Kategorie
dokumentacja szkolna i wsparcie dyrektora edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej wsparcie psychologiczne współpraca z rodzicami

Standardy ochrony małoletnich

Na skróty 24 lutego 2024 roku wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich m.in. w szkołach i przedszkolach*. Nasze szkolenie to jednak nie tylko wsparcie w przygotowaniu dokumentu. Pokazujemy również, w jaki sposób wdrożyć standardy ochrony małoletnich i sprawić, żeby były przestrzegane w placówce. Standardy ochrony małoletnich, to przede wszystkim krok w […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Komunikacja a wygaszanie zachowań trudnych

Na skróty Trudne i niepożądane zachowania dzieci są często wynikiem braku umiejętności wyrażania emocji, potrzeb, myśli. Wykorzystaj komunikację alternatywną do wygaszania zachowań trudnych. Wspieraj dzieci w komunikowaniu się w sytuacjach, które są dla nich trudne. Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej uczniowie ze SPE

Komunikacja wspomagająca i alternatywna

Na skróty Komunikacja wspomagająca i alternatywna, czyli  jak wspierać komunikację dzieci mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Zagadnienie ważne, ponieważ coraz częściej nauczyciele pracują z dziećmi, które mają ograniczenia związane z komunikacją werbalną. Poznaj różne rodzaje komunikacji: PECS, Komunikator MÓWik, gesty Makatonu itp.  Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej współpraca z rodzicami

Trudne rozmowy z rodzicami o rozwoju ich dzieci

Na skróty Nauczyciele często mówią, że rodzice stali się „trudni”. Często spotkania z nimi są ogromnym wyzwaniem: jest w nich sporo agresji, pretensji, żądań, straszenia, ale czasem też smutku i bezradności. Głównym celem szkolenia jest poznanie i stosowanie przez nauczycieli skutecznych metod konstruktywnej komunikacji z rodzicami uczniów/wychowanków.  Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kierunki polityki oświatowej współpraca z rodzicami

Efektywne zebrania z rodzicami

Na skróty Obrazek znany wielu nauczycielom: niewielka grupka rodziców, wzrok unikający kontaktu z nauczycielem, wyczuwalne oczekiwanie na koniec; nieliczni aktywni, zawsze ci sami zabierający głos, podejmujący propozycje. Rodzice są różni i nauczyciel nie ma na to wpływu. Może jednak zmienić swój sposób przygotowywania i prowadzenia spotkań z rodzicami i stosować takie techniki, które pomagają włączać rodziców w […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Projekt edukacyjny w przedszkolu

Na skróty Projekt edukacyjny to nowoczesna metoda, która pozwala rozwijać wiele kompetencji w tym samym czasie. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie wykorzystywać tę metodę w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.  Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji ZOOM, […]

Kategorie
działania wychowawcze edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Umowa jako metoda wychowawcza w przedszkolu i/lub w szkole

Na skróty Umowa to wyrażenie woli przynajmniej dwóch stron, ale również wzajemne zobowiązanie i odpowiedzialność. Jakie umowy możemy zawierać z dziećmi? Czy każdy szkolny/przedszkolny kontrakt to umowa? Jak wykorzystać umowę jako metodę wychowawczą budującą odpowiedzialność dziecka? Szkolenie stacjonarne lub online To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy […]

Kategorie
działania wychowawcze edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Społeczne kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym

Na skróty Człowiek jest istotą społeczną. We współczesnym świecie pełnym różnego typu interakcji ludzi z innymi ludźmi kompetencje społeczne są szczególnie cenione i ważne – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Ich rozwój zaczyna się od najmłodszych lat. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle istotne jest to, jak wspierany będzie jego […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Spotkania ze sztuką jako szansa na rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości dziecka

Na skróty Wrażliwość i poczucie estetyki można kształtować poprzez obcowanie ze sztuką. Kontakt z muzyką, teatrem, malarstwem to nie tylko droga do ukształtowania wrażliwego estety. Dzięki nim wpływamy także na rozwój różnych części mózgu dziecka, dzięki którym lepiej i łatwiej będzie mogło rozwijać inne kompetencje. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle […]

Kategorie
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kreatywność przedsiębiorczość, samodzielność, koorperacja

Wspieranie rozwoju kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym

Na skróty Kreatywność w rozwiązywaniu problemów i samodzielne myślenie to ważne kompetencje w życiu człowieka. Ich rozwój zaczyna się już w wieku kilku lat. Nauczyciele mogą wspierać ten proces poprzez dobór odpowiednich metod pracy. Dla harmonijnego rozwoju i maksymalizacji potencjału tkwiącego w dziecku niezwykle istotne jest to, jak wspierany będzie jego rozwój, jak zorganizowana będzie edukacja, […]