W jakim stopniu rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów – DIAGNOZA

Na skróty

Warsztat ma charakter diagnostyczny. Po zapoznaniu się z kompetencjami kluczowymi oraz ujednoliceniu ich rozumienia uczestnicy dokonują wyboru kompetencji kluczowej, na której rozwijaniu chcą się skupić w najbliższym czasie (np. roku szkolnym, półroczu) oraz diagnozują przyczyny ograniczające ten rozwój.

Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tego warsztatu z warsztatem obejmującym planowanie działań rozwojowych (np. w ramach tzw. procesowego wspomagania).

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik: 

 • wymienia kompetencje kluczowe zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej
 • opisuje znaczenie poszczególnych kompetencji kluczowych
 • rozpoznaje przyczyny ograniczające rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, które są w obszarze jego wpływu
 • wskazuje mocne i słabe strony własnej pracy i funkcjonowania szkoły mające wpływ na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 • przewiduje wpływ podejmowanych przez siebie działań na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 • Czym są kompetencje kluczowe
 • Znaczenie kompetencji kluczowych w edukacji i we współczesnym świecie
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej i innych dokumentach oświatowych
 • Procesowe wspomaganie szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych
 • Diagnoza sposobów i stopnia rozwijania kompetencji kluczowych w szkole
 • Kryteria wyboru i wybór kompetencji kluczowej (lub jej fragmentu), której rozwój będzie priorytetem w danym roku szkolnym 
 • Analiza przyczyn ograniczających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

warsztat dla rady pedagogicznej (nauczyciele pracują nad realnymi potrzebami szkoły/przedszkola)

 • czas trwania – min. 4 godziny dydaktyczne
 • optymalna grupa uczestników – 25-40
 • warunki techniczne:
  • praca odbywa się w 5-7-osobowych grupach 
  • stoły powinny być ustawione w wyspy
  • sala wyposażona w projektor i ekran 
 • przy większej grupie uczestników wskazana jest obecność 2 prowadzących, aby zachować jakość szkolenia i formę warsztatową
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Publikacje dostępne są w formie elektronicznej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1YSQWp2-qOeiXmDPUCuRbqpud2g4Q5SaL?usp=sharing (dostęp: 23.07.2018 r.)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Połącz

Ten warsztat warto połączyć z warsztatem "Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów - PLANOWANIE", który poświęcony jest planowaniu działań szkoły/przedszkola rozwijających wybrany obszar kompetencji kluczowych. Oba warsztaty mogą być realizowane łącznie (7 godz. dyd.) lub jako dwa spotkania.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: