Myślenie krytyczne dla szkół

Wprowadzenie

Celem programu jest wdrożenie myślenia krytycznego w szkole poprzez:

 • systemowe wsparcie szkoły oparte o model procesowego wspomagania
 • 4-letni projekt wdrożenia kultury myślenia krytycznego w szkole (z coroczną decyzją o kontynuacji lub zaprzestaniu udziału)
 • stworzenie ogólnopolskiej sieci certyfikowanych szkół, które uczą myślenia krytycznego
Projekt realizujemy w ścisłej współpracy i w oparciu o metodologię TOC dla Edukacji Polska
 

Czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami o obecnej szkole systemowej?

 • system „utrzymuje” postawy przydatne w erze industrialnej
 • system uniemożliwia wolność, autonomię, niezależność ucznia
 • system promuje i wynagradza mistrzów w „3 x Z”
 • system oducza kreatywnego, indywidualnego myślenia
 • system zabija przyjemność uczenia się, PASJĘ
 • nauczanie w systemie jest śmiertelnie nudne, a także nieskuteczne
 • system nie daje narzędzi do efektywnej nauki zdalnej
 • uczeń kończący szkołę systemową nie ma rozwiniętych kompetencji miękkich

Czy jako dyrektor chcesz widzieć jak…

 • nauczyciele systematycznie wzbudzają ciekawość i zainteresowanie ucznia codziennymi zajęciami?
 • nauczyciele i uczniowie wykorzystują narzędzia, dzięki którym więcej widzą, więcej rozumieją, więcej zapamiętują?
 • nauczyciele dzięki narzędziom szybciej i efektywniej realizują podstawę programową?
 • nauczyciele dzięki narzędziom widzą myślenie swoich uczniów?
 • uczniowie dzięki narzędziom samodzielnie i odpowiedzialnie rozwiązują swoje problemy?
 • powstaje nowa kultura w szkole, dzięki której zbudujesz nowe relacje, szacunek i partnerstwo w szkole?
 • Twoja szkoła wykorzystuje narzędzia i metody, dzięki którym rozwija kompetencje kluczowe oraz kompetencje miękkie niezbędne w dorosłym życiu uczniów?
 • Twoi nauczyciele stosują uniwersalne metody pracy do stacjonarnej i zdalnej edukacji?

To nie marzenie!

To wizja edukacji opar ta na 4K

krytyczne myślenie
kooperacja
komunikacja
kreatywność

To te 4 elementy są kluczowe w odnoszeniu osobistego sukcesu w świecie, który:

 • jest zglobalizowany i różnorodny
 • podlega ciągłym i bardzo dynamicznym zmianom
 • oferuje łatwy dostęp do ogromnej ilości informacji
 • wymaga zrozumienia i współpracy z innymi

Myślenie krytyczne nie ma jednej oficjalnej definicji. Byłoby to sprzeczne z samą ideą myślenia krytycznego.

10 postaw myślenia krytycznego (na ilustracji) pomaga zrozumieć do czego dążymy rozwijając myślenie krytyczne.  Praca nad postawami i sposobami ich rozwijania jest głównym obszarem rozwojowym w pierwszym roku realizacji programu.

4-LETNI PROJEKT WDROŻENIA
MYŚLENIA KRYTYCZNEGO W SZKOLE

 • szkoła co roku podejmuje decyzję o kontynuacji udziału w projekcie
 • możliwa jest realizacja jako roczny program procesowego wspomagania szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego

Co oferujemy?

 • szkolenie dla nauczycieli w każdym semestrze trwania współpracy
 • szkolenia w formie warsztatowej (modelowanie), dzięki której będzie łatwo zastosować nowo poznaną wiedzę od razu w swojej klasie
 • bardzo praktyczne techniki, rutyny, narzędzia krytycznego myślenia – możliwa praca z uczniami już następnego dnia
 • dostęp do platformy e-learningowej 24/7 z bogatymi zasobami: scenariusze, tutoriale, kurs online, webinary, opracowania
 • wsparcie trenera przez cały okres trwania współpracy
 • certyfikat dla szkoły

Blended learning – edukacja hybrydowa

Szkolenia na żywo

 • szkolenie rady pedagogicznej przez certyfikowanych trenerów (4-8-16 godzin – zależnie od wybranego wariantu) 
 • szkolenie 2 razy w roku
 • szkolenie liderów wdrożenia
 • szkolenia w formie warsztatowej
 • wsparcie nauczycieli po szkoleniu

Platforma e-learningowa

 • DOSTĘP ROCZNY
 • kilkadziesiąt kursów online – przedmiotowe, dla dyrektorów, psychologów, tutorów i doradców zawodowoych
 • comiesięczne zamknięte webinary dla nauczycieli, dyrektorów
 • tutoriale przedmiotowe: 10-12 minut
 • scenariusze, opracowania PDF
 • materiały dla rodziców

 • nasze szkolenia są przeznaczone tylko dla osób, które wskażesz jako dyrektor
 • polecamy powołanie „zespołu myślenia krytycznego” (wdrożeniowego) złożonego z osób, które są liderami, poszukiwaczami, którzy lubią się rozwijać (20% osób z zespołu nauczycielskiego)
 • to ich będziemy najwięcej szkolić, wspierać oraz pomagać – na żywo i online
 • pozostali otrzymają dostęp do platformy
 • z każdym rokiem grupa liderów będzie rosła

Etapy wdrożenia

 • 1 rok – innowatorzy i pierwsi wdrożeniowcy:
  • 20% kadry
  • powołanie zespołu wdrożeniowego
  • wdrożenie tylko na kilku wybranych przedmiotach
 • 2 rok – wczesna większość:
  • 40-50% kadry
  • stosowanie na wielu przedmiotach
  • i/lub w ujęciu poziomym
 • 3 rok – późna większość:
  • 70-80% kadry
  • stosowanie na większości przedmiotów
  • i/lub na kilku poziomach
 • 4 rok – spóźnialscy:
  • około 90% kadry
  • praktycznie wszystkie przedmioty
  • wszystkie poziomy

Model wdrożenia – jak zaczniemy?

1 semestr

 • Spotkanie na żywo
  • start dla całej rady pedagogicznej – 90 minut (wprowadzenie, podstawowe informacje nt. myślenia krytycznego)
  • wiedza specjalistyczna dla zespołu wdrożeniowego – 90-120 minut
 • Zespół wdrożeniowy
  • online wsparcie przez trenera i platformę
  • online zasoby przedmiotowe
  • online wiedza specjalistyczna dla zespołu wdrożeniowego
 • Pozostali nauczyciele
  • online „szwedzki stół”

Realizacja programu zakłada 4 lata współpracy. Każdy rok to wejście na kolejny poziom zaawansowania. 


Droga ta prowadzi do osiągnięcia kultury myślenia krytycznego w klasie (szkole). Szkoła otrzymuje certyfikat Szkoły z kulturą myślenia krytycznego.

Kultura myślenia krytycznego w klasie…

Certyfikacja – warunki

 • szkolenie rady pedagogicznej i udział minimum 20% nauczycieli w projekcie
 • współpraca z trenerem myślenia krytycznego
 • liderzy wdrożenia muszą przesłać 3 dokumentacje dla trenera w ciągu roku

 • każdy rok to kolejny poziom – I, II, III, IV
 • po 4 latach certyfikat „Szkoła z kulturą myślenia krytycznego”
 • obecność na naszych stronach internetowych, publikacjach, webinarach itp.

Ogólnopolska sieć certyfikowanych szkół

 

Nasza propozycja skierowana jest do dyrektorów-liderów, którzy:

 • lubią chodzić własnymi ścieżkami
 • od dłuższego czasu szukają systemowej zmiany dla całej szkoły
 • lubią wyzwania, motywują ich wyzwania
 • chcą wdrożyć nową strategię szkoły
 • potrzebują nowej wizji dla swojej szkoły i zespołu
 • biorą sprawy w swoje ręce, nie czekają na wytyczne z góry

W ramach programu dyrektor szkoły może korzystać z dodatkowej oferty skierowanej do kadry zarządzającej szkół:

 • kursy online z zastosowania myślenia krytycznego w zarządzaniu – w cenie platformy
 • comiesięczne webinary na temat zarządzania – bezpłatne
 • raz w roku szkolenie tylko dla dyrektorów z zarządzania zmianą, komunikacją, wdrożeniem – dodatkowo płatne
 • innowacyjny projekt z najlepszych know-how na rynku
 • tylko dla wybranych szkół – certyfikacja
 • realizacja strategii rozwoju szkoły
 • rozwój kompetencji kluczowych oraz 4K (krytyczne myślenie, kooperacja, komunikacja, kreatywność)
 • wsparcie dyrektora, nauczycieli, rodziców


TOC dla Edukacji:

 1. Jesteśmy pierwszą organizacją w Polsce, która wprowadziła myślenie krytyczne do polskiej szkoły
 2. Szkolimy z narzędzi, myślenia krytycznego od 2008 roku
 3. Mamy ofertę dla wszystkich poziomów edukacyjnych, do wszystkich przedmiotów
 4. Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 5000 nauczycieli, kilkaset placówek
 5. Prezentowaliśmy myślenie krytyczne na około 120 konferencjach w Polsce, we wszystkich 16 województwach
 6. Współpracujemy z kuratoriami, placówkami doskonalenia nauczycieli, gminami
 7. Mamy dostęp do najlepszego know-how na świecie – TOC, Model Vess, Project Zero na Harvardzie
 8. Uczestniczymy w światowych konferencjach o myśleniu krytycznym
 9. Mamy dostęp do zagranicznych trenerów
 10. Mamy bardzo bogate zasoby: scenariusze, webinary, tutoriale, publikacja dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców
 11. Mamy blisko 100 trenerów w 16 województwach oraz współpracujemy z placówkami doskonalenia nauczycieli
 12. Mamy własną platformę e-learningową

Pakiety (zawartość i ceny)

Zawartość i cena poszczególnych wariantów obowiązują w całej Polsce.

Rekomendowany

6.600 PLN rok szkolny
 • Szkolenie - 8 godzin
 • możliwe 2 x 4 godziny
 • Certyfikat dla szkoły
 • Pełna wersja platformy dla zespołu wdrożeniowego:
 • 3 kursy online z myślenia krytycznego
 • ponad 20 tutoriali przedmiotowych
 • ponad 15 webinarów przedmiotowych
 • 3 kursy online z pedagogiki Jespera Jula
 • opracowania w pdf
 • dostęp do materiałów opracowanych przez społeczność
 • Cykliczne webinary dla dyrektorów

Premium

11.000 PLN rok szkolny
 • Szkolenie - 16 godzin
 • możliwe 2 x 8, 4 x 4 godziny
 • Certyfikat dla szkoły
 • Dostęp do platformy dla wszystkich nauczycieli
 • 3 kursy online z myślenia krytycznego
 • ponad 20 tutoriali przedmiotowych
 • ponad 15 webinarów przedmiotowych
 • 3 kursy online z pedagogiki Jespera Jula
 • opracowania w pdf
 • dostęp do materiałów wypracowanych przez społeczność
 • Materiały z zarządzania dla dyrektora
 • 5 godzin coachingu dla zespołu wdrożeniowego
 • 5 godzin coachingu dla dyrektora z zarządzania
 • Cykliczne webinary dla dyrektorów (zarządzanie zmianą)

Trenerzy Percepti Edukacja certyfikowani przez TOC dla Edukacji Polska

 • Chcesz wiedzieć więcej?

 • Chcesz zamówić?

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

Wyślij wiadomość na adres szkolenia@perceptiedukacja.pl lub skorzystaj z formularza:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie 20-25 osób.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Możesz krótko opisać kim są uczestnicy szkolenia i jakie mają doświadczenia związane z rozwijaniem myślenia krytycznego

  Preferowany termin pierwszego szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  Wybrany wariant programu (możesz wskazać wariant, który Cię interesuje – nie jest to równoznaczne z zamówieniem) :


  Wpisz na jakim rodzaju wsparcia Ci zależy:

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane) – na ten adres otrzymasz kopię niniejszej wiadomości  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  Projekty edukacyjne i metody uczące rozwiązywania problemów

  To szkolenie przygotujemy specjalnie dla Twojej placówki. Skontaktuj się z nami.

  Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

  Dowiedz się więcej o szkoleniu:

  Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

  Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

  Napisz:

   Dotyczy szkolenia (wymagane)
   Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

   Treść wiadomości
   Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

   Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

   Chcę podać więcej szczegółów

   Uczestnicy szkolenia

   Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

   Liczba grup szkoleniowych   Liczba osób w każdej grupie   Charakterystyka uczestników
   Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

   Preferowany termin szkolenia
   Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

   od

   do

   ———–
   DANE KONTAKTOWE

   Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

   Imię (wymagane)   Nazwisko (wymagane)   Adres email (wymagane)   Numer telefonu
   (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)   Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


   Wpisz rodzaj placówki:

   Twoja funkcja w placówce (wymagane):


   Wpisz swoją funkcję:

   Nazwa placówki   Adres placówki

   Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

   ———–

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

   Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

   Zobacz politykę prywatności

   udostępnij:

   Kształtowanie kompetencji obywatelskich i aktywności społecznej uczniów

   Kompetencje obywatelskie to ważne kompetencje kluczowe. Czy uczniowie naprawdę rozumieją czym jest demokracja oraz prawa obywatelskie? Interesują się sprawami społecznymi i angażują się w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności? Jak kształtować kompetencje obywatelskie w szkole? Szkoła to doskonałe miejsce do tego.

   Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

   Dowiedz się więcej o szkoleniu:

   W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

   • proponuje konkretne rozwiązania rozwijające kompetencje kluczowe uczniów w szkole
   • podaje przykłady działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego angażujących dzieci i młodzież 

   Szkoła jest doskonałym miejscem do rozwijania kompetencji obywatelskich uczniów. Świadome tworzenie warunków do podejmowania demokratycznych decyzji, obywatelskich inicjatyw, wyrażania poglądów i szanowania ich odmienności to jedne z wielu sposobów, by kształtować kompetencje obywatelskie w szkole. Poprzez takie “sytuacje edukacyjne” uczniowie w praktyczny sposób przygotowują się do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym jako świadomi i aktywni obywatele.

   Podczas szkolenia poznacie i opracujecie:

   • konkretne pomysły na działania szkolne rozwijające kompetencje obywatelskie uczniów
   • Podstawowe przepisy prawne dotyczące partycypacji w procesach społecznych, zasady współpracy z samorządami lokalnymi oraz przepisy i zasady działania organizacji pozarządowych
   • Techniki aktywnej debaty na tematy społeczne (w tym tzw. debata oksfordzka)
   • Sposoby angażowania dzieci i młodzieży w działania na rzecz lokalnej społeczności
   • Sposoby przygotowania i realizacji projektów o charakterze społecznym i obywatelskim

   Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

   • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
   • optymalna grupa uczestników – 25 osób
   • uczestnikami mogą być nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych zarówno stawiający pierwsze kroki w zawodzie jaki doświadczeni, poszukujący lub chcący odświeżyć swój warsztat 

   • warunki techniczne:
    • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
    • stoliki ustawione w wyspy (po 5-6 osób przy stoliku) lub w podkowę
   • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

   Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

   Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

   Napisz:

    Dotyczy szkolenia (wymagane)
    Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

    Treść wiadomości
    Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

    Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

    Chcę podać więcej szczegółów

    Uczestnicy szkolenia

    Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

    Liczba grup szkoleniowych    Liczba osób w każdej grupie    Charakterystyka uczestników
    Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

    Preferowany termin szkolenia
    Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

    od

    do

    ———–
    DANE KONTAKTOWE

    Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

    Imię (wymagane)    Nazwisko (wymagane)    Adres email (wymagane)    Numer telefonu
    (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)    Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


    Wpisz rodzaj placówki:

    Twoja funkcja w placówce (wymagane):


    Wpisz swoją funkcję:

    Nazwa placówki    Adres placówki

    Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

    ———–

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

    Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

    Zobacz politykę prywatności

    udostępnij:

    Jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów

    Ken Robinson twierdzi, że do kreatywności nie dorastamy, ale wyrastamy z niej lub raczej, zostajemy z niej wyedukowani. Dzieci są kreatywne, a potem idą do szkoły. Kreatywne myślenie, nastawione na poszukiwanie nietuzinkowych rozwiązań to bardzo ceniona kompetencja. Zatem jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów? Jak nie zabijać w nich tego naturalnego daru?

    Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

    Dowiedz się więcej o szkoleniu:

    W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

    • definiuje pojęcie kreatywnego myślenia
    • charakteryzuje działania nauczyciela wpływające pozytywnie i negatywnie na rozwój kreatywnego myślenia u uczniów
    • podaje przykłady i sposoby wykorzystania technik i narzędzi rozwijających krytyczne myślenie u uczniów
    • projektuje lekcje z wykorzystaniem takich technik i narzędzi
    • Czym jest i czym nie jest kreatywność, na czym naprawdę polega kreatywne myślenie
    • Czy każdy jest kreatywny
    • Co rozwija kreatywność uczniów
    • „Zabójcy” kreatywności – czego unikać
    • Techniki wykorzystujące twórcze myślenie: np. burza mózgów, skojarzenia, mind mapping (mapy myśli), kapelusze de Bono i inne
    • Ćwiczenia rozwijające kreatywność i wychodzenie poza schemat
    • Pomysły na kreatywne lekcje – sztywność i szablonowość kontra fantazja i wyobraźnia na lekcji, efekty  „wow!”

    Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

    • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
    • optymalna grupa uczestników – 25 osób
    • uczestnikami mogą być nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych zarówno stawiający pierwsze kroki w zawodzie jaki doświadczeni, poszukujący lub chcący odświeżyć swój warsztat 

    • warunki techniczne:
     • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
     • stoliki ustawione w wyspy (po 5-6 osób przy stoliku) lub w podkowę
    • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)
    • Ken Robinson – wystąpienie na TED nt. tego, że szkoły zabijają kreatywność https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=pl (dostęp: 30.07.2018)
    • Ken Robinson, Uchwycić żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko, 2017
    • Ken Robinson, Odkryj swój żywioł. Jak odkryć swoje talenty, odnaleźć pasję i zmienić swoje życie, 2015
    • Ken Robinson, Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, 2015
    • Ken Robinson, Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności, 2016
    • Agnieszka Biela, Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, 2015
    • Aleksandra Świstak, Mateusz Świstak, Zabawy z ryżem. Edukacyjne zabawy rozwijające kreatywność i integrację sensoryczną, 2015
    • Andrew Fuller, Psychologia geniuszu. Odblokuj talenty i kreatywność swojego dziecka, 2017
    • Radek Kotarski, Nic bardziej mylnego!, 2015
    • Radek Kotarski, Włam się do mózgu, 2017
    • Huther Gerald, Hauser Uli, Wszystkie dzieci są zdolne, 2014
    • Erich Petlák, Jana Zajacová, Dušan Valábik, Rola mózgu w uczeniu się, 2010
    • Paul Tough, Jak dzieci osiągają sukces. Nauka siły woli i ciekawości świata, 2014

    Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

    Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

    Napisz:

     Dotyczy szkolenia (wymagane)
     Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

     Treść wiadomości
     Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

     Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

     Chcę podać więcej szczegółów

     Uczestnicy szkolenia

     Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

     Liczba grup szkoleniowych     Liczba osób w każdej grupie     Charakterystyka uczestników
     Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

     Preferowany termin szkolenia
     Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

     od

     do

     ———–
     DANE KONTAKTOWE

     Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

     Imię (wymagane)     Nazwisko (wymagane)     Adres email (wymagane)     Numer telefonu
     (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)     Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


     Wpisz rodzaj placówki:

     Twoja funkcja w placówce (wymagane):


     Wpisz swoją funkcję:

     Nazwa placówki     Adres placówki

     Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

     ———–

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

     Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

     Zobacz politykę prywatności

     udostępnij:

     Style uczenia się – wykorzystywanie w praktyce szkolnej

     Wiedza o stylach i strategiach uczenia się oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania ułatwia indywidualizowanie pracy z uczniami. To jedna z najważniejszych kompetencji nauczyciela XXI wieku. Dzięki niej nauczyciel może skuteczniej nauczać, ale przede wszystkim rozwijać umiejętność uczenia się u samych uczniów zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.

     Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

     Dowiedz się więcej o szkoleniu:

     W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

     • Potrafi wykorzystać schemat lekcji 4MAT, by zaangażować uczniów o różnych stylach uczenia się
     • Świadomie stosuje strategie uczenia się w pracy z uczniami
     • Stosuje strategie uczenia się zapewniające opracowujące przetwarzanie materiału
     • Wykorzystuje techniki wizualizacji w pracy z uczniem
     • Style a strategie uczenia się
     • Lekcja 4 MAT
     • Angażowanie uczniów o różnych stylach uczenia się
     • Wizualizacja treści nauczania

     Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

     • czas trwania – 4-5 godzin dydaktycznych
     • optymalna grupa uczestników – 25 osób
     • uczestnikami mogą być nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych zarówno stawiający pierwsze kroki w zawodzie jaki doświadczeni, poszukujący lub chcący odświeżyć swój warsztat.

     • warunki techniczne:
      • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
      • stoliki ustawione w wyspy (po 5-6 osób przy stoliku) lub w podkowę
     • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)
     • John Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, Warszawa 2015
     • Merill Harmin, Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2015
     • Robert J. Marzano, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012
     • Sterna Danuta, OKMIKS. Jak budować partnerstwo w uczeniu się i nauczaniu? Warszawa 2017
     • Connie M. Moss i Susan M. Brookhart, Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję – https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/cele-uczenia-sie.pdf (dostęp: 30.07.2018)
     • Marzena Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, 2013
     • Radek Kotarki, Włam się do mózgu, 2017
     • Erich Petlak, Jana Zajacowa, Rola mózgu w uczeniu się, 2010
     • Gerald Hüther, Uli Hauser, Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, 2014
     • Manfred Spitzer, Jak uczy się mózg, Warszawa 2007.
     • Joanna Smolińska, Łukasz Szychowski, TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ, wyd. ELITMAT, 2011 (http://jakzdacmaturezmatematyki.pl/files/TECHNIKI_EFEKTYWNEGO_UCZENIA_SIE.pdf – dostęp: 15.11.2017)
     • Natalia Minge, Krzysztof Minge, Techniki samorozwoju, czyli jak lepiej zapamiętywać i uczyć się szybciej, wyd. Samo Sedno, Warszawa 2012
     • Mel Silberman, Metody aktywizujące w szkoleniach, wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006
     • http://www.jankowskit.pl/metodyka-nauczania-i-dydaktyka/taksonomia-blooma.html (dostęp 08.09.2018)

     Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

     Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

     Napisz:

      Dotyczy szkolenia (wymagane)
      Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

      Treść wiadomości
      Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

      Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

      Chcę podać więcej szczegółów

      Uczestnicy szkolenia

      Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

      Liczba grup szkoleniowych      Liczba osób w każdej grupie      Charakterystyka uczestników
      Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

      Preferowany termin szkolenia
      Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

      od

      do

      ———–
      DANE KONTAKTOWE

      Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

      Imię (wymagane)      Nazwisko (wymagane)      Adres email (wymagane)      Numer telefonu
      (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)      Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


      Wpisz rodzaj placówki:

      Twoja funkcja w placówce (wymagane):


      Wpisz swoją funkcję:

      Nazwa placówki      Adres placówki

      Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

      ———–

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

      Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

      Zobacz politykę prywatności

      udostępnij:

      Model umiejętności STEAM – szkolne projekty interdyscyplinarne

      STEAM to model edukacji, który łączy kompetencje matematyczne i naukowo techniczne, informatyczne, ale też artystyczne (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Świadome ich łączenie i rozwijanie odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Jednym ze sposobów na ich rozwijanie w szkole są projekty interdyscyplinarne.

      Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

      Dowiedz się więcej o szkoleniu:

      W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

      • charakteryzuje model STEAM
      • uzasadnia zasadność stosowania modelu STEAM w edukacji
      • podaje przykłady i możliwości wykorzystania modelu STEAM w swojej pracy
      • konstruuje proste projekty w oparciu o model STEAM
      • czym jest STEAM, czyli o łączeniu nauki z technologią, inżynierią, sztuką i matematyką
      • praca w modelu STEAM – kompetencje kluczowe i nowa podstawa programowa
      • przykłady projektów interdyscyplinarnych realizowanych w modelu STEAM
      • warsztaty praktyczne- realizacja mini projektu w modelu STEAM
      • wykorzystanie druku 3D w szkole

      wykład, dyskusja, praca indywidualna i zespołowa

      • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
      • optymalna grupa uczestników – do 25 osób
      • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych (najlepiej grupy jednorodne)
      • warunki techniczne:
       • dostęp do szerokopasmowego internetu
       • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
       • komputery lub tablety dla uczestników (z dostępem do internetu)
      • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raportprzygotowany na podstawie ankiet)

      Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

      Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

      Napisz:

       Dotyczy szkolenia (wymagane)
       Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

       Treść wiadomości
       Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

       Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

       Chcę podać więcej szczegółów

       Uczestnicy szkolenia

       Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

       Liczba grup szkoleniowych       Liczba osób w każdej grupie       Charakterystyka uczestników
       Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

       Preferowany termin szkolenia
       Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

       od

       do

       ———–
       DANE KONTAKTOWE

       Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

       Imię (wymagane)       Nazwisko (wymagane)       Adres email (wymagane)       Numer telefonu
       (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)       Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


       Wpisz rodzaj placówki:

       Twoja funkcja w placówce (wymagane):


       Wpisz swoją funkcję:

       Nazwa placówki       Adres placówki

       Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

       ———–

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

       Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

       Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

       Zobacz politykę prywatności

       udostępnij:

       Model umiejętności STEAM – nowe oblicze edukacji

       Wśród kompetencji kluczowych pojawiają się kompetencje matematyczne i naukowo techniczne, informatyczne, ale też artystyczne. Świadome ich łączenie i rozwijanie odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Temu właśnie służy idea edukacji, w której wykorzystywany jest model umiejętności STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

       Głównym celem szkolenia jest poznanie przez nauczycieli modelu STEAM oraz możliwości jego wykorzystania w procesach dydaktycznych

       Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

       Dowiedz się więcej o szkoleniu:

       W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

       • charakteryzuje model STEAM
       • uzasadnia zasadność stosowania modelu STEAM w edukacji
       • podaje przykłady i możliwości wykorzystania modelu STEAM w swojej pracy
       • konstruuje proste projekty w oparciu o model STEAM
       • czym jest STEAM, czyli o łączeniu nauki z technologią, inżynierią, sztuką i matematyką
       • praca w modelu STEAM – kompetencje kluczowe i nowa podstawa programowa
       • przykłady projektów interdyscyplinarnych realizowanych w modelu STEAM
       • warsztaty praktyczne- realizacja mini projektu w modelu STEAM
       • wykorzystanie druku 3D w szkole

       wykład, dyskusja, praca indywidualna i zespołowa

       • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
       • optymalna grupa uczestników – do 25 osób
       • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych (najlepiej grupy jednorodne)
       • warunki techniczne:
        • dostęp do szerokopasmowego internetu
        • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
        • komputery lub tablety dla uczestników (z dostępem do internetu)
       • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raportprzygotowany na podstawie ankiet)

       Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

       Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

       Napisz:

        Dotyczy szkolenia (wymagane)
        Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

        Treść wiadomości
        Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

        Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

        Chcę podać więcej szczegółów

        Uczestnicy szkolenia

        Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

        Liczba grup szkoleniowych        Liczba osób w każdej grupie        Charakterystyka uczestników
        Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

        Preferowany termin szkolenia
        Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

        od

        do

        ———–
        DANE KONTAKTOWE

        Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

        Imię (wymagane)        Nazwisko (wymagane)        Adres email (wymagane)        Numer telefonu
        (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)        Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


        Wpisz rodzaj placówki:

        Twoja funkcja w placówce (wymagane):


        Wpisz swoją funkcję:

        Nazwa placówki        Adres placówki

        Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

        ———–

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

        Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

        Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

        Zobacz politykę prywatności

        udostępnij:

        Kształtowanie kompetencji kluczowych wyzwaniem rozwojowym dla szkoły

        Głównym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie planowania procesów edukacyjnych w sposób służący rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz budowaniu poczucia wpływu uczniów na własny proces uczenia się.

        Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

        Dowiedz się więcej o szkoleniu:

        • wstępne przygotowanie Uczestników do praktycznego wykorzystania wyników badań zewnętrznych dotyczących uwarunkowań skuteczności procesu uczenia – uczenia się
        • podniesienie poziomu wiedzy na temat kompetencji kluczowych, kompetencji wskazanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kompetencji pożądanych na rynku pracy
        • podniesie kompetencji Uczestników w zakresie planowania pracy ukierunkowanej na motywację , budowanie poczucia sprawstwa uczniów, formułowania wymagań
        • doskonalenie umiejętności udzielania rozwojowej informacji zwrotnej
        1. Wnioskowanie o efektywności pracy na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych oraz jednorocznych i trzyletnich wskaźników EWD.
        2. Kompetencje kluczowe, kompetencje i umiejętności w podstawie programowej, kompetencje zawodowe na rynku pracy a planowanie pracy szkoły i nauczycieli.
        3. Planowanie działań budujących poczucie wpływu Uczniów na proces uczenia – uczenia się oraz wykorzystanie rozwojowej informacji zwrotnej

        wykład, dyskusja, praca indywidualna i zespołowa

        • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
        • optymalna grupa uczestników – 30
        • warunki techniczne:
         • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
         • stoły ustawione w wyspy do pracy w grupach 5-7-osobowych (propozycja)
        • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raportprzygotowany na podstawie ankiet)
        • Raport Euridice. Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie. Wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej. 2012
        • Definiowanie i pomiar kompetencji zawodowych, Jurek: Seminarium: Droga do kariery: zawód czy kompetencje; Słupsk 16 X 2012
        • Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. red. H. Dumont, D. Instance, F. Benavides, Warszawa 2013
        • Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły ponadgimnazjalne.Trafność wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej dla szkół maturalnych; M. Karwowski, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2013
        • Uczę – się – w szkole; Sterna; Warszawa 2014
        • www.ewd.edu.pl ; dostęp styczeń 2017

        Zob. też:

        Publikacje dostępne są w formie elektronicznej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1YSQWp2-qOeiXmDPUCuRbqpud2g4Q5SaL?usp=sharing (dostęp: 23.07.2018 r.)

        Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

        Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

        Napisz:

         Dotyczy szkolenia (wymagane)
         Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

         Treść wiadomości
         Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

         Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

         Chcę podać więcej szczegółów

         Uczestnicy szkolenia

         Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

         Liczba grup szkoleniowych         Liczba osób w każdej grupie         Charakterystyka uczestników
         Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

         Preferowany termin szkolenia
         Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

         od

         do

         ———–
         DANE KONTAKTOWE

         Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

         Imię (wymagane)         Nazwisko (wymagane)         Adres email (wymagane)         Numer telefonu
         (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)         Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


         Wpisz rodzaj placówki:

         Twoja funkcja w placówce (wymagane):


         Wpisz swoją funkcję:

         Nazwa placówki         Adres placówki

         Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

         ———–

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

         Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

         Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

         Zobacz politykę prywatności

         udostępnij:

         Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów – PLANOWANIE

         Warsztat polega na poznaniu i wspólnym planowaniu przez nauczycieli działań, które będą realizowane w szkole i dzięki którym nauczyciele będą lepiej rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w wybranym obszarze.

         Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tego warsztatu z warsztatem diagnostycznym, który pozwala lepiej zrozumieć znaczenie kompetencji kluczowych dla rozwoju ucznia i pomaga zidentyfikować bariery stojące przed takim rozwojem.

         Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

         Dowiedz się więcej o szkoleniu:

         W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

         • wskazuje powiązania kompetencji kluczowych z podstawą programową i innymi dokumentami oświatowymi
         • określa, jakie kompetencje kluczowe powinien posiadać uczeń na końcu etapu edukacyjnego
         • wskazuje sposoby, jakimi nauczyciele mogą kształtować kompetencje kluczowe uczniów na różnych przedmiotach i w sytuacjach pozalekcyjnych
         • przygotowuje i realizuje programy nauczania rozwijające kompetencje kluczowe uczniów
         • wybiera takie formy pracy, które rozwijają kompetencje kluczowe uczniów
         • współpracuje z innymi nauczycielami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
         • kompetencje kluczowe (wybrana kompetencja) w podstawie programowej i innych dokumentach oświatowych
         • model absolwenta/ucznia kończącego etap edukacyjny wyposażonego w kompetencje kluczowe (wybraną kompetencję)
         • sposoby rozwijania kompetencji kluczowych (wybranej kompetencji) uczniów
         • kompetencje kluczowe w programach nauczania
         • rozwijanie kompetencji kluczowych w sytuacjach pozalekcyjnych
         • procesowe wspomaganie szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych
         • planowanie spójnych działań na poziomie szkoły zmierzających do rozwijania kompetencji kluczowych (wybranej kompetencji) uczniów

         warsztat dla rady pedagogicznej (nauczyciele pracują nad realnymi potrzebami szkoły/przedszkola)

         • czas trwania – min. 4 godziny dydaktyczne
         • optymalna grupa uczestników – 25-40
         • warunki techniczne:
          • praca odbywa się w 5-7-osobowych grupach 
          • stoły powinny być ustawione w wyspy
          • sala wyposażona w projektor i ekran 
         • przy większej grupie uczestników wskazana jest obecność 2 prowadzących, aby zachować jakość szkolenia i formę warsztatową
         • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

         Publikacje dostępne są w formie elektronicznej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1YSQWp2-qOeiXmDPUCuRbqpud2g4Q5SaL?usp=sharing (dostęp: 23.07.2018 r.)

         Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

         Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

         Napisz:

          Dotyczy szkolenia (wymagane)
          Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

          Treść wiadomości
          Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

          Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

          Chcę podać więcej szczegółów

          Uczestnicy szkolenia

          Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

          Liczba grup szkoleniowych          Liczba osób w każdej grupie          Charakterystyka uczestników
          Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

          Preferowany termin szkolenia
          Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

          od

          do

          ———–
          DANE KONTAKTOWE

          Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

          Imię (wymagane)          Nazwisko (wymagane)          Adres email (wymagane)          Numer telefonu
          (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)          Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


          Wpisz rodzaj placówki:

          Twoja funkcja w placówce (wymagane):


          Wpisz swoją funkcję:

          Nazwa placówki          Adres placówki

          Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

          ———–

          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

          Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

          Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

          Zobacz politykę prywatności

          Połącz

          Ten warsztat warto połączyć z warsztatem "W jakim stopniu rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów – DIAGNOZA", który poświęcony jest poznaniu i diagnozowaniu kompetencji kluczowych. Oba warsztaty mogą być realizowane łącznie (7 godz. dyd.) lub jako dwa spotkania.

          udostępnij:

          W jakim stopniu rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów – DIAGNOZA

          Warsztat ma charakter diagnostyczny. Po zapoznaniu się z kompetencjami kluczowymi oraz ujednoliceniu ich rozumienia uczestnicy dokonują wyboru kompetencji kluczowej, na której rozwijaniu chcą się skupić w najbliższym czasie (np. roku szkolnym, półroczu) oraz diagnozują przyczyny ograniczające ten rozwój.

          Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tego warsztatu z warsztatem obejmującym planowanie działań rozwojowych (np. w ramach tzw. procesowego wspomagania).

          Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

          Dowiedz się więcej o szkoleniu:

          W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik: 

          • wymienia kompetencje kluczowe zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej
          • opisuje znaczenie poszczególnych kompetencji kluczowych
          • rozpoznaje przyczyny ograniczające rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, które są w obszarze jego wpływu
          • wskazuje mocne i słabe strony własnej pracy i funkcjonowania szkoły mające wpływ na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
          • przewiduje wpływ podejmowanych przez siebie działań na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
          • Czym są kompetencje kluczowe
          • Znaczenie kompetencji kluczowych w edukacji i we współczesnym świecie
          • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej i innych dokumentach oświatowych
          • Procesowe wspomaganie szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych
          • Diagnoza sposobów i stopnia rozwijania kompetencji kluczowych w szkole
          • Kryteria wyboru i wybór kompetencji kluczowej (lub jej fragmentu), której rozwój będzie priorytetem w danym roku szkolnym 
          • Analiza przyczyn ograniczających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

          warsztat dla rady pedagogicznej (nauczyciele pracują nad realnymi potrzebami szkoły/przedszkola)

          • czas trwania – min. 4 godziny dydaktyczne
          • optymalna grupa uczestników – 25-40
          • warunki techniczne:
           • praca odbywa się w 5-7-osobowych grupach 
           • stoły powinny być ustawione w wyspy
           • sala wyposażona w projektor i ekran 
          • przy większej grupie uczestników wskazana jest obecność 2 prowadzących, aby zachować jakość szkolenia i formę warsztatową
          • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

          Publikacje dostępne są w formie elektronicznej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1YSQWp2-qOeiXmDPUCuRbqpud2g4Q5SaL?usp=sharing (dostęp: 23.07.2018 r.)

          Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

          Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

          Napisz:

           Dotyczy szkolenia (wymagane)
           Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

           Treść wiadomości
           Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

           Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

           Chcę podać więcej szczegółów

           Uczestnicy szkolenia

           Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

           Liczba grup szkoleniowych           Liczba osób w każdej grupie           Charakterystyka uczestników
           Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

           Preferowany termin szkolenia
           Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

           od

           do

           ———–
           DANE KONTAKTOWE

           Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

           Imię (wymagane)           Nazwisko (wymagane)           Adres email (wymagane)           Numer telefonu
           (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)           Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


           Wpisz rodzaj placówki:

           Twoja funkcja w placówce (wymagane):


           Wpisz swoją funkcję:

           Nazwa placówki           Adres placówki

           Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

           ———–

           Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

           Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

           Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

           Zobacz politykę prywatności

           Połącz

           Ten warsztat warto połączyć z warsztatem "Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów - PLANOWANIE", który poświęcony jest planowaniu działań szkoły/przedszkola rozwijających wybrany obszar kompetencji kluczowych. Oba warsztaty mogą być realizowane łącznie (7 godz. dyd.) lub jako dwa spotkania.

           udostępnij: