Pomiar dydaktyczny w pracy nauczyciela

Na skróty

Ocenianie w szkole jest jednym z ważnych elementów uczenia się. Jego celem jest „informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;  (…)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej” (art. 44b ust. 5 ustawy o systemie oświaty). 

Aby osiągnąć te cele niezbędne jest prowadzenie pomiaru osiągnięć uczniów, który będzie się opierał na zobiektywizowanych kryteriach, dzięki którym niwelowany będzie wpływ subiektywnych odczuć nauczyciela na ocenę ucznia.

Szkolenie stacjonarne lub online

To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google Meet, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

Cele ogólne

 • Doskonalenie umiejętności doboru narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz konstruowania zadań.

Cele szczegółowe

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy:

 • formułują cele kształcenia w odniesieniu do podstawy programowej i możliwości uczniów
 • hierarchizują wymagania i komunikują je
 • planują badania zmian zachodzących w wiedzy i umiejętnościach uczniów
 • wykorzystują wyniki pomiaru/badań w praktyce szkolnej
 • Funkcje oceny w procesie kształcenia: ocenianie powiązane z wymaganiami określonymi w podstawie programowej. Ocenianie uczniów jako proces pedagogiczny.
 • Rodzaje pomiaru (różnicujący, sprawdzający; jednostopniowy, wielostopniowy. Ustopniowanie (hierarchia) wymagań
 • Tworzenie testu: koncepcja testu, plan, kartoteka testu, typologia skal pomiarowych, taksonomia celów (wg B. Niemierki i R. Bloom`a), formy zadań testowych.
 • Statystyka w pomiarze dydaktycznym: miary położenia (modalna, mediana, średnia, miary rozproszenia, korelacja, rozkłady liczebności, łatwość /trudność zadania, moc różnicująca zadania, rzetelność pomiaru, skale normalizujące i ich zastosowanie: „standardowa piątka”, staninowa, centylowa,
 • Wykorzystanie wyników pomiaru do ewaluacji i planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

 • czas trwania  – 4 godziny dydaktyczne
 • optymalna grupa uczestników – do 25 osób
 • uczestnikami mogą być nauczyciele każdego poziomu edukacyjnego danej szkoły
 • warunki techniczne:
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
  • stoliki ustawione w wyspy (po 5 osób przy stoliku) lub w podkowę
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Szkolenie w wersji online:

Przed szkoleniem online prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

Do przeprowadzenia szkolenia wykorzystujemy przede wszystkim platformę ZOOM*, z której można korzystać w formie odrębnej aplikacji (zalecane – Zoom Client for Meetings) lub w wersji w przeglądarce (rekomendujemy przeglądarkę Chrome).
Do udziału w szkoleniu nie jest wymagana rejestracja w systemie ZOOM.
 
Pobierz instrukcję z podstawowymi informacjami nt. dołączania i udziału w szkoleniu na platformie ZOOM.
 

* Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia na platformie, którą wykorzystuje placówka zamawiająca szkolenie (np. MS Teams). Wymaga to jednak uzgodnienia z prowadzącą/prowadzącym szkolenie.

 1. Niemierko: Pomiar wyników kształcenia,
 • Niemierko B.: (red): ABC testów osiągnięć szkolnych. Warszawa 1975, WSiP.
 • Niemierko B.: Miedzy oceną szkolną a dydaktyką. Warszawa 1991, WSiP
 • Niemierko B.: Pomiar dydaktyczny. Pomykało B. (red.) Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993, Fundacja Innowacja.
 • Niemierko B.: Testy osiągnięć szkolnych. Warszawa 1975, WSiP.
 • Egzaminowanie zewnętrzne a praktyka oceniania wewnątrzszkolnego; w: Biuletyn badawczy CKE 5/2005;
 • Lipska M. O efektach kształcenia w podstawie programowej; w: Meritum 3/2010
 • Lipska M. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w praktyce szkolnej. Wydawnictwo ORE
 • http://www.jankowskit.pl/metodyka-nauczania-i-dydaktyka/taksonomia-blooma.html (dostęp: 08.09.2018)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: