Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci

Na skróty

Problem krzywdzenia dzieci nie dotyczy tylko przemocy w rodzinie. Dziecko może doświadczać przemocy ze strony dorosłych w różnych miejscach i sytuacjach swojego życia, także w szkole ze strony tych, którzy powinni się nim opiekować. Często nie jest ono gotowe do szukania pomocy, nie wie jak o nią poprosić, boi się lub wstydzi.

Jak rozpoznać objawy krzywdzenia dziecka?

Szkolenie stacjonarne lub online

To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google Meet, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • rozpoznaje symptomy krzywdzenia dzieci
 • przytacza i stosuje sposoby postępowania w sytuacji ujawnienia, że dziecko jest krzywdzone
 • wskazuje instytucje, z którymi może współpracować szkoła/przedszkole w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem
 • przywołuje przepisy prawne regulujące problem krzywdzenia dzieci i odpowiedzialność pracowników szkoły/przedszkola
 • Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci
 • Co jest przemocą wobec dzieci
 • Postępowanie nauczyciela i innych pracowników szkoły/przedszkola – świadków przemocy
 • Odpowiedzialność prawna szkoły/przedszkola i jej pracowników
 • Informacje nt. zjawiska przemocy wobec dzieci w Polsce (skala, formy, postawy dorosłych i dzieci wobec przemocy)
 • Podstawy diagnozy i pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom krzywdzonym
 • Prawdy i mity nt. krzywdzenia dzieci
 • Możliwości pomocy ofiarom przemocy – współpraca środowiskowa
 • Regulacje prawne dotyczące przemocy wobec dzieci (w tym odpowiedzialność dyrektora szkoły, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych)

szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy

 • czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
 • optymalna grupa uczestników – 25 osób 
 • uczestnikami mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
 • Rekomendujemy, by w miarę możliwości w szkoleniu brali udział również pracownicy niepedagogiczni placówki ze względu na fakt, że oni również mogą być osobami, do których zwróci się o pomoc dziecko krzywdzone. Mogą być jedynymi osobami, którym dziecko zaufa. Program ochrony dzieci przed przemocą jest ważny również dla nich.
 • warunki techniczne:
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Szkolenie w wersji online:

Przed szkoleniem online prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

Do przeprowadzenia szkolenia wykorzystujemy przede wszystkim platformę ZOOM*, z której można korzystać w formie odrębnej aplikacji (zalecane – Zoom Client for Meetings) lub w wersji w przeglądarce (rekomendujemy przeglądarkę Chrome).
Do udziału w szkoleniu nie jest wymagana rejestracja w systemie ZOOM.
 
Pobierz instrukcję z podstawowymi informacjami nt. dołączania i udziału w szkoleniu na platformie ZOOM.
 

* Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia na platformie, którą wykorzystuje placówka zamawiająca szkolenie (np. MS Teams). Wymaga to jednak uzgodnienia z prowadzącą/prowadzącym szkolenie.

 • Alessandro Bertacco, Na pomoc dzieciom : jak walczyć ze złem, które dotyka dzieci, Kielce 2009
 • Brenda Branson, Paula Silva, Powstrzymać przemoc : program przeciwdziałania przemocy domowej w oparciu o materiały FOCUS Ministries, Ustroń 2007
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – strona www – http://www.niebieskalinia.pl/ (dostęp 3.08.2018)
 • Program „Chronimy dzieci” – strona www – https://chronimydzieci.pl/ (dostęp: 3.08.2018)
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Rzecznik Praw Dziecka – strona www – https://brpd.gov.pl/ (dostęp: 3.08.2018)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Połącz

Ten warsztat jest częścią serii warsztatów poświęconych tematyce przeciwdziałania przemocy wobec dzieci (rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci, pomoc dziecku doświadczającemu przemocy, szkolny/przedszkolny program ochrony dzieci przed przemocą). Można je prowadzić jako cykl spotkań lub organizować odrębnie, w zależności od poziomu kompetencji uczestników i rozwiązań już stosowanych w placówkach.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: