Komunikacja wspomagająca i alternatywna

Na skróty

Komunikacja wspomagająca i alternatywna, czyli  jak wspierać komunikację dzieci mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Zagadnienie ważne, ponieważ coraz częściej nauczyciele pracują z dziećmi, które mają ograniczenia związane z komunikacją werbalną. Poznaj różne rodzaje komunikacji: PECS, Komunikator MÓWik, gesty Makatonu itp. 

Szkolenie stacjonarne lub online

To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google Meet, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

To szkolenie jest realizowane we współpracy z naszym partnerem Fundacją Pomocy Dzieciom SI-GMA, która specjalizuje się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w placówkach, które prowadzi.

CEL OGÓLNY:
– Nabycie umiejętności wprowadzania komunikacji osobom mającym trudności w werbalnym porozumiewaniu się   

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:
– wie, czym jest indywidualny system komunikacji
– wie, jak rozpoznać podstawowe potrzeby dziecka i wynikające z tego potrzeby komunikacyjne
– wie, jak określić wzmocnienia motywujące dziecko do podjęcia komunikacji
– zna rodzaje komunikacji, takie jak: PECS, Komunikator MÓWik, gesty Makatonu itp.
– ma wiedzę dotyczącą poszczególnych poziomów wprowadzania komunikacji PECS

 • Komunikacja sposobem na rozwijanie umiejętności społecznych.
  – Czym jest komunikacja wspomagająca i alternatywna. Różnice wynikające z indywidualnych potrzeb i umiejętności komunikacyjnych
  – Formułowanie i wyrażanie własnych potrzeb, uczuć i myśli jako możliwość budowania relacji i kontaktów społecznych
 • Każdy ma inne możliwości i potrzeby, czyli budowanie indywidualnego systemu komunikacyjnego.
  – Rodzaje komunikacji wspomagającej i alternatywnej
  – Etapy wprowadzania komunikacji
  – Wzmacnianie jako integralna część wprowadzania komunikacji alternatywnej

Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub w wirtualnym pokoju na platformie Google Meet, która zapewnia aktywny udział uczestników szkolenia.

 • czas trwania – 3-6 godzin dydaktycznych (najczęściej 4 godziny dyd.)
 • szczegółowy zakres szkolenia i czas trwania ustalany jest z dyrektorem szkoły lub osobą odpowiedzialną za szkolenia w placówce
 • uczestnikami mogą być nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ich przebieg jest dynamiczny. Uczestnicy są zapraszani do podejmowania różnego rodzaju aktywności w trakcie zajęć (praca w grupach, wyrażanie własnej opinii, nazywanie i weryfikowanie własnych odczuć i przekonań itp.) 

Po wcześniejszym uzgodnieniu szkolenie może zostać podzielone na dwie części: szkoleniową i konsultacyjną. Podczas pierwszej z nich nauczyciele biorą udział w tradycyjnym szkoleniu/warsztacie. Podczas drugiej mogą w małych grupach lub indywidualnie konsultować z osobą prowadzącą swoje osobiste wyzwania związane z pracą z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Szkolenie w wersji online:

Przed szkoleniem online prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: