Standardy ochrony małoletnich

Na skróty

24 lutego 2024 roku wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich m.in. w szkołach i przedszkolach*. Nasze szkolenie to jednak nie tylko wsparcie w przygotowaniu dokumentu. Pokazujemy również, w jaki sposób wdrożyć standardy ochrony małoletnich i sprawić, żeby były przestrzegane w placówce. Standardy ochrony małoletnich, to przede wszystkim krok w stronę ochrony dzieci, ale również wsparcie dla nauczycieli, którzy często nie wiedzą jak zareagować w sytuacji, kiedy są świadkami krzywdzenia dziecka. 

Percepti Edukacja od momentu powstania w 2015 roku prowadzi szkolenia z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Jednym z elementów tych szkoleń było przygotowywanie polityki ochrony dzieci przed przemocą/krzywdzeniem, które w znaczącym stopniu pokrywają się z obecnymi wymaganiami dotyczącymi standardów ochrony małoletnich. Mamy duże doświadczenie w tym obszarze. Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, które prowadzi w Głogowie Centrum Pomocy Dzieciom –  specjalistyczną placówkę wspierającą dzieci doznające krzywdzenia.  

* Zob. m.in. USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. [o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym] < o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich >

Szkolenie stacjonarne lub online

To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google Meet, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

1. Uwrażliwienie uczestników na zagadnienie identyfikacji krzywdzenia dzieci i długoterminowych skutków przemocy wobec dzieci.
2. Zwiększenie umiejętności z zakresu tworzenia Standardów Ochrony Małoletnich/dzieci zgodnie z najnowszymi przepisami prawa.

Praktyczny warsztat z ćwiczeniami, symulacjami obejmującymi zagadnienia m.in. analizę konkretnych przypadków.

 • Wprowadzenie do tematyki przemocy wobec dzieci
 • Możliwości reagowania i skuteczność pomocy w sytuacji krzywdzenia dziecka
 • Obowiązki dla podmiotów organizujących działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich (Ustawa z dn.28 lipca 2023r o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw)
 • Standardy Ochrony Małoletnich- zasady przygotowania dokumentu zgodnie z zapisami Ustawy
 • Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki/podmiotu
 • Monitoring standardów.

szkolenie ma charakter warsztatowy

 • czas trwania – 4-6 godzin dydaktycznych
 • optymalna grupa uczestników – 20-25 osób 
 • warunki techniczne:
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Szkolenie w wersji online:

Przed szkoleniem w wersji online prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

Do przeprowadzenia szkolenia w wersji online wykorzystujemy przede wszystkim platformę Google Meet*.
 
* Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia na platformie, którą wykorzystuje placówka zamawiająca szkolenie (np. MS Teams, ZOOM). Wymaga to jednak uzgodnienia z prowadzącą/prowadzącym szkolenie.
 • Alessandro Bertacco, Na pomoc dzieciom : jak walczyć ze złem, które dotyka dzieci, Kielce 2009
 • Brenda Branson, Paula Silva, Powstrzymać przemoc : program przeciwdziałania przemocy domowej w oparciu o materiały FOCUS Ministries, Ustroń 2007
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – strona www – http://www.niebieskalinia.pl/ (dostęp 3.08.2018)
 • Program „Chronimy dzieci” – strona www – https://chronimydzieci.pl/ (dostęp: 3.08.2018)
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Rzecznik Praw Dziecka – strona www – https://brpd.gov.pl/ (dostęp: 3.08.2018)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: