Wspomaganie pracy szkoły

Opracowując plany nadzoru placówki edukacyjnej warto pomyśleć o procesowym wspomaganiu. Pozwala ono na wprowadzenie realnej zmiany w wybranym obszarze pracy, np. zapewnieniu uczniom odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wspomaganie skupia się głównie na wsparciu nauczycieli i wzmacnianiu ich kompetencji, by jeszcze lepiej mogli wspierać swoich uczniów w wybranym obszarze.

NPDN Percepti zapewnia przygotowanie rocznego planu rozwoju przez certyfikowanego trenera wspomagania, przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych, pomoc w organizacji warsztatów oraz opracowanie raportu z ewaluacji. Załączamy przykładowe ramowe  plany wspomagania z dostosowaną do nich ofertą szkoleniową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *