziećmi w różnym wieku, w tym do wykorzystania na tablicach i monitorach interaktywnych (interaktywne gry edukacyjne, aplikacje wspierające uczenie się w klasie i poza nią)*.
 • Aplikacje do przygotowywania własnych materiałów edukacyjnych.
 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna – możliwość korzystania z gotowych zasobów multimedialnych i tworzenia własnych.
 • Aplikacje pomocne w organizowaniu i prowadzeniu spotkań indywidualnych i grupowych z rodzicami lub uczniami (kalendarze, rejestracja na indywidualne konsultacje, aplikacje do głosowań za pomocą smartfonów itp.)
 • Legalne korzystanie z dostępnych bezpłatnych banków grafik, muzyki itp.
 • Przygotowywanie atrakcyjnych prezentacji multimedialnych.
 • Narzędzia do pracy zdalnej (na żywo i w trybie asynchronicznym) do wykorzystania w pracy z uczniami nieobecnymi w szkole, do zadań domowych, projektów edukacyjnych.
 • Jak wykorzystać w pracy stacjonarnej narzędzia wykorzystywane podczas edukacji zdalnej.
 • Prosta edycja zdjęć i filmów do celów edukacyjnych.

* możesz wykorzystać sprzęt zakupiony np. w ramach „Laboratoriów przyszłości”

Projekt zakończony

Do kiedy możesz skorzystać?

Nie zwlekaj z decyzją, ponieważ:

 • Projekt trwa do końca czerwca 2023
 • Liczba uczestników jest ograniczona do 177 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy szkoleń

Poniżej podajemy terminy najbliższych szkoleń. Kolejne terminy będziemy podawać sukcesywnie.

Grupy prowadzone przez Piotra Bachońskiego:

 • Grupa 2 – 24.04 | 04.05 | 08.05 | 15.05 | 18.05 (godz. 16.00-20.00) – nauczyciele/ki przedszkoli
 • Grupa 3 – 16.05 | 22.05 | 30.05 | 05.06 | 13.06 (godz. 16.00-20.00) – nauczyciele/ki szkół
 • Grupa 4 – 17.05 | 23.05 | 31.05 | 06.06 |12.06 (godz. 16.00-20.00) – nauczyciele/ki przedszkoli

Grupy prowadzone przez Ewelinę Królik:

 • Grupa 5 – 29.04 | 6.05 | 13.05 | 20.05 | 27.05 (godz. 15.00 – 19.00) – nauczyciele/nauczycielki szkół lub przedszkoli

Grupy prowadzone przez Grzegorza Idziaka:

 • Grupa 6 – 05.06 | 06.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 (godz. 16.00-20.00) – nauczyciele/nauczycielki szkół lub przedszkoli

Ważne! Możesz wysłać swoje zgłoszenie nawet, jeśli nie widzisz dogodnych dla Ciebie terminów. W ten sposób uzyskasz pierwszeństwo udziału. Propozycje terminów szkoleń przekażemy Ci bezpośrednio drogą mailową.

Uwaga! Jeśli chcesz zgłosić całą grupę (13-15 osób), to skontaktuj się z nami. Wspólnie uzgodnimy dogodne terminy.

Projekt zakończony

Jak możesz się zgłosić?

 • Pobierz formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie uczestnika dostępne w sekcji DOKUMENTY.
 • Wypełnij i podpisz oba dokumenty.
 • Prześlij skany mailem na adres szkolenia@perceptiedukacja.pl a oryginały pocztą lub dostarcz osobiście na adres naszej placówki:
  • Percepti Edukacja | ul. Zacisze 17 | 65-775 Zielona Góra.
 • W wiadomości mailowej ze zgłoszeniem możesz podać numer grupy (preferowane terminy). Możesz też zgłosić się bez wskazywania konkretnych terminów – zaproponujemy je Tobie.
 • Pamiętaj, że decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty

Pobierz dokumenty. Formularz i oświadczenie wypełnij, wydrukuj i podpisz, a następnie wyślij do nas skany na adres email szkolenia@perceptiedukacja.pl. Oryginały wyślij pocztą lub dostarcz osobiście do naszej placówki.

Formularz rekrutacyjny i oświadczenie uczestnika z aktywnymi polami formularza do wypełnienia w komputerze przy pomocy programu MS Word.

Formularz rekrutacyjny i oświadczenie uczestnika do wydruku i ręcznego wypełnienia.

Zasady udziału w projekcie

Ramowy program szkolenia z opisem zawartości modułów kursu online. Jest to dokument opracowany przez ORE.

Jak możesz się z nami skontaktować?

PERCEPTi EDUKACJA
akredytowana niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli
ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra

 +48 601431060 | szkolenia@perceptiedukacja.pl

Liderem naszego projektu jest Piotr Bachoński: +48 601431060 w. 2

o naszej współpracy z Google for Education i GoCloud Polska Sp. z o.o. Razem z partnerami promujemy korzystanie z nowoczesnych rozwiązań Google w szkołach i przedszkolach.

Projekt zakończony