Kategorie
budowanie relacji działania wychowawcze integracja uczniów

Jak rozpocząć rok szkolny z uczniami

Na skróty Powrót  do szkoły po wakacjach to moment pełen radości, ciekawości, fascynacji, entuzjazmu, ale także obaw, niepewności, wątpliwości, rozgoryczenia. Dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Dowiedzcie się jak rozpocząć rok szkolny z uczniami, aby wzmocnić pozytywne odczucia i zbudować dobrą relację na nadchodzące miesiące współpracy. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
budowanie relacji edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja

Współpraca – współdecydowanie – partycypacja w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej

Na skróty Umiejętność planowania, wytrwałe dążenie do celu, podejmowani decyzji, poczucie sprawczości – to wybrane komponenty kompetencji przedsiębiorczość. Powinny być one rozwijane od najmłodszych lat. W szkoleniu skupiamy się na tym, jak to osiągać poprzez włączanie dzieci do współpracy i współdecydowania pokazując partycypację jako element edukacyjny.  Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn. Znaczenie relacji w […]

Kategorie
budowanie relacji edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna współpraca z rodzicami

Budowanie zaufania opartego na relacjach i autorytecie wiedzy

Na skróty Często słyszymy o upadku autorytetu nauczyciela. Czym jest ten autorytet? Jak go odbudować? Czy wystarczy sama funkcja, by dzieci i ich rodzice dostrzeli w nauczycielu autorytet i zaufali mu? Jak budować autorytet nauczyciela, który pozwoli rozwijać jego dobre relacje z uczniami i ich rodzicami, a przez to wzmacniać wzajemne zaufanie? Szkolenie jest częścią […]

Kategorie
budowanie relacji edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej współpraca z rodzicami

Komunikacja w triadzie nauczyciel – dziecko – rodzic

Na skróty Skuteczna i empatyczna komunikacja jest ważnym warunkiem budowania dobrych relacji z dziećmi i ich rodzicami. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych jest nieodzownym elementem rozwoju nauczyciela – osoby pracującej z ludźmi. To dzięki nim będzie potrafił tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Niezwykle ważną rolę w tym procesie odgrywają relacje nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, budujące […]

Kategorie
budowanie relacji edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna integracja uczniów

Organizacja pracy z grupą przedszkolną i/lub szkolną

Na skróty Od wiedzy merytorycznej i warsztatu metodycznego nauczyciela zależy jakość i efektywność jego pracy. Świadomość stosowanych metod i form pracy będzie sprzyjającym warunkiem organizowania przez niego procesu nauczania – uczenia się. Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn. Rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III. Może być zorganizowane jako samodzielne szkolenie lub jako część […]

Kategorie
budowanie relacji wsparcie nauczyciela

Autorytet nauczyciela – umiejętność budowania relacji z uczniami

Na skróty Coraz częściej nauczyciele zauważają, że przestają być traktowani jako autorytety przez uczniów i ich rodziców. Na taki stan rzeczy wpływa wiele czynników. Na część z nich nauczyciele nie mają wpływu. Jest jednak spory obszar, w którym mogą podjąć działania wzmacniające ich autorytet. Czym jest autorytet nauczyciela? Jak go rozumieją nauczyciele, jak uczniowie, jak […]

Kategorie
budowanie relacji działania wychowawcze integracja uczniów

Budowanie zasad w klasie i szkole

Na skróty Jeśli nie ma zasad, to są kwasy – można w tak żartobliwy sposób połączyć wychowanie z chemią. Kierowanie się zasadami w poczuciu odpowiedzialności za siebie, to ważne kompetencja społeczna. Czy są zasady, których uczniowie będą gotowi przestrzegać? Jak je zbudować i jak sprawić, by były żywe? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
budowanie relacji kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja uczniowie ze SPE umiejętność uczenia (się)

Tutoring naukowy – indywidualizacja pracy z uczniem

Na skróty Wprowadzenie w szkole metod pracy opartych na miękkich narzędziach pomaga w budowaniu relacji z uczniami, wspiera ich wieloaspektowy rozwój, wzmacnia motywację uczniów do rozwoju. Tutoring zakłada budowanie relacji z uczniem opartej ma jego indywidualnej sytuacji – potrzebach i możliwościach. Pozawala to łatwiej dostrzec jego talent i rozwinąć potencjał. Szkolenie stacjonarne lub online To […]

Kategorie
budowanie relacji działania wychowawcze

Nauczyciel coach – narzędzia budowania relacji

Na skróty Coaching to nie magia i nie manipulacja. Sprawdzone od wielu lat metody pracy coachingowej wspierają ludzi w ich rozwoju w różnych obszarach życia: w pracy zawodowej, w sporcie, w zdrowym trybie życia, radzeniu sobie z trudnościami osobistymi i wielu innych. Nauczyciel coach stosuje narzędzia pomocne w rozwoju uczniów. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie […]

Kategorie
budowanie relacji kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja umiejętność uczenia (się)

Coaching, tutoring i mentoring – czym są, a czym nie są

Na skróty Coaching, tutoring i mentoring w szkole to wciąż pojęcia nowe. Często nauczycielom trudno jest wskazać różnice między nimi. Spotyka się również wiele stereotypowych podejść do tych metod porównujących je wręcz do manipulacji. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji […]