, ,

Kapusta – alternatywne ocenianie

kapusta - alternatywne ocenianie
Picture of Piotr Bachoński

Piotr Bachoński

Doświadczony trener, wieloletni nauczyciel i wicedyrektor szkoły. Obecnie zastępca dyrektora Percepti Edukacja.

Inne wpisy Piotra

Celem oceniania uczniów nie jest wystawienie stopnia. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. W związku z tym, możemy uczniom przekazywać informacje o jego uczeniu się, wykorzystując alternatywne ocenianie: niestresujące techniki. Jedną z nich jest kapusta.

Jak to zrobić?

Wręczamy uczniom puste kartki A4, pisak i podajemy temat. Nasi podopieczni mogą zapisywać na kartkach pytania lub zadania. Na przykład:

  • Jaką formą czasownika jest imiesłów? lub:
  • Utwórzcie wszystkie możliwe imiesłowy od czasownika: pisać

Kartki zgniatają, owijając pierwszą następnymi, tak aby pytania i zadania nie były widoczne. Powstaje kula przypominająca wyglądem kapustę. Teraz uczniowie lub grupy wymieniają się kapustami. Odwijają liście i odpowiadają na tej samej kartce na pytania lub rozwiązują zadania. Rozwiązane zadania wręczają grupie, która tworzyła kapustę i Ci uczniowie sprawdzają poprawność ich wykonania. Następnie udzielają swoim kolegom informacji zwrotnej.

Jak to zrobić inaczej?

Nauczyciel może też wykorzystać kapustę w inny sposób. Przygotowuje jedną kulę dla wszystkich uczniów. Liści w kapuście jest tyle, ilu uczniów w klasie. Nauczyciel rzuca kapustę wybranemu uczniowi, który odwija jeden liść dla siebie i odrzuca głowę dowolnie wybranemu koledze. Kapusta wędruje tak do ostatniego ucznia. Po rozwiązaniu zadań uczniowie oceniają się koleżeńsko.

Odmianą może być zadanie, w którym każdy uczeń tworzy jeden liść, następnie zwijamy je w jedną kapustę, która wędruje po klasie.

Alternatywne ocenianie to sposób na to, by pomagać uczniom dostrzegać ich postępy i budować motywację do dalszej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *