,

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa (2024/25)

Picture of Grzegorz Idziak

Grzegorz Idziak

Doświadczony trener, coach, superwizor, fan technologii. Obecnie dyrektor Percepti Edukacja.

Inne wpisy Grzegorza

Minister Edukacji Barbara Nowacka podała kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. Wyznaczają one priorytety w nadzorze pedagogicznym oraz są wskazówkami do przyjmowania priorytetów w działalności poszczególnych placówek oświatowych. 

Oto kierunki na rok szkolnych 2024/2025:
  1. Edukacja prozdrowotna w szkole – kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy.
  2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna. 
  3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i  umiejętności pracy z  zespołem zróżnicowanym.
  4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
  5. Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.
  6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.
  7. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Zobacz na stronie MEN

Oficjalny komunikat MEN wraz z dokumentem opisującym kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli.

Jeśli szukasz więcej inspiracji przejdź do naszego bloga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *