Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Praca z najmłodszymi dziećmi jest odpowiedzialnym i często niedocenianym wyzwaniem dla nauczycieli przedszkoli i pierwszego etapu edukacyjnego.

W tej kategorii oferujemy szkolenia i warsztaty dedykowane właśnie tej grupie nauczycieli.

Ze względu na to, że nauczyciele przedszkoli i klas 1-3 to najczęściej mało liczna grupa w swoich placówkach, przy organizacji tego typu szkoleń proponujemy skorzystanie z modelu MULTIGRONO, dzięki któremu można stworzyć grupę szkoleniową złożoną z nauczycieli kilku placówek.

wybierz interesujące Cię szkolenie

Matematyczne inspiracje

Wielu uczniów mówi, że matematyka jest trudna i nudna, a wiele poruszanych zagadnień jest nieprzydatnych życiowo. Co robić, a czego unikać, żeby uczniowie lubili matematykę? Jakie narzędzia, gry i ćwiczenia zastosować, by ich zaciekawić? Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając

więcej »

Projekt edukacyjny w przedszkolu

Szkolenie online Szkolenie dla rady pedagogicznej realizowane online w czasie rzeczywistym (live) Projekt edukacyjny to nowoczesna metoda, która pozwala rozwijać wiele kompetencji w tym samym czasie. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie wykorzystywać tę metodę w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.  Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy

więcej »

Organizacja pracy z grupą przedszkolną i/lub szkolną

Od wiedzy merytorycznej i warsztatu metodycznego nauczyciela zależy jakość i efektywność jego pracy. Świadomość stosowanych metod i form pracy będzie sprzyjającym warunkiem organizowania przez niego procesu nauczania – uczenia się. Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn. Rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III. Może być zorganizowane jako samodzielne szkolenie

więcej »

Aktywizowanie i motywowanie dzieci w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym

Umiejętność tworzenia przestrzeni do aktywności dzieci oraz umiejętność ich motywowania, to ważna kompetencja nauczyciela. Świadomość stosowanych metod i form pracy będzie sprzyjającym warunkiem organizowania przez niego procesu nauczania – uczenia się. Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn. Rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III. Może być zorganizowane jako samodzielne

więcej »

Strategia zabawowa w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej

Zabawa to naturalny sposób uczenia się dzieci. Celem szkolenia jest przypomnienie i poznanie przykładów zabaw edukacyjnych oraz odświeżenie wiedzy nauczycieli nt. edukacyjnej roli zabawy. Świadomość stosowanych metod i form pracy będzie sprzyjającym warunkiem organizowania przez niego procesu nauczania – uczenia się. Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn. Rozwijanie warsztatu pracy

więcej »

Strategia zadaniowa w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej

Odpowiedni dobór różnorodnych zadań ułatwia i uatrakcyjnia realizację celów kształcenia dzieci. Podczas szkolenia nauczyciele uporządkują swoją wiedzę nt. różnych typów zadań oraz ich doboru w zależności od celów zajęć. Świadomość stosowanych metod i form pracy będzie sprzyjającym warunkiem organizowania przez nauczycieli procesu nauczania – uczenia się. Szkolenie jest częścią programu

więcej »

Komunikacja w triadzie nauczyciel – dziecko – rodzic

Skuteczna i empatyczna komunikacja jest ważnym warunkiem budowania dobrych relacji z dziećmi i ich rodzicami. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych jest nieodzownym elementem rozwoju nauczyciela – osoby pracującej z ludźmi. To dzięki nim będzie potrafił tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Niezwykle ważną rolę w tym procesie odgrywają relacje nauczycieli z uczniami i

więcej »

Budowanie zaufania opartego na relacjach i autorytecie wiedzy

Często słyszymy o upadku autorytetu nauczyciela. Czym jest ten autorytet? Jak go odbudować? Czy wystarczy sama funkcja, by dzieci i ich rodzice dostrzeli w nauczycielu autorytet i zaufali mu? Jak budować autorytet nauczyciela, który pozwoli rozwijać jego dobre relacje z uczniami i ich rodzicami, a przez to wzmacniać wzajemne zaufanie?

więcej »

Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej

Praktyczny 2-etapowy warsztat dla nauczycieli. Uczestnicy dowiedzą się, jak wprowadzić programowanie w edukacji wczesnoszkolnej w sposób, których zachwyci uczniów. Wykorzystają do tego przedmioty codziennego użytku oraz narzędzia cyfrowe. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”.

więcej »

Współpraca – współdecydowanie – partycypacja w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej

Umiejętność planowania, wytrwałe dążenie do celu, podejmowani decyzji, poczucie sprawczości – to wybrane komponenty kompetencji przedsiębiorczość. Powinny być one rozwijane od najmłodszych lat. W szkoleniu skupiamy się na tym, jak to osiągać poprzez włączanie dzieci do współpracy i współdecydowania pokazując partycypację jako element edukacyjny.  Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn.

więcej »

Kompetencje językowe i możliwości wsparcia ich rozwoju u dzieci

Rozwój kompetencji językowych dziecka ma ogromny wpływ na jego przyszłe sukcesy edukacyjne i relacje społeczne. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle istotne jest to, jak wspierany będzie jego rozwój, jak zorganizowana będzie edukacja, jakie działania dydaktyczno-wychowawcze zaproponuje mu nauczyciel. Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn. Wspieranie

więcej »

Kompetencje matematyczne i możliwość wsparcia ich rozwoju u dzieci

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju we wszystkich obszarach. To także czas rozpoznawania elementów matematyki w otaczającym świecie i rozwoju kompetencji matematycznych. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle istotne jest to, jak wspierany będzie jego rozwój, jak zorganizowana będzie edukacja, jakie działania dydaktyczno-wychowawcze zaproponuje mu nauczyciel.

więcej »

Wspieranie rozwoju kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym

Kreatywność w rozwiązywaniu problemów i samodzielne myślenie to ważne kompetencje w życiu człowieka. Ich rozwój zaczyna się już w wieku kilku lat. Nauczyciele mogą wspierać ten proces poprzez dobór odpowiednich metod pracy. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle istotne jest to, jak wspierany będzie jego rozwój,

więcej »

Społeczne kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym

Człowiek jest istotą społeczną. We współczesnym świecie pełnym różnego typu interakcji ludzi z innymi ludźmi kompetencje społeczne są szczególnie cenione i ważne – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Ich rozwój zaczyna się od najmłodszych lat. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle istotne jest to,

więcej »

Umowa jako metoda wychowawcza w przedszkolu i/lub w szkole

Umowa to wyrażenie woli przynajmniej dwóch stron, ale również wzajemne zobowiązanie i odpowiedzialność. Jakie umowy możemy zawierać z dziećmi? Czy każdy szkolny/przedszkolny kontrakt to umowa? Jak wykorzystać umowę jako metodę wychowawczą budującą odpowiedzialność dziecka? Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając

więcej »

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach “prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  udostępnij:

  Share on facebook
  Share on google
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on whatsapp
  Share on email
  Share on print