Wychowanie do wartości

Postawa szacunku wobec innych ludzi, ich dorobku, ekspresji, różnorodności, to jedna ze składowych kompetencji kluczowych. W świecie, w którym kontakt i komunikacja odgrywają bardzo ważną rolę jest to podstawowa kompetencja. Niestety uczniowie niejednokrotnie nie potrafią poradzić sobie ze swoimi emocjami – reagują agresją lub uległością, nie są asertywni. Trudności te przejawiają się zarówno w szkole, jak i w ich środowisku domowym i w ich aktywności w internecie.

Nasze szkolenia i warsztaty poświęcone są profilaktyce i interwencji w przypadku agresji i przemocy rówieśniczej, przeciwdziałaniu dyskryminacji i mowie nienawiści, budowaniu i przestrzeganiu zasad. Wspieramy nauczycieli w lepszym rozumieniu emocjonalności uczniów, by dzięki temu mogli zaoferować im najlepszą formę pomocy.

wybierz interesujące Cię szkolenie

Program wychowawczo–profilaktyczny w szkole

Program wychowawczo–profilaktyczny, to jeden z obowiązkowych dokumentów określających działalność edukacyjną szkoły, szczególnie w sferze wychowania. Praktyczne szkolenie nt. tego, co powinien zawierać oraz jak go przygotować i realizować. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”.

więcej »

Kształtowanie kompetencji obywatelskich i aktywności społecznej uczniów

Kompetencje obywatelskie to ważne kompetencje kluczowe. Czy uczniowie naprawdę rozumieją czym jest demokracja oraz prawa obywatelskie? Interesują się sprawami społecznymi i angażują się w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności? Jak kształtować kompetencje obywatelskie w szkole? Szkoła to doskonałe miejsce do tego. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich

więcej »

Zrozumieć emocje i zachowania uczniów

Co to znaczy trudne dziecko? Dziecko, które płacze, krzyczy, obraża się, skarży? Czy istnieją trudne dzieci? Szkolenie ma na celu pomóc nauczycielom zrozumieć zachowania dzieci, które z perspektywy dorosłego często są nieakceptowalne oraz wypracowanie strategii pomagających dorosłemu radzić sobie z takimi zachowaniami. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować

więcej »

Wychowanie do wartości w szkole

Szkolenie online Szkolenie dla rady pedagogicznej realizowane online w czasie rzeczywistym (live) Na czym polega wychowanie do wartości? Jaka jest rola i obszary wpływu szkoły i nauczyciela w tym zakresie? W jaki sposób pracować nad wartościami podczas lekcji wychowawczych i codziennych kontaktów z uczniami? Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń

więcej »

Agresja i przemoc rówieśnicza

Agresja i przemoc rówieśnicza wśród uczniów, to znaczący problem w polskich szkołach. Przybiera różne formy (np. fizyczna, psychiczna, słowna) oraz ma różne źródła i przyczyny. Nauczyciele często czują się bezradni wobec powtarzających się aktów agresji i przemocy. Często trudnym zachowaniom dzieci przypisywane jest źródło w postaci tzw. bezstresowego wychowania i

więcej »

Wolontariat w szkole i środowisku lokalnym

Szkolny wolontariat przyczynia się on do rozwoju kompetencji obywatelskich, których ważnym elementem jest gotowość do efektywnego zaangażowania w działania publiczne i wykazywania solidarności. Czy wystarczy organizacja pojedynczych akcji typu zbiórka nakrętek? Jak zorganizować wolontariat w szkole, by naprawdę rozwijał kompetencje obywatelskie i wrażliwość uczniów? Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń

więcej »

Metody pracy w sytuacji przemocy rówieśniczej w szkole

Praktyczny warsztat dla nauczycieli z zakresu stosowania metod postępowania w sytuacjach przemocy rówieśniczej w szkole. Wykorzystanie metody wspólnej sprawy oraz metody bez obwiniania. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”. Dowiedz się więcej o szkoleniu:

więcej »

Postępowanie nauczyciela w sytuacji agresji wśród uczniów

Praktyczny warsztat stosowania wybranych metod interwencji w przypadku wystąpienia agresji rówieśniczej, szczególnie w sytuacji tzw. “gorącej agresji”. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”. Dowiedz się więcej o szkoleniu: Cele W efekcie udziału w szkoleniu

więcej »

Organizacja debat lokalnych

To szkolenie przygotujemy specjalnie dla Twojej placówki. Skontaktuj się z nami. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”. Dowiedz się więcej o szkoleniu: Cele Treści Forma zajęć i kwestie organizacyjne Bibliografia i przydatne linki Kontakt

więcej »

Tworzenie projektów społecznych i pozyskiwanie środków na ich realizację

To szkolenie przygotujemy specjalnie dla Twojej placówki. Skontaktuj się z nami. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”. Dowiedz się więcej o szkoleniu: Cele Treści Forma zajęć i kwestie organizacyjne Bibliografia i przydatne linki Kontakt

więcej »

Organizacje pozarządowe – zasady tworzenia, działania i współpracy

To szkolenie przygotujemy specjalnie dla Twojej placówki. Skontaktuj się z nami. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”. Dowiedz się więcej o szkoleniu: Cele Treści Forma zajęć i kwestie organizacyjne Bibliografia i przydatne linki Kontakt

więcej »

Przemoc rówieśnicza wśród uczniów – diagnozowanie

Zrozumienie mechanizmów powstawania przemocy rówieśniczej wśród uczniów pomaga w tworzeniu warunków do jej niwelowania. Podczas warsztatów pokazujemy jak sprawdzić, w jakim stopniu środowisko Twojej szkoły sprzyja ograniczaniu zjawiska przemocy rówieśniczej. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w

więcej »

Przeciwdziałanie dyskryminacji, cyberprzemocy i mowie nienawiści

Dyskryminacja, przemoc, mowa nienawiści to zjawiska obecne zarówno w szkole, jak i w świecie wirtualnym, w którym poruszają się uczniowie. Warsztaty przybliżają to zjawisko. Pokazują na czym ono polega, jakie przybiera formy, gdzie najczęściej mają miejsce sytuacje z nim związane. Ukazuje też jego możliwe konsekwencje. Podczas zajęć uczestnicy mogą nauczyć się,

więcej »

Budowanie zasad w klasie i szkole

Jeśli nie ma zasad, to są kwasy – można w tak żartobliwy sposób połączyć wychowanie z chemią. Kierowanie się zasadami w poczuciu odpowiedzialności za siebie, to ważne kompetencja społeczna. Czy są zasady, których uczniowie będą gotowi przestrzegać? Jak je zbudować i jak sprawić, by były żywe? Pamiętaj, że każde z naszych

więcej »

Umowa jako metoda wychowawcza w przedszkolu i/lub w szkole

Umowa to wyrażenie woli przynajmniej dwóch stron, ale również wzajemne zobowiązanie i odpowiedzialność. Jakie umowy możemy zawierać z dziećmi? Czy każdy szkolny/przedszkolny kontrakt to umowa? Jak wykorzystać umowę jako metodę wychowawczą budującą odpowiedzialność dziecka? Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając

więcej »

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach “prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  udostępnij:

  Share on facebook
  Share on google
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on whatsapp
  Share on email
  Share on print