Kategorie
budowanie relacji działania wychowawcze integracja uczniów

Jak rozpocząć rok szkolny z uczniami

Na skróty Powrót  do szkoły po wakacjach to moment pełen radości, ciekawości, fascynacji, entuzjazmu, ale także obaw, niepewności, wątpliwości, rozgoryczenia. Dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Dowiedzcie się jak rozpocząć rok szkolny z uczniami, aby wzmocnić pozytywne odczucia i zbudować dobrą relację na nadchodzące miesiące współpracy. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
budowanie relacji działania wychowawcze integracja uczniów

Budowanie zasad w klasie i szkole

Na skróty Jeśli nie ma zasad, to są kwasy – można w tak żartobliwy sposób połączyć wychowanie z chemią. Kierowanie się zasadami w poczuciu odpowiedzialności za siebie, to ważne kompetencja społeczna. Czy są zasady, których uczniowie będą gotowi przestrzegać? Jak je zbudować i jak sprawić, by były żywe? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
budowanie relacji działania wychowawcze integracja uczniów

Zarządzanie zespołem klasowym – harmonia i dyscyplina

Na skróty Stworzenie warunków do rozwoju uczniów jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli. Ład, harmonia i dyscyplina rozumiana jako przestrzeganie przyjętych zasad są ważnymi warunkami w tworzeniu atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Istotną kompetencją nauczyciela jest zatem umiejętność zarządzania zespołem klasowym, zarówno w ujęciu strategicznym (prewencyjnym), jak i interwencyjnym. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]