Kategorie
Rozwijanie kompetencji kluczowych umiejętność uczenia (się) wsparcie nauczyciela

Co zrobić, żeby uczniowie chcieli odrobić? (zadanie domowe)

Na skróty Praca domowa może przyczyniać się do rozwoju uczniów. Aby tak się stało nie powinna budzić obawyprzed negatywną oceną. Jak zatem zachęcić naszych podopiecznych do wykonywania zadań, za które nieotrzymają oceny wyrażonej stopniem? Rozwiązaniem jest wykorzystanie podstawowych mechanizmówrządzących ludzką motywacją, ciekawych i rozwijających technik uczenia się wykorzystującychmechanizmy grywalizacji oraz myślenie kreatywne. Dobrowolna praca domowa […]

Kategorie
kierunki polityki oświatowej Rozwijanie kompetencji kluczowych umiejętność uczenia (się)

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego

Na skróty Proces oceniania uczniów powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i służyć ich rozwojowi. Błędnie sformułowane zapisy w statuach placówek mogą prowadzić do kwestionowania ocen przez uczniów oraz ich rodziców. Obowiązujące przepisy regulujące ocenianie zapewniają polskim nauczycielom olbrzymią autonomię, lecz często są błędnie przez nich interpretowane. Dobrze przemyślany i zapisany w dokumentach placówki […]

Kategorie
kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Rozwijanie kompetencji kluczowych

Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów – PLANOWANIE

Na skróty Warsztat polega na poznaniu i wspólnym planowaniu przez nauczycieli działań, które będą realizowane w szkole i dzięki którym nauczyciele będą lepiej rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w wybranym obszarze. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tego warsztatu z warsztatem diagnostycznym, który pozwala lepiej zrozumieć znaczenie kompetencji kluczowych dla rozwoju ucznia i pomaga zidentyfikować bariery stojące przed […]

Kategorie
kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Rozwijanie kompetencji kluczowych

W jakim stopniu rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów – DIAGNOZA

Na skróty Warsztat ma charakter diagnostyczny. Po zapoznaniu się z kompetencjami kluczowymi oraz ujednoliceniu ich rozumienia uczestnicy dokonują wyboru kompetencji kluczowej, na której rozwijaniu chcą się skupić w najbliższym czasie (np. roku szkolnym, półroczu) oraz diagnozują przyczyny ograniczające ten rozwój. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tego warsztatu z warsztatem obejmującym planowanie działań rozwojowych (np. w ramach […]

Kategorie
integracja uczniów kierunki polityki oświatowej Rozwijanie kompetencji kluczowych umiejętność uczenia (się)

Jak w czasie jednej lekcji pracować z uczniami z Polski i z Ukrainy

Na skróty Wielu nauczycieli staje dziś przed wyzwaniem jak w czasie jednej lekcji pracować z uczniami z Polski i z Ukrainy. Podczas szkolenia pokażemy Wam, jak organizować pracę i jakich metod używać, by zarówno polskie, jak i ukraińskie dzieci były zaangażowane w proces uczenia się i robiły postępy w nauce.   Szkolenie stacjonarne lub online […]

Kategorie
działania wychowawcze kierunki polityki oświatowej Rozwijanie kompetencji kluczowych

Kształtowanie kompetencji obywatelskich i aktywności społecznej uczniów

Na skróty Kompetencje obywatelskie to ważne kompetencje kluczowe. Czy uczniowie naprawdę rozumieją czym jest demokracja oraz prawa obywatelskie? Interesują się sprawami społecznymi i angażują się w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności? Jak kształtować kompetencje obywatelskie w szkole? Szkoła to doskonałe miejsce do tego. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub […]

Kategorie
działania wychowawcze Rozwijanie kompetencji kluczowych

Wolontariat w szkole i środowisku lokalnym

Na skróty Szkolny wolontariat przyczynia się on do rozwoju kompetencji obywatelskich, których ważnym elementem jest gotowość do efektywnego zaangażowania w działania publiczne i wykazywania solidarności. Czy wystarczy organizacja pojedynczych akcji typu zbiórka nakrętek? Jak zorganizować wolontariat w szkole, by naprawdę rozwijał kompetencje obywatelskie i wrażliwość uczniów? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej […]

Kategorie
kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Rozwijanie kompetencji kluczowych

Jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów

Na skróty Ken Robinson twierdził, że do kreatywności nie dorastamy, ale wyrastamy z niej lub raczej, zostajemy z niej wyedukowani. Dzieci są kreatywne, a potem idą do szkoły. Kreatywne myślenie, nastawione na poszukiwanie nietuzinkowych rozwiązań to bardzo ceniona kompetencja. Zatem jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów? Jak nie zabijać w nich tego naturalnego daru? Szkolenie stacjonarne […]

Kategorie
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniowie ze SPE umiejętność uczenia (się)

Style uczenia się – wykorzystywanie w praktyce szkolnej

Na skróty Wiedza o stylach i strategiach uczenia się oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania ułatwia indywidualizowanie pracy z uczniami. To jedna z najważniejszych kompetencji nauczyciela XXI wieku. Dzięki niej nauczyciel może skuteczniej nauczać, ale przede wszystkim rozwijać umiejętność uczenia się u samych uczniów zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla […]

Kategorie
Kompetencje matematyczne kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja Przedmioty egzaminacyjne Rozwijanie kompetencji kluczowych

Model umiejętności STEAM – nowe oblicze edukacji

Na skróty Wśród kompetencji kluczowych pojawiają się kompetencje matematyczne i naukowo techniczne, informatyczne, ale też artystyczne. Świadome ich łączenie i rozwijanie odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Temu właśnie służy idea edukacji, w której wykorzystywany jest model umiejętności STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Jednym ze sposobów na rozwijanie w szkole różnorodnych kompetencji w tym samym […]