Doskonałe prezentacje – PowerPoint, Canva

Na skróty

Prezentacje multimedialne są wykorzystywane w edukacji dorosłych i dzieci. Dają możliwość łatwego przedstawiania treści z wykorzystanie różnych form przekazu. Nie ma zapewne nauczyciela, który nie widziałby slajdów prezentacji PowerPoint i pewnie niewielu jest takich, którzy nigdy sami nie przygotowali choćby kilku slajdów. Dobrze przygotowane prezentacje, to nie tylko efektowne gadżety, ale przede wszystkim większa skuteczność przekazu i uczenia.

Podczas warsztatów nauczyciele poznają tajniki klasycznych prezentacji w programach PowerPoint (część pakietu MS Office) lub Canva (narzędzie dostępne online, bezpłatne dla szkół).

Warsztaty składają się z 3 modułów (2 z PowerPoint i 1 z Canva), które można realizować łącznie jako cykl zajęć lub osobno (pojedyncze zajęcia).

Szkolenie stacjonarne lub online

To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google Meet, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

Głównym celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie tworzenia i wykorzystywania prezentacji w edukacji.

Cele modułu I – Doskonałe prezentacje w PowerPoint – poziom 1 (podstawowy)

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • podaje wyróżniki dobrej prezentacji
 • przygotowuje prezentacje z wykorzystaniem podstawowych funkcji programu PowerPoint

Cele modułu II – Doskonałe prezentacje w PowerPoint – poziom 2 (zaawansowany)

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • przygotowuje prezentacje z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji programu PowerPoint
 • tworzy – na podstawie prezentacji – materiały, które można wykorzystać w innych aplikacjach (filmy, dokumenty itp.)

Cele modułu III – Multimedialne prezentacje w aplikacji Canva

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • wskazuje różnice pomiędzy prezentacjami tworzonymi w PowerPonit a prezentacjami tworzonymi w Canvie
 • tworzy prezentacje w aplikacji Canva wykorzystując różnego typu zawartość

Moduł I – Doskonałe prezentacje w PowerPoint – poziom 1 (podstawowy)

Warsztat obejmuje tworzenie prezentacji w programie PowerPoint (część pakietu MS Office) z wykorzystaniem wielu funkcji podstawowych.

 • Po czym rozpoznać dobre prezentacje?
  • Aspekty techniczne
  • Rola prezentującego (nauczyciela, wykładowcy, szkoleniowca)
 • Przygotowanie prezentacji
  • Wykorzystywanie wbudowanych układów slajdów
  • Wstawianie różnych typów obiektów do prezentacji (tekst, obrazy, grafiki, wideo, wykresy, schematy, kształty)
  • Formatowanie podstawowe obiektów
  • Dodawanie animacji obiektów w prezentacji
  • Stosowanie przejść między slajdami
  • Dodawanie notatek do slajdów
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych/szkoleniowych na podstawie slajdów prezentacji
 • Sterowanie prezentacją
  • Widok podstawowy i widok prezentera
  • Korzystanie z narzędzi prezentacyjnych PowerPoint (wskaźnik, zakreślacz, pióro, lupa)
  • Wykorzystanie tablicy multimedialnej do sterowania prezentacją

Moduł II – Doskonałe prezentacje w PowerPoint – poziom 2 (zaawansowany)

Warsztat obejmuje tworzenie prezentacji w programie PowerPoint (część pakietu MS Office) z wykorzystaniem wielu funkcji zaawansowanych. Funkcje te ułatwiają tworzenie prezentacji oraz sterowanie nią, a także przygotowanie na podstawie prezentacji materiałów wykorzystywanych w innych aplikacjach.

 • Przygotowanie prezentacji
  • Tworzenie własnych wzorców i układów slajdów
  • Zaawansowane formatowanie obiektów w prezentacji
  • Sterowanie animacjami obiektów w prezentacji (chronometraże, oś czasu, dodatkowe efekty, wyzwalacze)
  • Sterowanie przejściami między slajdami
  • Uzyskiwanie dodatkowych efektów przez łączenie animacji i przejść slajdów
  • Dodawanie dźwięków i podkładu muzycznego do prezentacji
  • Korzystanie z konspektu prezentacji
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych/szkoleniowych na podstawie slajdów prezentacji – eksport do MS Word
 • Eksport prezentacji do różnych formatów plików (film, obraz, pdf)
 • Sterowanie prezentacją
  • Przygotowywanie niestandardowych pokazów slajdów

Moduł III – Multimedialne prezentacje w Canva

 • Różnice i podobieństwa między prezentacjami multimedialnymi w Canva i w PowerPoint
 • Tworzenie dynamicznych prezentacji zawierających treści tekstowe, graficzne, muzyczne czy elementy wideo
 • Platforma Canva i jej funkcje
 • Korzystanie z gotowych szablonów prezentacji
 • Tworzenie własnej prezentacji z tekstem, grafiką, muzyką i filmem
 • Udostępnianie, zapisywanie offline i drukowanie prezentacji

indywidualna praca uczestników – warsztat

 • czas trwania – każdy z modułów trwa min. 4 godziny dydaktyczne (zależnie od zaawansowania uczestników)
 • optymalna grupa uczestników – do 15 osób
 • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
 • warunki techniczne:
  • dostęp do szerokopasmowego internetu
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
  • komputery dla uczestników (z dostępem do internetu i uzgodnionym przed szkoleniem oprogramowaniem: MS Office lub Libre Office)
 • Uwaga – zakres zrealizowanego podczas szkolenia materiału zależy od sprawności uczestników w posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Szkolenie w wersji online:

Przed szkoleniem online prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

Do przeprowadzenia szkolenia wykorzystujemy przede wszystkim platformę ZOOM*, z której można korzystać w formie odrębnej aplikacji (zalecane – Zoom Client for Meetings) lub w wersji w przeglądarce (rekomendujemy przeglądarkę Chrome).
Do udziału w szkoleniu nie jest wymagana rejestracja w systemie ZOOM.
 
Pobierz instrukcję z podstawowymi informacjami nt. dołączania i udziału w szkoleniu na platformie ZOOM.
 

* Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia na platformie, którą wykorzystuje placówka zamawiająca szkolenie (np. MS Teams). Wymaga to jednak uzgodnienia z prowadzącą/prowadzącym szkolenie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: