Kategorie
integracja uczniów kierunki polityki oświatowej Rozwijanie kompetencji kluczowych umiejętność uczenia (się)

Jak w czasie jednej lekcji pracować z uczniami z Polski i z Ukrainy

Na skróty Wielu nauczycieli staje dziś przed wyzwaniem jak w czasie jednej lekcji pracować z uczniami z Polski i z Ukrainy. Podczas szkolenia pokażemy Wam, jak organizować pracę i jakich metod używać, by zarówno polskie, jak i ukraińskie dzieci były zaangażowane w proces uczenia się i robiły postępy w nauce.   Szkolenie stacjonarne lub online […]

Kategorie
budowanie relacji działania wychowawcze integracja uczniów

Jak rozpocząć rok szkolny z uczniami

Na skróty Powrót  do szkoły po wakacjach to moment pełen radości, ciekawości, fascynacji, entuzjazmu, ale także obaw, niepewności, wątpliwości, rozgoryczenia. Dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Dowiedzcie się jak rozpocząć rok szkolny z uczniami, aby wzmocnić pozytywne odczucia i zbudować dobrą relację na nadchodzące miesiące współpracy. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
działania wychowawcze integracja uczniów

Wychowanie do wartości w szkole

Na skróty Na czym polega wychowanie do wartości? Jaka jest rola i obszary wpływu szkoły i nauczyciela w tym zakresie? W jaki sposób pracować nad wartościami podczas lekcji wychowawczych i codziennych kontaktów z uczniami? A tak w ogóle, to czym są te „wartości”?  Skąd się w nas biorą? Z których zdajemy sobie sprawę, a które […]

Kategorie
budowanie relacji edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna integracja uczniów

Organizacja pracy z grupą przedszkolną i/lub szkolną

Na skróty Od wiedzy merytorycznej i warsztatu metodycznego nauczyciela zależy jakość i efektywność jego pracy. Świadomość stosowanych metod i form pracy będzie sprzyjającym warunkiem organizowania przez niego procesu nauczania – uczenia się. Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn. Rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III. Może być zorganizowane jako samodzielne szkolenie lub jako część […]

Kategorie
budowanie relacji działania wychowawcze integracja uczniów

Budowanie zasad w klasie i szkole

Na skróty Jeśli nie ma zasad, to są kwasy – można w tak żartobliwy sposób połączyć wychowanie z chemią. Kierowanie się zasadami w poczuciu odpowiedzialności za siebie, to ważne kompetencja społeczna. Czy są zasady, których uczniowie będą gotowi przestrzegać? Jak je zbudować i jak sprawić, by były żywe? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
budowanie relacji działania wychowawcze integracja uczniów

Zarządzanie zespołem klasowym – harmonia i dyscyplina

Na skróty Stworzenie warunków do rozwoju uczniów jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli. Ład, harmonia i dyscyplina rozumiana jako przestrzeganie przyjętych zasad są ważnymi warunkami w tworzeniu atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Istotną kompetencją nauczyciela jest zatem umiejętność zarządzania zespołem klasowym, zarówno w ujęciu strategicznym (prewencyjnym), jak i interwencyjnym. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]