Doskonałe prezentacje – PowerPoint, Impress, Prezi

Prezentacje multimedialne są wykorzystywane w edukacji dorosłych i dzieci. Dają możliwość łatwego przedstawiania treści z wykorzystanie różnych form przekazu. Nie ma zapewne nauczyciela, który nie widziałby slajdów prezentacji PowerPoint i pewnie niewielu jest takich, którzy nigdy sami nie przygotowali choćby kilku slajdów. Dobrze przygotowane prezentacje, to nie tylko efektowne gadżety, ale przede wszystkim większa skuteczność przekazu i uczenia.

Podczas warsztatów nauczyciele poznają tajniki klasycznych prezentacji w programach PowerPoint (część pakietu MS Office) lub Impress (część bezpłatnego pakietu LibreOffice) oraz nauczą się tworzenia prezentacji w Prezi. 

Warsztaty składają się z 3 modułów, które można realizować łącznie jako cykl zajęć lub osobno (pojedyncze zajęcia).

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

Głównym celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie tworzenia i wykorzystywania prezentacji w edukacji.

Cele modułu I – Doskonałe prezentacje w PowerPoint/Impress – poziom 1 (podstawowy)

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • podaje wyróżniki dobrej prezentacji
 • przygotowuje prezentacje z wykorzystaniem podstawowych funkcji programu PowerPoint/Impress

Cele modułu II – Doskonałe prezentacje w PowerPoint/Impress – poziom 2 (zaawansowany)

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • przygotowuje prezentacje z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji programu PowerPoint/Impress
 • tworzy – na podstawie prezentacji – materiały, które można wykorzystać w innych aplikacjach (filmy, dokumenty itp.)
 • steruje prezentacją przy pomocy smartfona (PowerPoint)

Cele modułu III – Multimedialne prezentacje w Prezi (podstawy)

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • wskazuje różnice pomiędzy prezentacjami tworzonymi w PowerPonit/Impress a prezentacjami tworzonymi w Prezi
 • tworzy prezentacje w aplikacji Prezi wykorzystując różnego typu zawartość

Moduł I – Doskonałe prezentacje w PowerPoint/Impress – poziom 1 (podstawowy)

Warsztat obejmuje tworzenie prezentacji w jednym z programów: w PowerPoint (część pakietu MS Office) lub Impress (część bezpłatnego pakietu LibreOffice) z wykorzystaniem wielu funkcji podstawowych.

 • Po czym rozpoznać dobre prezentacje?
  • Aspekty techniczne
  • Rola prezentującego (nauczyciela, wykładowcy, szkoleniowca)
 • Przygotowanie prezentacji
  • Wykorzystywanie wbudowanych układów slajdów
  • Wstawianie różnych typów obiektów do prezentacji (tekst, obrazy, grafiki, wideo, wykresy, schematy, kształty)
  • Formatowanie podstawowe obiektów
  • Dodawanie animacji obiektów w prezentacji
  • Stosowanie przejść między slajdami
  • Dodawanie notatek do slajdów
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych/szkoleniowych na podstawie slajdów prezentacji
 • Sterowanie prezentacją
  • Widok podstawowy i widok prezentera
  • Korzystanie z narzędzi prezentacyjnych PowerPoint (wskaźnik, zakreślacz, pióro, lupa)
  • Wykorzystanie tablicy multimedialnej do sterowania prezentacją

Moduł II – Doskonałe prezentacje w PowerPoint/Impress – poziom 2 (zaawansowany)

Warsztat obejmuje tworzenie prezentacji w jednym z programów: w PowerPoint (część pakietu MS Office) lub Impress (część bezpłatnego pakietu LibreOffice) z wykorzystaniem wielu funkcji zaawansowanych. Funkcje te ułatwiają tworzenie prezentacji oraz sterowanie nią, a także przygotowanie na podstawie prezentacji materiałów wykorzystywanych w innych aplikacjach.

 • Przygotowanie prezentacji
  • Tworzenie własnych wzorców i układów slajdów
  • Zaawansowane formatowanie obiektów w prezentacji
  • Sterowanie animacjami obiektów w prezentacji (chronometraże, oś czasu, dodatkowe efekty, wyzwalacze)
  • Sterowanie przejściami między slajdami
  • Uzyskiwanie dodatkowych efektów przez łączenie animacji i przejść slajdów
  • Dodawanie dźwięków i podkładu muzycznego do prezentacji
  • Korzystanie z konspektu prezentacji
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych/szkoleniowych na podstawie slajdów prezentacji – eksport do MS Word
 • Eksport prezentacji do różnych formatów plików (film, obraz, pdf)
 • Sterowanie prezentacją
  • Wykorzystywanie smartfona do sterowania prezentacją
  • Przygotowywanie niestandarodwych pokazów slajdów

Moduł III – Multimedialne prezentacje w Prezi (podstawy)

 • Różnice między prezentacjami multimedialnymi w Prezi i w PowerPoint
 • Tworzenie dynamicznych prezentacji zawierających treści tekstowe, graficzne, muzyczne czy filmów wideo
 • Platforma Prezi i jej funkcje
 • Korzystanie z gotowych szablonów prezentacji
 • Tworzenie własnej prezentacji z tekstem, grafiką, muzyką i filmem
 • Udostępnianie, zapisywanie offline i drukowanie prezentacji

indywidualna praca uczestników – warsztat

 • czas trwania – każdy z modułów trwa min. 4 godziny dydaktyczne (zależnie od zaawansowania uczestników)
 • optymalna grupa uczestników – do 15 osób
 • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
 • warunki techniczne:
  • dostęp do szerokopasmowego internetu
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
  • komputery dla uczestników (z dostępem do internetu i uzgodnionym przed szkoleniem oprogramowaniem: MS Office lub Libre Office)
 • Uwaga – zakres zrealizowanego podczas szkolenia materiału zależy od sprawności uczestników w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)
 • Pakiet LibreOffice – strona www – https://pl.libreoffice.org/ (dostęp: 5.08.2018)
 • Pakiet MS Office – strona www – https://support.office.com/ (dostęp: 5.08.2018)
 • Agata Rzędowska, Jerzy Rzędowski, Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskonałego, 2010

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  udostępnij: