Kompetencja: umiejętność uczenia (się)

Umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych niezbędną do sprawnego funkcjonowania człowieka w szybko zmieniającym się świecie. Niestety wiele osób postrzega je stereotypowo jako proces „zaliczania” kolejnego sprawdzianu, egzaminu, testu.  Współczesna wiedza o mózgu pozwala lepiej zrozumieć to, w jaki sposób przebiega proces uczenia się, w tym również to, jak działa pamięć, na czym polegają różne style uczenia się oraz od czego zależy koncentracja uczniów. Dzięki tej wiedzy możemy znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak wspierać zdolności i talenty uczniów?

Nasze szkolenia dotyczą zagadnień związanych z neurodydaktyką, technik pracy na lekcji i poza nią oraz sposobów budowania wspierających relacji z uczniami.

wybierz interesujące Cię szkolenie

Metody aktywizujące uczniów

Aktywny uczeń, czy aktywny nauczyciel? Czyja aktywność lepiej służy uczeniu się? Jakie metody aktywizujące uczniów znają i stosują nauczyciele w szkole? Ile z nich naprawdę działa? Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne metody aktywizujące uczniów oraz przekonują się, że aktywizacja uczniów, to nie tylko hałas i rozgardiasz w klasie. Pamiętaj, że

więcej »

Realizacja podstawy programowej w edukacji zdalnej

Szkolenie online Szkolenie dla rady pedagogicznej realizowane online w czasie rzeczywistym (live) Co oznacza “realizacja podstawy programowej” i do czego jest zobowiązany nauczyciel w tym zakresie? Jak pracować z treściami podstawy programowej oraz zapewniać warunki jej realizacji w czasie nauki zdalnej? Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do

więcej »

Style uczenia się – wykorzystywanie w praktyce szkolnej

Wiedza o stylach i strategiach uczenia się oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania w pracy z uczniami to jedna z najważniejszych kompetencji nauczyciela XXI wieku. Dzięki niej nauczyciel może skuteczniej nauczać, ale przede wszystkim rozwijać umiejętność uczenia się usamych uczniów. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb.

więcej »

Jak z sensem uczyć zdalnie

Szkolenie online Szkolenie dla rady pedagogicznej realizowane online w czasie rzeczywistym (live) Wykorzystywanie internetu do zdalnego uczenia (się) wymaga zarówno umiejętności obsługiwania różnych aplikacji, jak też wiedzy na temat różnych stylów i strategii uczenia się uczniów. Dopiero połączenie tych dwóch elementów daje możliwość skutecznego wspierania uczniów. Dzięki takiemu połączeniu można

więcej »

Jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów

Ken Robinson twierdzi, że do kreatywności nie dorastamy, ale wyrastamy z niej lub raczej, zostajemy z niej wyedukowani. Dzieci są kreatywne, a potem idą do szkoły. Kreatywne myślenie, nastawione na poszukiwanie nietuzinkowych rozwiązań to bardzo ceniona kompetencja. Zatem jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów? Jak nie zabijać w nich tego naturalnego

więcej »

Motywacja uczniów w czasie edukacji zdalnej

Szkolenie online Szkolenie dla rady pedagogicznej realizowane online w czasie rzeczywistym (live) Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich motywacji do uczenia się to niezwykle trudne zadanie. Szczególnego wymiaru nabiera w czasie edukacji zdalnej. Jaki rodzaj motywacji sprawdza się w przypadku uczenia się uczniów?  Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować

więcej »

Widoczne uczenie się

Każdą lekcję można zaplanować tak, aby uczniowie nie siedzieli na niej bezmyślnie. Co więcej, każdy uczeń może zobaczyć, na jakim poziomie myślenia się znajduje i co może zrobić, aby wspiąć się wyżej. Wszyscy uczniowie mogą obserwować, jak ich myślenie zmienia się, przechodząc od znajomości najprostszych faktów do inspirujących dociekań. Dzięki

więcej »

Jak pomóc uczniom w utrwalaniu i powtarzaniu wiadomości w czasie pracy zdalnej i stacjonarnej

Szkolenie online Szkolenie dla rady pedagogicznej realizowane online w czasie rzeczywistym (live) Metody i techniki pracy ułatwiające powtarzanie oraz zapewniających zapamiętywanie przez uczniów wiadomości w trakcie pracy stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej. Przydatne także podczas przygotowania uczniów do egzaminów. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj

więcej »

Motywacja a strategie uczenia się

Umiejętność motywowania uczniów do uczenia się, to ważna kompetencja nauczycielska. Jak zastąpić zewnętrzny nadzór wewnętrzną motywacją? Czy skuteczna manipulacja, to to samo, co umiejętne motywowanie? Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”. Dowiedz się więcej

więcej »

Neurodydaktyka – jak wspierać zdolności i talenty uczniów

Współczesna wiedza o mózgu pozwala lepiej zrozumieć to, w jaki sposób przebiega proces uczenia się, w tym również to, jak działa pamięć, na czym polegają różne style uczenia się oraz od czego zależy koncentracja uczniów. Dzięki tej wiedzy możemy znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak wspierać zdolności i talenty uczniów? Pamiętaj,

więcej »

Neurodydaktyka – jak emocje wpływają na motywację i efekty uczenia się

Dzięki neuro-naukom lepiej rozumiemy jak emocje wpływają na motywację i efekty uczenia się uczniów. Emocje są silnie powiązane z procesem uczenia się. Nauczyciele mają duży wpływ na to, jakie emocje towarzyszą uczniom w procesie edukacji. Nauczanie przyjazne mózgowi uwzględnia rolę jaką odgrywają emocje. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy

więcej »

Coaching, tutoring i mentoring – czym są, a czym nie są

Coaching, tutoring i mentoring w szkole to wciąż pojęcia nowe. Często nauczycielom trudno jest wskazać różnice między nimi. Spotyka się również wiele stereotypowych podejść do tych metod porównujących je wręcz do manipulacji. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki

więcej »

Tutoring naukowy – indywidualizacja pracy z uczniem

Wprowadzenie w szkole metod pracy opartych na miękkich narzędziach pomaga w budowaniu relacji z uczniami, wspiera ich wieloaspektowy rozwój, wzmacnia motywację uczniów do rozwoju. Tutoring zakłada budowanie relacji z uczniem opartej ma jego indywidualnej sytuacji – potrzebach i możliwościach. Pozawala to łatwiej dostrzec jego talent i rozwinąć potencjał. Pamiętaj, że

więcej »

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące (nazywane również ocenianiem wspierającym) służy rozwojowi ucznia poprzez dawanie mu informacji zwrotnej, a co za tym idzie budowanie jego świadomości co do zakresu i sposobów uczenia się. Ocenianie takie pozytywnie wpływa na motywację ucznia do uczenia się, buduje dobre relacje ucznia z nauczycielem i kolegami. Jest istotne podczas

więcej »

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach “prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  udostępnij:

  Share on facebook
  Share on google
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on whatsapp
  Share on email
  Share on print