Przeciwdziałanie dyskryminacji, cyberprzemocy i mowie nienawiści

Na skróty

Dyskryminacja, przemoc, mowa nienawiści to zjawiska obecne zarówno w szkole, jak i w świecie wirtualnym, w którym poruszają się uczniowie.

Warsztaty przybliżają to zjawisko. Pokazują na czym ono polega, jakie przybiera formy, gdzie najczęściej mają miejsce sytuacje z nim związane. Ukazuje też jego możliwe konsekwencje. Podczas zajęć uczestnicy mogą nauczyć się, jakie działania prewencyjne i interwencyjne można podejmować w tym obszarze.

Szkolenie stacjonarne lub online

To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google Meet, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • definiuje czym jest dyskryminacja, cyberprzemoc i mowa nienawiści
 • wyszukuje materiały w internecie pomocne w profilaktyce tych zjawisk
 • przygotowuje zajęcia (lekcje) poświęcone profilaktyce tych zjawisk
 • interweniuje w sytuacjach, kiedy jest świadkiem dyskryminacji, (cyber)przemocy i mowy nienawiści
 • terminologia dotyczącą dyskryminacji i mowy nienawiści
 • zasady i metody edukacji o prawach człowieka związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i mowie nienawiści w szkole
 • wykorzystywanie dostępnych materiałów dydaktycznych związanych z ww. problematyką
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacji antydyskryminacyjnej w szkole
 • cyberprzemoc – czym jest, jakie są jej rodzaje i skala zjawiska
 • zjawisko hejtu i mowy nienawiści, jako szczególne formy cyberprzemocy dotykające młodzież
 • czy można nie stać się ofiarą cyberprzemocy? jak to zrobić?
 • cyberprzemoc a polskie prawo
 • rola szkoły i rodziny w zapobieganiu i przeciwdziałaniu cyberprzemocy – profilaktyka i interwencja
 • czas trwania  –  4 godziny dydaktyczne 
 • optymalna grupa uczestników – 25 osób
 • przy większej grupie uczestników zajęcia zawierają więcej elementów prezentacyjnych, a mniej warsztatowych
 • uczestnikami mogą być nauczyciele każdego poziomu edukacyjnego danej szkoły
 • warunki techniczne:
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Szkolenie w wersji online:

Przed szkoleniem online prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

Do przeprowadzenia szkolenia wykorzystujemy przede wszystkim platformę ZOOM*, z której można korzystać w formie odrębnej aplikacji (zalecane – Zoom Client for Meetings) lub w wersji w przeglądarce (rekomendujemy przeglądarkę Chrome).
Do udziału w szkoleniu nie jest wymagana rejestracja w systemie ZOOM.
 
Pobierz instrukcję z podstawowymi informacjami nt. dołączania i udziału w szkoleniu na platformie ZOOM.
 

* Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia na platformie, którą wykorzystuje placówka zamawiająca szkolenie (np. MS Teams). Wymaga to jednak uzgodnienia z prowadzącą/prowadzącym szkolenie.

 • Program „Dziecko w Sieci” – http://www.dzieckowsieci.pl/ (dostęp: 5.08.2018)
 • Patricka Brander i in., Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą, 2005
 • Jacek Pyżalski, Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań, ORE 2011
 • Anna Andrzejewska, Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni, ORE 2013
 • Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża, Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej, ORE 2016
 • Dieter Schindlauer, Jasmine Böhm, Katrin Wladasch, Volker Frey, Antydyskryminacja. Pakiet Edukacyjny, CODN 2005
 • Marzena Rafalska (red.), Kompetencje międzykulturowe. Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych, ORE 2016

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: