Kategorie
kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Rozwijanie kompetencji kluczowych

Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów – PLANOWANIE

Na skróty Warsztat polega na poznaniu i wspólnym planowaniu przez nauczycieli działań, które będą realizowane w szkole i dzięki którym nauczyciele będą lepiej rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w wybranym obszarze. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tego warsztatu z warsztatem diagnostycznym, który pozwala lepiej zrozumieć znaczenie kompetencji kluczowych dla rozwoju ucznia i pomaga zidentyfikować bariery stojące przed […]

Kategorie
kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Rozwijanie kompetencji kluczowych

W jakim stopniu rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów – DIAGNOZA

Na skróty Warsztat ma charakter diagnostyczny. Po zapoznaniu się z kompetencjami kluczowymi oraz ujednoliceniu ich rozumienia uczestnicy dokonują wyboru kompetencji kluczowej, na której rozwijaniu chcą się skupić w najbliższym czasie (np. roku szkolnym, półroczu) oraz diagnozują przyczyny ograniczające ten rozwój. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tego warsztatu z warsztatem obejmującym planowanie działań rozwojowych (np. w ramach […]

Kategorie
integracja uczniów kierunki polityki oświatowej Rozwijanie kompetencji kluczowych umiejętność uczenia (się)

Jak w czasie jednej lekcji pracować z uczniami z Polski i z Ukrainy

Na skróty Wielu nauczycieli staje dziś przed wyzwaniem jak w czasie jednej lekcji pracować z uczniami z Polski i z Ukrainy. Podczas szkolenia pokażemy Wam, jak organizować pracę i jakich metod używać, by zarówno polskie, jak i ukraińskie dzieci były zaangażowane w proces uczenia się i robiły postępy w nauce.   Szkolenie stacjonarne lub online […]

Kategorie
działania wychowawcze kierunki polityki oświatowej Rozwijanie kompetencji kluczowych

Kształtowanie kompetencji obywatelskich i aktywności społecznej uczniów

Na skróty Kompetencje obywatelskie to ważne kompetencje kluczowe. Czy uczniowie naprawdę rozumieją czym jest demokracja oraz prawa obywatelskie? Interesują się sprawami społecznymi i angażują się w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności? Jak kształtować kompetencje obywatelskie w szkole? Szkoła to doskonałe miejsce do tego. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub […]

Kategorie
działania wychowawcze Rozwijanie kompetencji kluczowych

Wolontariat w szkole i środowisku lokalnym

Na skróty Szkolny wolontariat przyczynia się on do rozwoju kompetencji obywatelskich, których ważnym elementem jest gotowość do efektywnego zaangażowania w działania publiczne i wykazywania solidarności. Czy wystarczy organizacja pojedynczych akcji typu zbiórka nakrętek? Jak zorganizować wolontariat w szkole, by naprawdę rozwijał kompetencje obywatelskie i wrażliwość uczniów? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej […]

Kategorie
kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Rozwijanie kompetencji kluczowych

Jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów

Na skróty Ken Robinson twierdził, że do kreatywności nie dorastamy, ale wyrastamy z niej lub raczej, zostajemy z niej wyedukowani. Dzieci są kreatywne, a potem idą do szkoły. Kreatywne myślenie, nastawione na poszukiwanie nietuzinkowych rozwiązań to bardzo ceniona kompetencja. Zatem jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów? Jak nie zabijać w nich tego naturalnego daru? Szkolenie stacjonarne […]

Kategorie
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniowie ze SPE umiejętność uczenia (się)

Style uczenia się – wykorzystywanie w praktyce szkolnej

Na skróty Wiedza o stylach i strategiach uczenia się oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania ułatwia indywidualizowanie pracy z uczniami. To jedna z najważniejszych kompetencji nauczyciela XXI wieku. Dzięki niej nauczyciel może skuteczniej nauczać, ale przede wszystkim rozwijać umiejętność uczenia się u samych uczniów zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla […]

Kategorie
Kompetencje matematyczne kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Przedmioty egzaminacyjne Rozwijanie kompetencji kluczowych

Model umiejętności STEAM – nowe oblicze edukacji

Na skróty Wśród kompetencji kluczowych pojawiają się kompetencje matematyczne i naukowo techniczne, informatyczne, ale też artystyczne. Świadome ich łączenie i rozwijanie odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Temu właśnie służy idea edukacji, w której wykorzystywany jest model umiejętności STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Jednym ze sposobów na rozwijanie w szkole różnorodnych kompetencji w tym samym […]

Kategorie
Rozwijanie kompetencji kluczowych

Kształtowanie kompetencji kluczowych wyzwaniem rozwojowym dla szkoły

Na skróty Głównym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie planowania procesów edukacyjnych w sposób służący rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz budowaniu poczucia wpływu uczniów na własny proces uczenia się. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, która wielokrotnie sprawdziła się […]

Kategorie
kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Rozwijanie kompetencji kluczowych

Czy kompetencje są kluczowe w szkole

Wykład poświęcony znaczeniu kompetencji kluczowych i sposobom ich rozwijania w szkole. Kompetencje kluczowe zostały określone w 2006 r. w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej i zaktualizowane w zaleceniu Rady Unii Europejskiej z 22.05.2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Podkreślono w nim, że w dobie globalnych zmian, […]