Sposoby na egzamin z języka polskiego

Cykl szkoleń otwartych

1

Przygotowania do egzaminu muszą być żmudne i męczące? Nie muszą. Doskonalenie umiejętności pisania rozprawki może być połączone z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej. Formułując argumenty, można się dobrze bawić, a nawet pękać ze śmiechu. Pisząc opowiadanie można tworzyć niezwykłe, porywające historie przy pomocy… kubka! Przygotowania do egzaminu mogą być dobrą zabawą. Zatem zaczynajmy!

Zapraszamy Cię do Zielonej Góry na cykl 4 szkoleń dla nauczycieli języka polskiego, których głównym celem jest ich wsparcie w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
Możesz wziąć udział we wszystkich szkoleniach lub zgłosić się tylko na wybrane.
22.10.2019 - Egzaminacyjne formy wypowiedzi
19.11.2019 - Nowe "trudne" lektury
10.12.2019 - Sposoby na gramatykę
11.02.2020 - Sposoby na poezję

Godziny

Każde szkolenie: 14.30-18.30

Miejsce

Zespół Edukacyjny 1 ul. Truskawkowa 12 Zielona Góra

Forma

Praktyczne warsztaty, angażujące uczestników

Uczestnicy

nauczyciele języka polskiego uczący w klasach 4-8 SP (max. 30 osób w grupie)

#4 Sposoby na poezję - 11.02.2020

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • zaangażuje uczniów w czasie lekcji poświęconych analizie oraz interpretacji tekstu poetyckiego
 • będzie doskonalił umiejętności samodzielnej analizy oraz interpretacji utworu przez uczniów
 • ułatwi uczniom wyrażanie dojrzałych sądów i opinii o utworze poetyckim
 • poprowadzi nieszablonowe zajęcia poświęcone liryce

Treści szkolenia:

 • interpretacyjna rozgrzewka, czyli dlaczego nie zaczynamy od wiersza
 • słowa klucze inaczej: chmura słów, mapa semantyczna
 • szukanie analogii i metafor: karty dixit, story cubes oraz inne sposoby
 • (poważne) zabawy interpretacyjne, czyli czym zastąpić lego logos: klocki jenga, puzzle, domino
 • interpretowanie poprzez działanie, czyli zwykły przedmiot jako punkt wyjścia
 • kreatywność w służbie interpretacji: przełamywanie barier myślowych, nowa perspektywa, budowanie skojarzeń, twórcze przekształcenia
 • jak powinien wyglądać wiersz, czyli wizualizacja bez infantylności

Szkolenia zakończone:

#1 Egzaminacyjne formy wypowiedzi - 22.10.2019

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • doskonali umiejętność redagowania przez uczniów wywodu argumentacyjnego (rozprawka, artykuł, przemówienie, list)
 • wprowadza rozprawkę jako nową formę wypowiedzi
 • uczy kompozycji i stylu wywodu argumentacyjnego i narracyjnego
 • stosuje rożne metody konstruowania narracji
 • uczy umiejętności samooceny pracy literackiej
 • kształci  umiejętność argumentowania poprzez zabawy literackie
 • kształci  umiejętność argumentowania w czasie lekcji o literaturze, nauki o języku
 • stosuje metody uczące streszczania tekstów

Treści szkolenia:

 • kryteria egzaminacyjne dłuższej wypowiedzi literackiej
 • jak uczyć rozprawki
 • gałąź logiczna jako schemat (plan) rozprawki, artykułu, przemówienia
 • wywód argumentacyjny jako stała składowa wszystkich lekcji języka polskiego
 • zabawa, humor, pure nonsens, rozwijanie kreatywności w nauce argumentowania
 • sposoby na twórczą narrację: kości, tabela narracyjna, opowiadanie z kubka, karty i inne
 • jak uczyć dialogu i dynamizowania wypowiedzi
 • streszczanie tekstów literackich i nieliterackich
 • rozwijanie kompetencji kluczowych:
 • uczenie się, współpraca, samoocena

#2 Nowe, „trudne” lektury - 19.11.2019

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • angażuje uczniów w czasie lekcji poświęconych „trudnym” lekturom (Pan Tadeusz, Syzyfowe prace, Quo vadis)
 • rozwija kompetencje czytelnicze ucznia niezbędne do samodzielnej analizy oraz interpretacji tekstu
 • wykorzystuje grywalizację w czasie pracy and tekstem,
 • angażuje uczniów w pracę and tekstem, wykorzystując metodę projektu
 • wizualizuje omawiane z uczniami treści

Treści szkolenia:

 • trzy fazy pracy z tekstem: przed, w trakcie i po lekturze
 • lektura jako projekt – myślenie projektowe sposobem na tekst literacki
 • wykorzystanie mechanizmów gier w pracy nad lekturą
 • wykorzystanie ekspresji twórczej uczniów przy analizie oraz interpretacji tekstu
 • „obupółkulowe” odczytywanie tekstu literackiego

#3 Sposoby na gramatykę - 10.12.2019

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • motywuje i angażuje uczniów w czasie lekcji o języku
 • sensorycznie wspomaga naukę o języku
 • ułatwia uczniom zapamiętywanie treści gramatycznych
 • wykorzystuje grywalizację w czasie lekcji o języku
 • wizualizuje omawiane treści
 • wykorzystuje techniki kreatywne ułatwiające uczniom rozumienie treści językowych

Treści szkolenia:

 • znaczenie nauczania sensorycznego: jak zaprząc dłonie do uczenia się i zapamiętywania
 • wykorzystanie prostych przedmiotów w procesie uczenia się o języku
 • rola narracji w nauce treści językowych
 • praktyczne sposoby ułatwiające rozumienie gramatyki
 • wizualizacja w nauce o języku – heksy
 • kreatywne metody na językowe zawiłości: kostki, karty, klamerki i inne
 • techniki utrwalania wiedzy

Prowadzący: 

Piotr Bachoński

Piotr Bachoński

• nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum • certyfikowany trener • absolwent kursu TOC for Education • prowadzi szkolenia dla nauczycieli poświęcone tematyce motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego • absolwent Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense

Otrzymasz:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie
 • przerwę kawową
* Dotyczy 1 szkolenia z cyklu.
** Dotyczy każdego szkolenia i każdego uczestnika przy zgłoszeniu tej samej osoby na więcej niż 1 szkolenie i/lub zgłoszeniu więcej niż 1 uczestnika.
*** Percepti Edukacja to akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli. Jest tym samym podmiotem uprawnionym do realizacji form doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół finansowanych ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 3a USTAWY z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)

Zgłoszenia na szkolenie

Zgłoszenia można dokonać:

 • mailem wysyłając wiadomość na adres szkolenia@perceptiedukacja.pl  (podaj tytuł i datę szkolenia, Twoje dane jako zgłaszającego, dane uczestników, dane do faktury) lub
 • korzystając z wygodnego formularza zamieszczonego poniżej

Zgłoszenia przyjmujemy w sposób ciągły. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.

Zgłoś się na to szkolenie - formularz

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz mailem jego kopię. W razie nieotrzymania kopii zgłoszenia sprawdź folder SPAM swojej poczty lub skontaktuj się z nami (tel. 503379030, mail: szkolenia@perceptiedukacja.pl).

Zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej liczby zgłoszeń (poniżej 10 osób).

udostępnij tę stronę innym: