Edukacja włączająca – wysoka jakość edukacji dla wszystkich uczniów

Na skróty:

Edukacja włączająca

Praca w coraz bardziej zróżnicowanym środowisku uczniowskim jest dla nauczycieli prawdziwym wyzwaniem. Z drugiej storny, dzisiaj każdy uczeń ma naprawdę swoje własne potrzeby edukacyjne. Na szczęście współczesna szkoła masowa jest w stanie sprostać tym wymaganiom, jeśli w codziennej pracy z uczniami wykorzysta założenia edukacji włączającej.

Szkolenie stacjonarne lub online

To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google Meet, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

Cel ogólny

nabycie przez nauczycieli kompetencji związanych z wykorzystaniem w codziennej pracy z uczniami założeń edukacji włączającej

Cele szczegółowe

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

 • odnosi założenia edukacji włączającej do realiów swojej pracy z uczniami
 • analizuje założenia diagnozy funkcjonalnej w kontekście swojej pracy
 • wdraża w pracy z uczniami z  niepełnosprawnościami oraz indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi racjonalne dostosowania i modyfikacje
 • wykorzystuje w pracy z uczniami zasady uniwersalnego projektowania, odpowiadając na indywidualne potrzeby podopiecznych
 • założenia edukacji włączającej jako edukacji wysokiej jakości dla każdego ucznia
 • diagnoza funkcjonalna jako holistyczne narzędzie oceny funkcjonowania ucznia
 • racjonalne dostosowania i modyfikacje w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami oraz indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zasady uniwersalnego projektowania w praktyce pracy z uczniami

Powyższe punkty są najczęściej wybierane przez odbiorców tego szkolenia. Pamiętaj jednak, że możemy je dostosować do Waszych potrzeb. Mamy ogromne doświadczenie związane z realizacją w latach 2021-23 projektu „Edukacja Włączająca – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty„.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub w wirtualnym pokoju na platformie Google Meet, która zapewnia aktywny udział uczestników szkolenia.*

 • czas trwania – 4-5 godzin dydaktycznych
 • szczegółowy zakres szkolenia i czas trwania ustalany jest z dyrektorem szkoły lub osobą odpowiedzialną za szkolenia w placówce
 • uczestnikami mogą być nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ich przebieg jest dynamiczny. Uczestnicy są zapraszani do podejmowania różnego rodzaju aktywności w trakcie zajęć (praca w grupach, wyrażanie własnej opinii, nazywanie i weryfikowanie własnych odczuć i przekonań itp.)

Szkolenie w wersji online:

Przed szkoleniem online prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: