Uczeń z Zespołem Aspergera – jak go zrozumieć? Jak z nim pracować w szkole?

--- Na skróty ---

Coraz częściej u dzieci stawiana jest diagnoza Zespołu Aspergera. W szkołach pojawia się coraz więcej uczniów z takim rozpoznaniem. Nauczyciele staja przed nowym wyzwaniem – jak efektywnie z nimi pracować?
Szkolenie zorganizowane jest w myśl zasady: najpierw zrozum, później działaj. Pierwsza część przybliża sposób funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu, druga odnosi się do konkretnych technik pracy możliwych do zastosowania w szkole.

Szkolenie online

To szkolenie dla rady pedagogicznej realizujemy online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google Meet, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

Cel ogólny

Poszerzenie wiedzy i zrozumienie funkcjonowania dziecka z Zespołem Aspergera, poznanie narzędzi wspierających współpracę z dzieckiem na terenie placówki edukacyjnej.

Cele szczegółowe

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

  • wskazuje główne trudności charakterystyczne dla dzieci z Zespołem Aspergera,
  • wyjaśnia powody niektórych nietypowych i zaskakujących reakcji dziecka,
  • zna i wykorzystuje skuteczne metody wydawania poleceń,
  • buduje współpracę z dzieckiem,
  • dobiera sposoby rozwijania umiejętności społecznych dziecka i udzielania mu wsparcia w nawiązywaniu relacji w klasie,
  • opisuje i stosuje strategie wsparcia dziecka w sytuacjach wybuchów złości.

1. Czym jest Zespół Aspergera?
2. Trudności charakterystyczne dla Zespołu Aspergera:
a) sfera społeczna,
b) sfera komunikacji,
c) szczególne zainteresowania/czynności rutynowe.
3. Zaburzenia integracji sensorycznej.
4. Jak działa umysł dziecka z Zespołem Aspergera – sposób przetwarzania informacji.
5. Teoria umysłu.
6. Zaburzenia centralnej koherencji.
7. Metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera – „skrzynka z narzędziami”:
a) wydawanie poleceń,
b) budowanie współpracy,
c) rozwijanie umiejętności społecznych,
d) regulacja emocji.

Szkolenie jest prowadzone online w wirtualnym pokoju na platformie ZOOM, która zapewnia aktywny udział uczestników szkolenia.

  • Czas trwania: 3 lub 4 godziny dydaktyczne
  • Uczestnikami mogą być nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną konkretne przykłady uczniów z Zespołem Aspergera i strategie pracy z nimi na terenie szkoły.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy dostaną materiały – listę objawów depresji u dzieci i młodzieży, a także graficzny schemat depresyjnego myślenia i postrzegania świata.

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ich przebieg jest dynamiczny. Uczestnicy są zapraszani do podejmowania różnego rodzaju aktywności w trakcie zajęć (praca w grupach, wyrażanie własnej opinii, quizy itp.)

Przed szkoleniem w wersji online prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

Do przeprowadzenia szkolenia w wersji online wykorzystujemy platformę ZOOM, z której można korzystać w formie odrębnej aplikacji (zalecane – Zoom Client for Meetings) lub w wersji w przeglądarce (rekomendujemy przeglądarkę Chrome).
Do udziału w szkoleniu nie jest wymagana rejestracja w systemie ZOOM.
 
Pobierz instrukcję z podstawowymi informacjami nt. dołączania i udziału w szkoleniu na platformie ZOOM.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: