Opublikowano 2 komentarze

Quiver – rozszerzona rzeczywistość

Quiver łączy technologię z tradycyjnymi kolorowankami. Pomalowane kredkami obrazki aplikacja ożywia i nadaje im trójwymiarowe kształty. Wiele kolorowanek posiada dodatkowe funkcje uruchamiane w aplikacji, np. podskakiwanie krówki, obsługa wozu strażackiego, podświetlanie elementów komórki zwierzęcej. I wiele więcej…

Quiver – 3D Coloring App to aplikacja na urządzenia z systemem Android lub iOS – smartfony i tablety. Można ją pobrać w App Store lub Google Play. Dzięki niej można skanować i ożywiać kolorowanki.

Na stronie quivervision.com w zakładce Coloring Packs można pobrać specjalne kolorowanki (inne nie będą działać!) Duża część kolorowanek jest bezpłatna (oznaczona jako free). Pobiera się je jako pliki PDF, które można drukować, a następnie kolorować. Wybór jest ogromny!

Po pokolorowaniu obraz należy zeskanować przy pomocy aplikacji:

 • po jej uruchomieniu w smartfonie lub tablecie skieruj kamerkę na obrazek i naciśnij pomarańczową ikonę z symbolem motyla
 • na ekranie zobaczysz przezroczysty czerwony prostokąt
 • operuj urządzeniem w taki sposób (przesuwaj, przybliżaj, oddalaj), by prostokąt zmienił się na niebieski
 • po chwili zobaczysz swoją kolorowankę w wersji 3D z zachowaniem kolorów, które jej nadałeś, a w tle będą widoczne fizyczne elementy, które ją otaczają
 • obiekty ze swojej kolorowanki możesz oglądać z każdej strony przemieszczając się wokół nich (tylko nie wypuszczaj ich z kadru!) – zob. film poniżej
 • w zależności od wybranego obrazka w aplikacji dostępne będą różne funkcje uruchamiane wyświetlanymi przyciskami lub dotknięciami obiektów (np. krowa podskakuje po jej dotknięciu) – zob. film poniżej
 • wykorzystując pasek w dolnej części aplikacji (trzy kropki) możesz zrobić zdjęcie lub nagrać film obejmujący to, co się dzieje na ekranie Twojego urządzenia
 • czasami możesz być poproszony o zgodę na pobranie dodatków niezbędnych do wyświetlenia określonego rodzaju kolorowanek – jeśli korzystasz z bezpłatnych pakietów, to nie wiąże się to z ponoszeniem kosztów
Odtwórz wideo

Uwaga!

Ze strony quivervision.com możesz pobrać płatne kolorowanki. Jednak podczas próby ich skanowania zostaniesz poproszony o wykupienie dodatków umożliwiających ich odczytanie.

Materiały do pobrania, linki

Quiver - 3D Coloring App

Aplikacja do pobrania w Google Play

Aplikacja do pobrania

Przejdź do Google Play
Przejdź

Quiver - 3D Coloring App

Aplikacja do pobrania w App Store

Aplikacja do pobrania

Przejdź do App Store
Przejdź

Podoba Ci się ten wpis?

Podziel się nim poprzez portal społecznościowy lub wyślij link znajomemu

creative

Wróć do bloga z inspiracjami

Jeśli szukasz więcej inspiracji przejdź do naszego bloga.

Opublikowano

Jak uczyć zdalnie

Zdalne uczenie jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki. W kilku punktach zebraliśmy dla Ciebie to, co uważamy za najważniejsze w projektowaniu zdalnej pracy z uczniami. Zapewne niektóre z tych punktów są dla Ciebie oczywiste, a niektóre mogą być niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania z różnych powodów. Nasz zbiór to propozycja, dzięki której możesz udoskonalić swoją pracę online z uczniami.

Na dole strony możesz pobrać nasz poradnik w wygodnym do zapisania formacie PDF.

Kliknij znak + aby rozwinąć wybrany punkt.

 • Podaję cele zajęć w języku zrozumiałym dla ucznia
 • Moje cele mówią uczniom czego i po co się nauczą
 • Do każdych zajęć ustalałam kryteria sukcesu, tak by uczniowie wiedzieli co jest najważniejsze
 • Do formułowania kryteriów wykorzystuję podstawę programową (tu mogę ją znaleźć https://podstawaprogramowa.pl/ ), ponieważ mam świadomość, że w programach nauczania i podręcznikach zawartych jest wiele treści wykraczających poza podstawę programową
 • Kryteria spoza podstawy programowej wyraźnie oznaczam jako dodatkowe (dobrowolne)
 • Formułuję kryteria językiem efektów edukacyjnych możliwych do zaobserwowania; używam do tego czasowników operacyjnych (np. wymieniasz najważniejsze…, nazywasz…, obliczasz…, wyjaśniasz na czym polega…, dopasowujesz…, tworzysz…)*
 • Określam kryteria tak, aby były zrozumiałe i możliwe do zweryfikowania przez moich uczniów i ich rodziców
 • Do każdych zajęć tworzę i/lub wyszukuję i udostępniam różnorodne materiały edukacyjne i wskazówki (nagrania moje lub znalezione w sieci, fragment w podręczniku, materiały dostępne w sieci na portalach edukacyjnych, wskazówki od kogo można się dowiedzieć itp.)
 • Moje materiały i wskazówki dla uczniów uwzględniają:
  • Style uczenia się uczniów (coś do przeczytania, coś do stworzenia, coś do obejrzenia, coś do napisania itp.)
  • Możliwe wsparcie ze strony rodziców uczniów
  • Możliwości techniczne, którymi dysponują uczniowie
  • Umiejętności uczniów związane z obsługą sprzętu i aplikacji
  • Potrzebę higieny pracy uczniów przy komputerze (część materiałów nie wymaga skorzystania z niego)
  • Prawa autorskie
 • Przekazuję uczniom materiały i wskazówki a nie zadania; zadania zakładają obowiązek ich wykonania, nawet wtedy, jeśli nie mają sensu, materiały zaś są pomocą w osiągnięciu efektów wskazanych w kryteriach
 • Pozwalam uczniom wybrać, z których materiałów i wskazówek skorzystają i wyraźnie im to podkreślam
 • Pamiętam i przypominam uczniom, że celem jest osiągnięcie efektów podanych w kryteriach, a nie określona liczba zadań do wykonania; pracujmy mądrze, a nie ciężko
 • Określam uczniom czas na osiągnięcie wskazanych efektów, a nie na „przerobienie materiału”
 • Akceptuję, że jedni uczniowie będą potrzebować mniej, a inni więcej czasu na osiągnięcie efektów – uznaję, że to jest OK
 • Akceptuję, że uczniowie skorzystają tylko z wybranych przez siebie sposobów oraz że jest możliwe, że będą one inne niż zaproponowane przeze mnie materiały i wskazówki – uznaję, że to również jest OK
 • Zachęcam uczniów do wybrania różnych sposobów pracy (opartych na różnych aktywnościach, zwłaszcza niewymagających korzystania z komputera)
 • Ustalam godziny i sposoby konsultacji dla tych uczniów, którzy tego potrzebują; jeśli to możliwe robię to w porozumieniu z uczniami / rodzicami
 • Podkreślam, że konsultacje są dobrowolne dla uczniów
 • Pamiętam i przekazuję uczniom, że konsultacje to element uczenia się, a nie sprawdzania; nie odpytuję i nie sprawdzam uczniów, tylko wspieram ich w osiąganiu efektów
 • Uwzględniam możliwości techniczne uczniów co do udziału w konsultacjach (video, rozmowy głosowe, czat, email itp.)
 • Wykorzystuję konsultacje do budowania dobrych relacji z uczniami, wspieram ich nie tylko w osiąganiu efektów edukacyjnych, ale przede wszystkim okazuję im empatię
 • Pracuję zgodnie z ustalonym planem, harmonogramem; dbam o higienę pracy i czas (swój i uczniów) spędzony przed komputerem
 • Godziny konsultacji rozliczam jako jeden z elementów mojego czasu pracy
 • Tworzę i udostępniam uczniom narzędzia pomocne w zweryfikowaniu tego, na ile osiągnęli wskazane przeze mnie kryteria (testy, zadania, quizy, rozmowa ze mną itp.)
 • Odnoszę się tylko do podanych wcześniej kryteriów przygotowując narzędzia do weryfikacji osiągnięć
 • W miarę możliwości tworzę narzędzia, które pozwalają uczniowi na samodzielną weryfikację osiągnięć (samosprawdzające się testy z informacją zwrotną i wskazówkami, quizy online prezentujące poprawne i niepoprawne odpowiedzi itp.)
 • Precyzyjnie układam polecenia i wskazówki dla swoich uczniów – co mają zrobić, jak to zrobić, gdzie wysłać, kiedy, komu, jak udostępnić itp.
 • Pozwalam uczniom na wybór sposobu weryfikacji osiągnięć – ważne dla ucznia i dla mnie jest przecież, żeby wiedzieć, w jakim stopniu uczeń osiągnął kryteria, a nie samo działanie
 • Wspieram uczniów w weryfikacji ich osiągnięć (sprawdzam zadania, testy itp.)
 • Udzielam uczniom informacji zwrotnej nt. ich osiągnięć w oparciu o narzędzia do ich weryfikacji
 • Zwracam się do uczniów po imieniu i doceniam ich postępy
 • Stosuję informację zwrotną** odnoszącą się do wskazanych kryteriów i opartą o schemat:
  • Wskazanie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia (osiągniętych kryteriów)
  • Odnotowanie tego, co wymaga poprawy (kryteria nieosiągnięte lub osiągnięte częściowo)
  • Wskazanie tego, co uczeń może zrobić w celu poprawy (osiągnięcie brakujących lub niepełnych kryteriów)
  • Wskazanie tego, co uczeń może zrobić, żeby się rozwijać (dodatkowe kryteria, wejście na wyższy poziom)
 • Zachęcam uczniów do samooceny, czyli samodzielnego weryfikowania osiągnięć na podstawie kryteriów; wykorzystuję do tego m.in. narzędzia do automatycznego weryfikowania poprawności odpowiedzi
 • Omawiam z uczniami ich osiągnięcia i zachęcam do autorefleksji nad preferowanymi sposobami uczenia się; wykorzystuję możliwości jakie daje technologia do indywidualizacji pracy oraz rozwijania u uczniów umiejętności uczenia się zgodnie z preferowanymi strategiami
 • Mam świadomość, że perspektywa uzyskania stopnia:
  • Może skłaniać uczniów do nieuczciwego podchodzenia do weryfikacji osiągnięć, a przez to ogranicza możliwość autentycznego uczenia się i osiągania trwałych efektów edukacyjnych
  • Ogranicza wewnętrzną motywację do uczenia się
  • Nakłada na uczniów dodatkową presję
 • Zwracam się do uczniów po imieniu, okazuję im szacunek, dbam o kulturę osobistą i poprawność wypowiedzi
 • W sieci jestem odpowiedzialnym twórcą i odbiorcą treści; nie stosuję form wypowiedzi, które są mową nienawiści lub słowną i psychiczną przemocą oraz reaguję na każdy ich przejaw – HEJT STOP
 • Dbam o swój wizerunek w Internecie, świadomie publikuję zdjęcia i treści, a kiedy łączę się z uczniami w trybie video dbam o swój wygląd i otoczenie widoczne w przekazie

Dedykowane dla edukacji bezpłatne pakiety Office 365 (szczególnie usługa MS Teams) oraz G-Suite (szczególnie usługa Classroom) znacząco ułatwiają organizowanie zdalnego nauczania w przedstawionej powyżej formie. Pozwalają na przygotowywanie materiałów edukacyjnych, zadań, testów, określanie terminów ich realizacji, kontakt z uczniami, udzielanie informacji zwrotnych itp. A wszystko w jednym miejscu dla dyrektora, nauczyciela i ucznia.

* O Taksonomii Blooma, która jest klasyfikacją celów nauczania i o czasownikach operacyjnych w formułowaniu celów edukacyjnych możesz przeczytać tutaj – https://www.jankowskit.pl/metodyka-nauczania-i-dydaktyka/taksonomia-blooma.html Artykuł ten dotyczy edukacji dorosłych, ale bez trudu zawarte tam wskazówki przełożysz na szkolną rzeczywistość.

** O udzielaniu informacji zwrotnej – https://sus.ceo.org.pl/nauczycielska-akademia-internetowa/o-dzialaniu/aktualnosci/o-sztuce-dawania-informacji-zwrotnej

Więcej o formułowaniu celów, kryteriów i udzielaniu informacji zwrotnej dowiesz się w dostępnej bezpłatnie książce Danuty Sterny „Uczę (się) w szkole” – https://civitas.com.pl/pl/p/UCZE-SIE-W-SZKOLE-DANUTA-STERNA/70 (książka dostępna w PDF do pobrania – kliknij POBIERAM w opisie na podanej stronie)

W naszej bibliografii i netografii znajdziesz wykaz publikacji oraz stron internetowych pomocnych dla nauczycieli – przejdź

Sprawdź ofertę naszych szkoleń online wspierających nauczycieli m.in. w prowadzeniu zdalnego uczenia – przejdź

Materiały do pobrania, linki

Jak uczyć zdalnie

Materiał do pobrania

Jak uczyć zdalnie

plik w formacie PDF
Pobierz

Podoba Ci się ten wpis?

Podziel się nim poprzez portal społecznościowy lub wyślij link znajomemu

creative

Wróć do bloga z inspiracjami

Jeśli szukasz więcej inspiracji przejdź do naszego bloga.

Opublikowano Jeden komentarz

Ucz się słówek z Wordbit

nauka jezykow

WordBit to aplikacja do nauki słówek. Jej szczególną cechą jest to, że działa jak ekran blokady telefonu: kiedy chcesz odblokować telefon, widzisz słówko w wybranym języku. To jednak nie wszystkie możliwości aplikacji: możesz jej używać w kilku trybach, m.in. nauki lub quizu. Dostępnych jest kilka wersji aplikacji służących do nauki słówek w popularnych językach (w wariancie z językiem polskim: angielski i niemiecki).

Ekran blokady

WordBit włącza się przy próbie odblokowania telefonu i wyświetla słówko do nauczenia się. Telefon możesz odblokować przesuwając przycisk OK [1] (na grafice poniżej).  W ustawieniach aplikacji możesz zdecydować, czy przesunięcie przycisku spowoduje, że przy następnym odblokowaniu telefonu wyświetli się nowe słowo (opcja: włączony), czy wyświetli się to samo słowo (opcja: wyłączony). Nie musisz od razu odblokować telefonu: możesz przejść do kolejnych słówek wybierając przycisk [2].

Tryb blokady możesz czasowo wyłączyć – o tym dowiesz się w dalszej części wpisu.

Tryby wyświetlania

WordBit - tryb nauki
Tryb nauki
WordBit - tryb slide
Tryb slide
WordBit - tryb quiz
Tryb quiz

Tryby aplikacji

Aplikacja może wyświetlać słówka w kilku trybach, które możesz łatwo zmienić przyciskiem na ekranie głównym [3] lub w ustawieniach aplikacji:

 • nauka – widzisz słówko w języku obcym, jego tłumaczenia i przykłady zdań z jego użyciem
 • slide – widzisz jedynie słówko w języku obcym – możesz sam zgadnąć co oznacza; po przesunięciu palcem w dół [4] odsłonisz to, co jest widoczne w trybie „nauka”
 • quiz – widzisz słówko oraz 4 propozycje tłumaczenia – wskazujesz to, które Twoim zdaniem jest poprawne; przyciskiem [5] możesz zmienić kierunek tłumaczenia (obcy – polski, polski – obcy, mieszany); możesz także sprawdzić listę słów, które przetłumaczyłeś błędnie [6]
 • losowo – aplikacja zdecyduje jaki tryb wyświetlania użyć w danym momencie

Opcje przydatne w uczeniu się

WordBit - opcje do nauki
Opcje przydatne w uczeniu się
 • możesz wybrać poziom zaawansowania, na jakim chcesz się uczyć języka [7]
 • możesz zdecydować, że w ciągu doby aplikacja będzie wyświetlała ograniczoną liczbę słówek, np. 10 – będą one powtarzane przy kolejnych odblokowaniach telefonu, następnego dnia dostaniesz nowy zestaw [8]
 • klikając na symbol głośnika możesz odsłuchać słówko lub zdanie – jeśli chcesz możesz w ustawieniach włączyć automatyczne odczytywanie słów i wybrać wariant wymowy np. brytyjski lub amerykański w przypadku nauki języka angielskiego)
 • poznane słówka możesz oznaczać jako: „nie znam”, „nie jestem pewien”, „znam” [9]; dostęp do listy tych słów znajdziesz w ustawieniach ; możesz je też dodawać do listy ulubionych [10]

Inne ustawienia

Ustawienia aplikacji
Ustawienia aplikacji
 • automatyczne odczytywanie słów [11] i wybór wariantu wymowy (np. brytyjski lub amerykański w przypadku nauki języka angielskiego) [12]
 • dostęp do statystyki słówek [13], listy słów oznaczonych jako: „nie znam”, „nie jestem pewien”, „znam” [14] i listy ulubionych [15]
 • ustawienie działania przycisku OK: przy następnym odblokowaniu telefonu wyświetli się nowe słowo (opcja: włączony), czy wyświetli się to samo słowo (opcja: wyłączony)[16]
 • zmiana motywu kolorystycznego aplikacji [17]

Wyłączanie trybu blokady

Rozwiązanie z blokadą telefonu jest niezłym „wymuszaczem” nauki – wielokrotnie w ciągu dnia sięgamy przecież po telefon. Nie da się jednak ukryć, że bywa irytujące, kiedy chcesz mieć szybki dostęp do zawartości telefonu. W ustawieniach aplikacji możesz wyłączyć tę funkcję na 10 minut, godzinę, 3 godziny lub do końca dnia. [18]

Jeśli używasz telefonu jako budzika możesz ustawić określony czas (maksymalnie długości 1 godziny), w którym aplikacja będzie tymczasowo wyłączona.[19]

Więcej informacji znajdziecie w opisie aplikacji w sklepie Google Play (link na końcu wpisu).

Podsumowanie

WordBit to świetna aplikacja do powtarzania i zapamiętywania słówek. Dzięki opcjom ustawień pozwala na dostosowanie trybu nauki do osobistych preferencji. Daje możliwość czasowego wyłączenia, jeśli zależy Ci na szybkim dostępie do zawartości telefonu.

Więcej informacji znajdziecie w opisie aplikacji w sklepie Google Play.

linki

WordBit

Aplikacja w sklepie Google Play

WordBit

Aplikacja w sklepie Google Play
Przejdź

Podoba Ci się ten wpis?

Podziel się nim poprzez portal społecznościowy lub wyślij link znajomemu

creative

Wróć do bloga z inspiracjami

Jeśli szukasz więcej inspiracji przejdź do naszego bloga.

Opublikowano

Legalne korzystanie z zasobów sieci

Creative Commons

Kiedy myślimy o prawach autorskich, zwykle w naszych głowach pojawia się zdanie „wszelkie prawa zastrzeżone” – na tym tradycyjnym modelu opiera się większość dóbr kultury (muzyka, literatura, oprogramowanie komputerowe etc.) powstających w dzisiejszych czasach. Zmienianie, kopiowanie i wykorzystywanie takich utworów bez zgody autora jest nielegalne.

Wykorzystując zasoby sieci w swojej pracy zwróć uwagę na to, czy robisz to w sposób legalny.

Nie znając zasad wynikających z praw autorskich, odnajdywanie legalnych źródeł zasobów kultury może być trudne. Wielu ludzi zamieszcza cudze utwory w internecie, ignorując prawa autorskie, którym podlegają. W ten sposób rozprzestrzeniają oni nielegalne źródła dostępu do kultury, pozbawiając posiadacza praw autorskich zysku, który prawnie mu się należy. Brak wiedzy uderza w szczególności internetowe środowiska artystyczne – odbiorcy nie wiedzą, iż twórcy publikujący swoje dzieła w internecie, wciąż mają do nich pełne prawa autorskie i mogą określić na jakich zasadach wolno korzystać z ich twórczości.

Internet pełen jest legalnych, darmowych zasobów kultury, należy jednak wiedzieć jak je znaleźć.

Creative Commons (CC) jest międzynarodowym projektem mającym na celu zapewnienie darmowych rozwiązań prawnych dla twórców w zarządzaniu prawami autorskimi. Wspierają oni wolną kulturę – produkcję i wymianę utworów traktowanych jako dobro wspólne – dlatego też dbają, by twórcze korzystanie z dóbr kultury było dostępne dla wszystkich. Mimo to, to właśnie poszanowanie praw autorskich jest ich głównym priorytetem.

CC zajmuje się przede wszystkim udostępnianiem darmowych licencji opartych na modelu „pewne prawa zastrzeżone”. Autorzy mogą sami określać na jakich zasadach będą dzielić się swoją  twórczością – przykładowo, czy chcą umożliwiać komercyjne użycie swoich dzieł.

Jednak narzędzia CC nie są skierowane jedynie do twórców. Dzięki nim, każdy może legalnie korzystać z zasobów kultury. Przejrzyście przedstawione zasady, którymi odbiorca musi się kierować, ułatwia dostęp do dóbr. Właśnie dzięki tym licencjom istnieją między innymi banki ikon i zdjęć, platformy z muzyką, którą można wykorzystywać we własnych projektach, jak i – mniej popularne – filmy i książki na tych właśnie licencjach.

Praw autorskich można jednak się zrzec bądź mogą one wygasnąć – o takiej twórczości popularnie mówi się, że należy do domeny publicznej (CC0). Znajdują się w niej także utwory powstałe za czasów, gdy pojęcie praw autorskich nie istniało. Dzieła takie nie są prawnie powiązane z ich autorami, dzięki czemu mogą być używane przez każdego w dowolny sposób.

To właśnie dlatego obrazy Caravaggio, romantyczna twórczość polskich wieszczów, zapisy nutowe utworów Chopina, czy filmy braci Lumiere są powszechnie dostępne. Według polskiego prawa nieprzedłużone prawa autorskie gasną 70 lat po śmierci autora. W związku z tym, większość dóbr kultury powstałych przed 1949 rokiem należy do domeny publicznej.

(opracowanie: Aleksandra Idziak)

Creative Commons (CC) to rodzaj licencji prawnych oznaczających możliwość bezpłatnego wykorzystania materiałów, do których prawa autorskie posiadają inne osoby.

W zależności od rodzaju udzielonej przez twórcę licencji wykorzystanie danego materiału może być ograniczone bądź wymaga spełnienia dodatkowych warunków, np. nie można wykorzystywać materiału do celów komercyjnych lub wymagane jest zamieszczenie określonej informacji.

Jeśli korzystasz z materiałów udostępnionych na podstawie licencji CC, która wymaga zamieszczenia dodatkowej informacji (tzw. notka licencyjna), to informację taką musisz umieścić w taki sposób, aby była jasna i czytelna dla innych użytkowników. Możesz ją zamieścić np. pod zdjęciem lub na końcu swojego materiału. Najczęściej informacja taka obejmować będzie rodzaj licencji, z której korzystasz oraz autora materiału.

Dowiedz się więcej na https://creativecommons.pl/

Źródło: https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/  (dostęp 28.03.2019)

To miejsca, skąd można pobrać bezpłatne fotografie i grafiki. Przed ich pobraniem i wykorzystaniem należy upewnić się na jakiej licencji są udostępniane.

Materiały do pobrania, linki

Poznaj licencje CC

Informacje o licencjach Creative Commons (po polsku)

Poznaj licencje CC

Link do strony internetowej
Przejdź

Infografika o licencjach CC

Inforgrafika przygotowana przez Centrum Cyfrowe i Vivid Studio

Infografika o licencjach CC

plik w formacie PDF ze strony creativecommons.pl
Pobierz

Zaawansowane wyszukiwanie obrazów w Google

Jak szukać legalnej grafiki w wyszukiwarce Google

Zaawansowane wyszukiwanie obrazów w Google

Strona pomocy Google
Przejdź

Podoba Ci się ten wpis?

Podziel się nim poprzez portal społecznościowy lub wyślij link znajomemu

creative

Wróć do bloga z inspiracjami

Jeśli szukasz więcej inspiracji przejdź do naszego bloga.

Opublikowano 12 komentarzy

Mentimeter – głosowanie, zbieranie opinii

Mentimeter oferuje kilka rodzajów prezentacji pozwalających na szybkie badanie opinii (np. uczniów, uczestników spotkania, szkolenia itp.) Jednym z najbardziej efektownych jest tworzenie chmury słów. Po przygotowaniu i uruchomieniu prezentacji przez prowadzącego uczestnicy mogą wpisywać swoje słowa korzystając ze smartfonów, tabletów lub komputerów z dostępem do internetu. Wpisywane słowa tworzą chmurę: im częściej wpisywane słowo, tym większy jest jego rozmiar w chmurze.

Jak zebrać opnie, by wyświetliły się w formie chmury słów?

Instrukcja w 9 krokach z grafiką:

 1. Zaloguj się do Mentimeter – https://www.mentimeter.com
 2. Utwórz nową prezentację – „New presentation” – i nadaj jej nazwę
 3. W zakładce „Type” wybierz opcję „Word Cloud”
 4. Po otwarciu zakładki „Content”:
  • 4.1. Wpisz swoje pytanie/polecenie do uczestników – „Your question” – możesz też wstawić obraz
  • 4.2. Jeśli chcesz możesz dodać dłuższy opis klikając na „Add a longer description”- niewidoczny na wyświetlanym slajdzie (p. 7), ale widoczny na urządzeniach uczestników (p. 8)
  • 4.3. Zdecyduj ile słów mają podać uczestnicy – „Entries per voter”
  • 4.4. Zdecyduj, czy z jednego urządzenia można dokonywać wpisów więcej niż jeden raz (przydatne, jeśli niektórzy uczestnicy nie mogą skorzystać z własnych urządzeń i korzystają z uprzejmości innych) – „Allow audience to submit more than once”
 5. Twoja prezentacja zapisuje się automatycznie
 6. Uruchomienie prezentacji odbywa się poprzez wybranie przycisku „Present”
 7. Na Twoim ekranie (np. wyświetlanym z projektora) pojawi się slajd Twojej prezentacji, a nad nim wskazówki dla uczestników (strona internetowa i kod przypisany do Twojej prezentacji)
 8. Po wejściu na podaną stronę i wpisaniu kodu uczestnicy zobaczą na swoich urządzeniach Twoje pytanie (obraz i opis) oraz pola do wpisania słów (liczba pól zależy od tego, co określiłeś w p. 4.3)
 9. Uczestnicy wysyłają swoje słowa przez naciśnięcie przycisku „Submit”
Poniżej znajdziesz link do pobrania pliku PDF z powyższą instrukcją.
 
Wybierając „chmurę słów” jako formę prezentacji zebranych odpowiedzi, sformułuj pytanie do respondentów tak, aby można było na nie odpowiedzieć jednym słowem.  W przeciwnym razie efekt powiększania się słów, które padły wielokrotnie, będzie trudny do uzyskania.
 
W bezpłatnej wersji Mentimeter oferuje ograniczoną liczbę pytań, które możesz zadać respondentom. Jednak nawet taka wersja jest bardzo użyteczna do prowadzenia prostych badań. Spróbuj!
Przykładowe wyniki (w głosowaniu wzięło udział 16 osób)

Oprócz chmury słów Mentimeter oferuje inne formy zbierania i prezentacji głosów i opinii, których wyniki pokazują się natychmiast na ekranie. Zasada ich tworzenia jest podobna do opisanej wcześniej „chmury słów”. Są to np.:

 • wielokrotny wybór
 • wybór obrazka
 • suwaki ze skalami (polecam!)
 • rankingowanie odpowiedzi
 • przydzielanie 100 punktów
 • odpowiedzi otwarte
 • proste quizy

Mentimeter jest ciągle rozwijany. Pojawiają się nowe opcje i zmieniany jest wygląd strony, stąd grafiki w mojej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od tego, co zobaczysz na stronie. Jest to jednak na tyle intuicyjne narzędzie, że z jego obsługą poradzi sobie bez problemu nawet niezbyt zaawansowany użytkownik.

Materiały do pobrania, linki

Instrukcja

Jak zebrać wyniki w "chmurę słów"

Instrukcja

plik w formacie PDF
Pobierz

Mentimeter

Narzędzie do interaktywnych prezentacji

Mentimeter

strona główna
Przejdź

Podoba Ci się ten wpis?

Podziel się nim poprzez portal społecznościowy lub wyślij link znajomemu

creative

Wróć do bloga z inspiracjami

Jeśli szukasz więcej inspiracji przejdź do naszego bloga.

Opublikowano

Projekty edukacyjne z wykorzystaniem TIK

Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz zdolność do realizacji projektów i współpracy zespołowej, to jedna z najważniejszych kompetencji kluczowych. Poradnik da nauczycieli oraz podręcznik dla uczniów pomogą w ich rozwijaniu.

Publikacje wydane zostały w ramach projektu pn. „Jestem Cybergeniuszem – cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Umiejętności Cyfrowych  Cybergeniusz z Zielonej Góry.

Autorami publikacji są trenerzy naszej Placówki: Małgorzata Rabenda i Grzegorz Idziak.

Materiały do pobrania, linki

Jestem Cybergeniuszem

podręcnzik dla uczniów

Podręcznik dla uczniów

plik do pobrania w formacie PDF
Pobierz

Jestem Cybergeniuszem

poradnik dla nauczycieli

Poradnik dla nauczycieli

plik do pobrania w formacie PDF
Pobierz

Podoba Ci się ten wpis?

Podziel się nim poprzez portal społecznościowy lub wyślij link znajomemu

creative

Wróć do bloga z inspiracjami

Jeśli szukasz więcej inspiracji przejdź do naszego bloga.