Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej współpraca z rodzicami

Trudne rozmowy z rodzicami o rozwoju ich dzieci

Na skróty Nauczyciele często mówią, że rodzice stali się „trudni”. Często spotkania z nimi są ogromnym wyzwaniem: jest w nich sporo agresji, pretensji, żądań, straszenia, ale czasem też smutku i bezradności. Głównym celem szkolenia jest poznanie i stosowanie przez nauczycieli skutecznych metod konstruktywnej komunikacji z rodzicami uczniów/wychowanków.  Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej współpraca z rodzicami

Efektywne zebrania z rodzicami

Na skróty Obrazek znany wielu nauczycielom: niewielka grupka rodziców, wzrok unikający kontaktu z nauczycielem, wyczuwalne oczekiwanie na koniec; nieliczni aktywni, zawsze ci sami zabierający głos, podejmujący propozycje. Rodzice są różni i nauczyciel nie ma na to wpływu. Może jednak zmienić swój sposób przygotowywania i prowadzenia spotkań z rodzicami i stosować takie techniki, które pomagają włączać rodziców w […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Projekt edukacyjny w przedszkolu

Na skróty Projekt edukacyjny to nowoczesna metoda, która pozwala rozwijać wiele kompetencji w tym samym czasie. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie wykorzystywać tę metodę w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.  Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, […]

Kategorie
działania wychowawcze edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Umowa jako metoda wychowawcza w przedszkolu i/lub w szkole

Na skróty Umowa to wyrażenie woli przynajmniej dwóch stron, ale również wzajemne zobowiązanie i odpowiedzialność. Jakie umowy możemy zawierać z dziećmi? Czy każdy szkolny/przedszkolny kontrakt to umowa? Jak wykorzystać umowę jako metodę wychowawczą budującą odpowiedzialność dziecka? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy […]

Kategorie
działania wychowawcze edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Społeczne kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym

Na skróty Człowiek jest istotą społeczną. We współczesnym świecie pełnym różnego typu interakcji ludzi z innymi ludźmi kompetencje społeczne są szczególnie cenione i ważne – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Ich rozwój zaczyna się od najmłodszych lat. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle istotne jest to, jak wspierany będzie jego […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Spotkania ze sztuką jako szansa na rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości dziecka

Na skróty Wrażliwość i poczucie estetyki można kształtować poprzez obcowanie ze sztuką. Kontakt z muzyką, teatrem, malarstwem to nie tylko droga do ukształtowania wrażliwego estety. Dzięki nim wpływamy także na rozwój różnych części mózgu dziecka, dzięki którym lepiej i łatwiej będzie mogło rozwijać inne kompetencje. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja

Wspieranie rozwoju kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym

Na skróty Kreatywność w rozwiązywaniu problemów i samodzielne myślenie to ważne kompetencje w życiu człowieka. Ich rozwój zaczyna się już w wieku kilku lat. Nauczyciele mogą wspierać ten proces poprzez dobór odpowiednich metod pracy. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle istotne jest to, jak wspierany będzie jego rozwój, jak zorganizowana będzie edukacja, […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Kompetencje matematyczne Przedmioty egzaminacyjne

Kompetencje matematyczne i możliwość wsparcia ich rozwoju u dzieci

Na skróty Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju we wszystkich obszarach. To także czas rozpoznawania elementów matematyki w otaczającym świecie i rozwoju kompetencji matematycznych. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle istotne jest to, jak wspierany będzie jego rozwój, jak zorganizowana będzie edukacja, jakie działania dydaktyczno-wychowawcze zaproponuje mu nauczyciel. Szkolenie jest częścią programu […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kompetencje językowe i możliwości wsparcia ich rozwoju u dzieci

Na skróty Rozwój kompetencji językowych dziecka ma ogromny wpływ na jego przyszłe sukcesy edukacyjne i relacje społeczne. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle istotne jest to, jak wspierany będzie jego rozwój, jak zorganizowana będzie edukacja, jakie działania dydaktyczno-wychowawcze zaproponuje mu nauczyciel. Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn. Wspieranie rozwoju kompetencji dzieci w […]

Kategorie
budowanie relacji edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja

Współpraca – współdecydowanie – partycypacja w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej

Na skróty Umiejętność planowania, wytrwałe dążenie do celu, podejmowani decyzji, poczucie sprawczości – to wybrane komponenty kompetencji przedsiębiorczość. Powinny być one rozwijane od najmłodszych lat. W szkoleniu skupiamy się na tym, jak to osiągać poprzez włączanie dzieci do współpracy i współdecydowania pokazując partycypację jako element edukacyjny.  Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn. Znaczenie relacji w […]