Edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Na skróty:

Wzrastająca dostępność szkół i przedszkoli sprawia, że coraz częściej nauczyciele i nauczycielki placówek ogólnodostępnych pracują z dziećmi i młodzieżą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Wśród nich są także osoby ze spektrum autyzmu. Zrozumienie mechanizmów ich zachowania oraz poznanie sposobów reagowania na nie jest kluczem do zapewnienia im odpowiedniego wsparcia.

Szkolenie stacjonarne lub online

To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google Meet, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

To szkolenie jest realizowane we współpracy z naszym partnerem Fundacją Pomocy Dzieciom SI-GMA, która specjalizuje się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w placówkach, które prowadzi.

Cel ogólny

nabycie przez nauczycieli kompetencji związanych z pracą z dziećmi i uczniami ze spektrum autyzmu

Cele szczegółowe

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

 • rozpoznaje wczesne symptomy trudnych zachowań ucznia
 • wprowadza zachowania alternatywne
 • analizuje sytuację trudnego zachowania i wyciąga wnioski
 • dostosowuje otoczenie edukacyjne do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu
 • współpracuje z innymi nauczycielami i rodzicami w zakresie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Elementy pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu:
  • Dostosowanie miejsca, programu, komunikacji
  • Wzmacnianie pozytywnych zachowań, motywowanie zewnętrzne
  • Generalizacja – wszyscy pracują z dzieckiem w ten sam sposób
  • Odpowiedzialność dorosłego za pracę z dzieckiem
 • Zachowania trudne jako wyzwanie, a nie problem
  • Wczesne symptomy
  • Zachowania alternatywne
  • Analiza ABC: przyczyna – zachowanie – konsekwencje
 • Rodzice jako źródło najlepszych informacji o dziecku

Powyższe punkty są najczęściej wybierane przez odbiorców tego szkolenia. Pamiętaj jednak, że możemy je dostosować do Waszych potrzeb. 

Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub w wirtualnym pokoju na platformie Google Meet, która zapewnia aktywny udział uczestników szkolenia.

 • czas trwania – 4-5 godzin dydaktycznych
 • szczegółowy zakres szkolenia i czas trwania ustalany jest z dyrektorem szkoły lub osobą odpowiedzialną za szkolenia w placówce
 • uczestnikami mogą być nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ich przebieg jest dynamiczny. Uczestnicy są zapraszani do podejmowania różnego rodzaju aktywności w trakcie zajęć (praca w grupach, wyrażanie własnej opinii, nazywanie i weryfikowanie własnych odczuć i przekonań itp.) 

Po wcześniejszym uzgodnieniu szkolenie może zostać podzielone na dwie części: szkoleniową i konsultacyjną. Podczas pierwszej z nich nauczyciele biorą udział w tradycyjnym szkoleniu/warsztacie. Podczas drugiej mogą w małych grupach lub indywidualnie konsultować z osobą prowadzącą swoje osobiste wyzwania związane z pracą z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Szkolenie w wersji online:

Przed szkoleniem online prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: