Myślenie krytyczne dla szkół

Wprowadzenie

Celem programu jest wdrożenie myślenia krytycznego w szkole poprzez:

 • systemowe wsparcie szkoły oparte o model procesowego wspomagania
 • 4-letni projekt wdrożenia kultury myślenia krytycznego w szkole (z coroczną decyzją o kontynuacji lub zaprzestaniu udziału)
 • stworzenie ogólnopolskiej sieci certyfikowanych szkół, które uczą myślenia krytycznego
Projekt realizujemy w ścisłej współpracy i w oparciu o metodologię TOC dla Edukacji Polska
 

Czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami o obecnej szkole systemowej?

 • system „utrzymuje” postawy przydatne w erze industrialnej
 • system uniemożliwia wolność, autonomię, niezależność ucznia
 • system promuje i wynagradza mistrzów w „3 x Z”
 • system oducza kreatywnego, indywidualnego myślenia
 • system zabija przyjemność uczenia się, PASJĘ
 • nauczanie w systemie jest śmiertelnie nudne, a także nieskuteczne
 • system nie daje narzędzi do efektywnej nauki zdalnej
 • uczeń kończący szkołę systemową nie ma rozwiniętych kompetencji miękkich

Czy jako dyrektor chcesz widzieć jak…

 • nauczyciele systematycznie wzbudzają ciekawość i zainteresowanie ucznia codziennymi zajęciami?
 • nauczyciele i uczniowie wykorzystują narzędzia, dzięki którym więcej widzą, więcej rozumieją, więcej zapamiętują?
 • nauczyciele dzięki narzędziom szybciej i efektywniej realizują podstawę programową?
 • nauczyciele dzięki narzędziom widzą myślenie swoich uczniów?
 • uczniowie dzięki narzędziom samodzielnie i odpowiedzialnie rozwiązują swoje problemy?
 • powstaje nowa kultura w szkole, dzięki której zbudujesz nowe relacje, szacunek i partnerstwo w szkole?
 • Twoja szkoła wykorzystuje narzędzia i metody, dzięki którym rozwija kompetencje kluczowe oraz kompetencje miękkie niezbędne w dorosłym życiu uczniów?
 • Twoi nauczyciele stosują uniwersalne metody pracy do stacjonarnej i zdalnej edukacji?

To nie marzenie!

To wizja edukacji opar ta na 4K

krytyczne myślenie
kooperacja
komunikacja
kreatywność

To te 4 elementy są kluczowe w odnoszeniu osobistego sukcesu w świecie, który:

 • jest zglobalizowany i różnorodny
 • podlega ciągłym i bardzo dynamicznym zmianom
 • oferuje łatwy dostęp do ogromnej ilości informacji
 • wymaga zrozumienia i współpracy z innymi

Myślenie krytyczne nie ma jednej oficjalnej definicji. Byłoby to sprzeczne z samą ideą myślenia krytycznego.

10 postaw myślenia krytycznego (na ilustracji) pomaga zrozumieć do czego dążymy rozwijając myślenie krytyczne.  Praca nad postawami i sposobami ich rozwijania jest głównym obszarem rozwojowym w pierwszym roku realizacji programu.

4-LETNI PROJEKT WDROŻENIA
MYŚLENIA KRYTYCZNEGO W SZKOLE

 • szkoła co roku podejmuje decyzję o kontynuacji udziału w projekcie
 • możliwa jest realizacja jako roczny program procesowego wspomagania szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego

Co oferujemy?

 • szkolenie dla nauczycieli w każdym semestrze trwania współpracy
 • szkolenia w formie warsztatowej (modelowanie), dzięki której będzie łatwo zastosować nowo poznaną wiedzę od razu w swojej klasie
 • bardzo praktyczne techniki, rutyny, narzędzia krytycznego myślenia – możliwa praca z uczniami już następnego dnia
 • dostęp do platformy e-learningowej 24/7 z bogatymi zasobami: scenariusze, tutoriale, kurs online, webinary, opracowania
 • wsparcie trenera przez cały okres trwania współpracy
 • certyfikat dla szkoły

Blended learning – edukacja hybrydowa

Szkolenia na żywo

 • szkolenie rady pedagogicznej przez certyfikowanych trenerów (4-8-16 godzin – zależnie od wybranego wariantu) 
 • szkolenie 2 razy w roku
 • szkolenie liderów wdrożenia
 • szkolenia w formie warsztatowej
 • wsparcie nauczycieli po szkoleniu

Platforma e-learningowa

 • DOSTĘP ROCZNY
 • kilkadziesiąt kursów online – przedmiotowe, dla dyrektorów, psychologów, tutorów i doradców zawodowoych
 • comiesięczne zamknięte webinary dla nauczycieli, dyrektorów
 • tutoriale przedmiotowe: 10-12 minut
 • scenariusze, opracowania PDF
 • materiały dla rodziców

 • nasze szkolenia są przeznaczone tylko dla osób, które wskażesz jako dyrektor
 • polecamy powołanie „zespołu myślenia krytycznego” (wdrożeniowego) złożonego z osób, które są liderami, poszukiwaczami, którzy lubią się rozwijać (20% osób z zespołu nauczycielskiego)
 • to ich będziemy najwięcej szkolić, wspierać oraz pomagać – na żywo i online
 • pozostali otrzymają dostęp do platformy
 • z każdym rokiem grupa liderów będzie rosła

Etapy wdrożenia

 • 1 rok – innowatorzy i pierwsi wdrożeniowcy:
  • 20% kadry
  • powołanie zespołu wdrożeniowego
  • wdrożenie tylko na kilku wybranych przedmiotach
 • 2 rok – wczesna większość:
  • 40-50% kadry
  • stosowanie na wielu przedmiotach
  • i/lub w ujęciu poziomym
 • 3 rok – późna większość:
  • 70-80% kadry
  • stosowanie na większości przedmiotów
  • i/lub na kilku poziomach
 • 4 rok – spóźnialscy:
  • około 90% kadry
  • praktycznie wszystkie przedmioty
  • wszystkie poziomy

Model wdrożenia – jak zaczniemy?

1 semestr

 • Spotkanie na żywo
  • start dla całej rady pedagogicznej – 90 minut (wprowadzenie, podstawowe informacje nt. myślenia krytycznego)
  • wiedza specjalistyczna dla zespołu wdrożeniowego – 90-120 minut
 • Zespół wdrożeniowy
  • online wsparcie przez trenera i platformę
  • online zasoby przedmiotowe
  • online wiedza specjalistyczna dla zespołu wdrożeniowego
 • Pozostali nauczyciele
  • online „szwedzki stół”

Realizacja programu zakłada 4 lata współpracy. Każdy rok to wejście na kolejny poziom zaawansowania. 


Droga ta prowadzi do osiągnięcia kultury myślenia krytycznego w klasie (szkole). Szkoła otrzymuje certyfikat Szkoły z kulturą myślenia krytycznego.

Kultura myślenia krytycznego w klasie…

Certyfikacja – warunki

 • szkolenie rady pedagogicznej i udział minimum 20% nauczycieli w projekcie
 • współpraca z trenerem myślenia krytycznego
 • liderzy wdrożenia muszą przesłać 3 dokumentacje dla trenera w ciągu roku

 • każdy rok to kolejny poziom – I, II, III, IV
 • po 4 latach certyfikat „Szkoła z kulturą myślenia krytycznego”
 • obecność na naszych stronach internetowych, publikacjach, webinarach itp.

Ogólnopolska sieć certyfikowanych szkół

 

Nasza propozycja skierowana jest do dyrektorów-liderów, którzy:

 • lubią chodzić własnymi ścieżkami
 • od dłuższego czasu szukają systemowej zmiany dla całej szkoły
 • lubią wyzwania, motywują ich wyzwania
 • chcą wdrożyć nową strategię szkoły
 • potrzebują nowej wizji dla swojej szkoły i zespołu
 • biorą sprawy w swoje ręce, nie czekają na wytyczne z góry

W ramach programu dyrektor szkoły może korzystać z dodatkowej oferty skierowanej do kadry zarządzającej szkół:

 • kursy online z zastosowania myślenia krytycznego w zarządzaniu – w cenie platformy
 • comiesięczne webinary na temat zarządzania – bezpłatne
 • raz w roku szkolenie tylko dla dyrektorów z zarządzania zmianą, komunikacją, wdrożeniem – dodatkowo płatne
 • innowacyjny projekt z najlepszych know-how na rynku
 • tylko dla wybranych szkół – certyfikacja
 • realizacja strategii rozwoju szkoły
 • rozwój kompetencji kluczowych oraz 4K (krytyczne myślenie, kooperacja, komunikacja, kreatywność)
 • wsparcie dyrektora, nauczycieli, rodziców


TOC dla Edukacji:

 1. Jesteśmy pierwszą organizacją w Polsce, która wprowadziła myślenie krytyczne do polskiej szkoły
 2. Szkolimy z narzędzi, myślenia krytycznego od 2008 roku
 3. Mamy ofertę dla wszystkich poziomów edukacyjnych, do wszystkich przedmiotów
 4. Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 5000 nauczycieli, kilkaset placówek
 5. Prezentowaliśmy myślenie krytyczne na około 120 konferencjach w Polsce, we wszystkich 16 województwach
 6. Współpracujemy z kuratoriami, placówkami doskonalenia nauczycieli, gminami
 7. Mamy dostęp do najlepszego know-how na świecie – TOC, Model Vess, Project Zero na Harvardzie
 8. Uczestniczymy w światowych konferencjach o myśleniu krytycznym
 9. Mamy dostęp do zagranicznych trenerów
 10. Mamy bardzo bogate zasoby: scenariusze, webinary, tutoriale, publikacja dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców
 11. Mamy blisko 100 trenerów w 16 województwach oraz współpracujemy z placówkami doskonalenia nauczycieli
 12. Mamy własną platformę e-learningową

Pakiety (zawartość i ceny)

Zawartość i cena poszczególnych wariantów obowiązują w całej Polsce.

Rekomendowany

6.600 PLN rok szkolny
 • Szkolenie - 8 godzin
 • możliwe 2 x 4 godziny
 • Certyfikat dla szkoły
 • Pełna wersja platformy dla zespołu wdrożeniowego:
 • 3 kursy online z myślenia krytycznego
 • ponad 20 tutoriali przedmiotowych
 • ponad 15 webinarów przedmiotowych
 • 3 kursy online z pedagogiki Jespera Jula
 • opracowania w pdf
 • dostęp do materiałów opracowanych przez społeczność
 • Cykliczne webinary dla dyrektorów

Premium

11.000 PLN rok szkolny
 • Szkolenie - 16 godzin
 • możliwe 2 x 8, 4 x 4 godziny
 • Certyfikat dla szkoły
 • Dostęp do platformy dla wszystkich nauczycieli
 • 3 kursy online z myślenia krytycznego
 • ponad 20 tutoriali przedmiotowych
 • ponad 15 webinarów przedmiotowych
 • 3 kursy online z pedagogiki Jespera Jula
 • opracowania w pdf
 • dostęp do materiałów wypracowanych przez społeczność
 • Materiały z zarządzania dla dyrektora
 • 5 godzin coachingu dla zespołu wdrożeniowego
 • 5 godzin coachingu dla dyrektora z zarządzania
 • Cykliczne webinary dla dyrektorów (zarządzanie zmianą)

Trenerzy Percepti Edukacja certyfikowani przez TOC dla Edukacji Polska

 • Chcesz wiedzieć więcej?

 • Chcesz zamówić?

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

Wyślij wiadomość na adres szkolenia@perceptiedukacja.pl lub skorzystaj z formularza:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie 20-25 osób.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Możesz krótko opisać kim są uczestnicy szkolenia i jakie mają doświadczenia związane z rozwijaniem myślenia krytycznego

  Preferowany termin pierwszego szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  Wybrany wariant programu (możesz wskazać wariant, który Cię interesuje – nie jest to równoznaczne z zamówieniem) :


  Wpisz na jakim rodzaju wsparcia Ci zależy:

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane) – na ten adres otrzymasz kopię niniejszej wiadomości  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności