Kategorie
budowanie relacji działania wychowawcze integracja uczniów

Jak rozpocząć rok szkolny z uczniami

Na skróty Powrót  do szkoły po wakacjach to moment pełen radości, ciekawości, fascynacji, entuzjazmu, ale także obaw, niepewności, wątpliwości, rozgoryczenia. Dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Dowiedzcie się jak rozpocząć rok szkolny z uczniami, aby wzmocnić pozytywne odczucia i zbudować dobrą relację na nadchodzące miesiące współpracy. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
działania wychowawcze integracja uczniów

Wychowanie do wartości w szkole

Na skróty Na czym polega wychowanie do wartości? Jaka jest rola i obszary wpływu szkoły i nauczyciela w tym zakresie? W jaki sposób pracować nad wartościami podczas lekcji wychowawczych i codziennych kontaktów z uczniami? A tak w ogóle, to czym są te „wartości”?  Skąd się w nas biorą? Z których zdajemy sobie sprawę, a które […]

Kategorie
działania wychowawcze edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Umowa jako metoda wychowawcza w przedszkolu i/lub w szkole

Na skróty Umowa to wyrażenie woli przynajmniej dwóch stron, ale również wzajemne zobowiązanie i odpowiedzialność. Jakie umowy możemy zawierać z dziećmi? Czy każdy szkolny/przedszkolny kontrakt to umowa? Jak wykorzystać umowę jako metodę wychowawczą budującą odpowiedzialność dziecka? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy […]

Kategorie
działania wychowawcze edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Społeczne kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym

Na skróty Człowiek jest istotą społeczną. We współczesnym świecie pełnym różnego typu interakcji ludzi z innymi ludźmi kompetencje społeczne są szczególnie cenione i ważne – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Ich rozwój zaczyna się od najmłodszych lat. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle istotne jest to, jak wspierany będzie jego […]

Kategorie
działania wychowawcze kierunki polityki oświatowej Rozwijanie kompetencji kluczowych

Kształtowanie kompetencji obywatelskich i aktywności społecznej uczniów

Na skróty Kompetencje obywatelskie to ważne kompetencje kluczowe. Czy uczniowie naprawdę rozumieją czym jest demokracja oraz prawa obywatelskie? Interesują się sprawami społecznymi i angażują się w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności? Jak kształtować kompetencje obywatelskie w szkole? Szkoła to doskonałe miejsce do tego. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub […]

Kategorie
działania wychowawcze Rozwijanie kompetencji kluczowych

Wolontariat w szkole i środowisku lokalnym

Na skróty Szkolny wolontariat przyczynia się on do rozwoju kompetencji obywatelskich, których ważnym elementem jest gotowość do efektywnego zaangażowania w działania publiczne i wykazywania solidarności. Czy wystarczy organizacja pojedynczych akcji typu zbiórka nakrętek? Jak zorganizować wolontariat w szkole, by naprawdę rozwijał kompetencje obywatelskie i wrażliwość uczniów? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej […]

Kategorie
działania wychowawcze wsparcie psychologiczne

Program wychowawczo–profilaktyczny w szkole

Na skróty Program wychowawczo–profilaktyczny, to jeden z obowiązkowych dokumentów określających działalność edukacyjną szkoły, szczególnie w sferze wychowania. Praktyczne szkolenie nt. tego, co powinien zawierać oraz jak go przygotować i realizować. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, która wielokrotnie sprawdziła […]

Kategorie
budowanie relacji działania wychowawcze integracja uczniów

Budowanie zasad w klasie i szkole

Na skróty Jeśli nie ma zasad, to są kwasy – można w tak żartobliwy sposób połączyć wychowanie z chemią. Kierowanie się zasadami w poczuciu odpowiedzialności za siebie, to ważne kompetencja społeczna. Czy są zasady, których uczniowie będą gotowi przestrzegać? Jak je zbudować i jak sprawić, by były żywe? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
działania wychowawcze

Przeciwdziałanie dyskryminacji, cyberprzemocy i mowie nienawiści

Na skróty Dyskryminacja, przemoc, mowa nienawiści to zjawiska obecne zarówno w szkole, jak i w świecie wirtualnym, w którym poruszają się uczniowie. Warsztaty przybliżają to zjawisko. Pokazują na czym ono polega, jakie przybiera formy, gdzie najczęściej mają miejsce sytuacje z nim związane. Ukazuje też jego możliwe konsekwencje. Podczas zajęć uczestnicy mogą nauczyć się, jakie działania prewencyjne […]

Kategorie
działania wychowawcze

Postępowanie nauczyciela w sytuacji agresji wśród uczniów

Na skróty Praktyczny warsztat stosowania wybranych metod interwencji w przypadku wystąpienia agresji rówieśniczej, szczególnie w sytuacji tzw. „gorącej agresji”. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy. Uszyjemy na miarę Pamiętaj, że każde z […]