kategoria szkoleń:

Uczniowie ze SPE

Na skróty

Coraz częściej w szkołach i przedszkolach nauczyciele pracują z uczniami, którzy są bardzo różnorodni pod względem ich potrzeb edukacyjnych. Specjalne (indywidualne) potrzeby edukacyjne dotyczą nie tylko uczniów z orzeczeniami czy diagnozami, ale także uczniów szczególnie uzdolnionych lub mających trudności w nauce wynikające z problemów emocjonalnych lub środowiskowych.

Nasza placówka w latach 2021-2023 realizowała projekt pod nazwą „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty”. Przeszkoliliśmy w jego ramach kilkuset nauczycieli. Edukacja włączająca oznacza możliwość korzystania ze szkoły ogólnodostępnej przez każdego ucznia. To wymaga oczywiście odpowiednich kompetencji po stronie nauczycieli, którzy z nimi pracują. Dziś nie ma jednak takiej placówki, w której nie znajdziemy uczniów lub dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stąd wynika nieustanna potrzeba doskonalenia kompetencji z obszaru wspierania takich uczniów.

Więcej szkoleń dotyczących wspierania uczniów z trudnościami znajdziesz w kategorii Wsparcie psychologiczne 

Polecane szkolenia w tej kategorii

Wszystkie szkolenia w tej kategorii

Od najnowszych

Nie mam więcej szkoleń w tej kategorii

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

udostępnij: