Przeciwdziałanie dyskryminacji, cyberprzemocy i mowie nienawiści

Dyskryminacja, przemoc, mowa nienawiści to zjawiska obecne zarówno w szkole, jak i w świecie wirtualnym, w którym poruszają się uczniowie.

Warsztaty przybliżają to zjawisko. Pokazują na czym ono polega, jakie przybiera formy, gdzie najczęściej mają miejsce sytuacje z nim związane. Ukazuje też jego możliwe konsekwencje. Podczas zajęć uczestnicy mogą nauczyć się, jakie działania prewencyjne i interwencyjne można podejmować w tym obszarze.

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • definiuje czym jest dyskryminacja, cyberprzemoc i mowa nienawiści
 • wyszukuje materiały w internecie pomocne w profilaktyce tych zjawisk
 • przygotowuje zajęcia (lekcje) poświęcone profilaktyce tych zjawisk
 • interweniuje w sytuacjach, kiedy jest świadkiem dyskryminacji, (cyber)przemocy i mowy nienawiści
 • terminologia dotyczącą dyskryminacji i mowy nienawiści
 • zasady i metody edukacji o prawach człowieka związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i mowie nienawiści w szkole
 • wykorzystywanie dostępnych materiałów dydaktycznych związanych z ww. problematyką
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacji antydyskryminacyjnej w szkole
 • cyberprzemoc – czym jest, jakie są jej rodzaje i skala zjawiska
 • zjawisko hejtu i mowy nienawiści, jako szczególne formy cyberprzemocy dotykające młodzież
 • czy można nie stać się ofiarą cyberprzemocy? jak to zrobić?
 • cyberprzemoc a polskie prawo
 • rola szkoły i rodziny w zapobieganiu i przeciwdziałaniu cyberprzemocy – profilaktyka i interwencja
 • czas trwania  –  4 godziny dydaktyczne 
 • optymalna grupa uczestników – 25 osób
 • przy większej grupie uczestników zajęcia zawierają więcej elementów prezentacyjnych, a mniej warsztatowych
 • uczestnikami mogą być nauczyciele każdego poziomu edukacyjnego danej szkoły
 • warunki techniczne:
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)
 • Program „Dziecko w Sieci” – http://www.dzieckowsieci.pl/ (dostęp: 5.08.2018)
 • Patricka Brander i in., Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą, 2005
 • Jacek Pyżalski, Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań, ORE 2011
 • Anna Andrzejewska, Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni, ORE 2013
 • Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża, Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej, ORE 2016
 • Dieter Schindlauer, Jasmine Böhm, Katrin Wladasch, Volker Frey, Antydyskryminacja. Pakiet Edukacyjny, CODN 2005
 • Marzena Rafalska (red.), Kompetencje międzykulturowe. Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych, ORE 2016

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  udostępnij: