W jakim stopniu rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów – DIAGNOZA

Warsztat ma charakter diagnostyczny. Po zapoznaniu się z kompetencjami kluczowymi oraz ujednoliceniu ich rozumienia uczestnicy dokonują wyboru kompetencji kluczowej, na której rozwijaniu chcą się skupić w najbliższym czasie (np. roku szkolnym, półroczu) oraz diagnozują przyczyny ograniczające ten rozwój.

Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tego warsztatu z warsztatem obejmującym planowanie działań rozwojowych (np. w ramach tzw. procesowego wspomagania).

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik: 

 • wymienia kompetencje kluczowe zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej
 • opisuje znaczenie poszczególnych kompetencji kluczowych
 • rozpoznaje przyczyny ograniczające rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, które są w obszarze jego wpływu
 • wskazuje mocne i słabe strony własnej pracy i funkcjonowania szkoły mające wpływ na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 • przewiduje wpływ podejmowanych przez siebie działań na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 • Czym są kompetencje kluczowe
 • Znaczenie kompetencji kluczowych w edukacji i we współczesnym świecie
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej i innych dokumentach oświatowych
 • Procesowe wspomaganie szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych
 • Diagnoza sposobów i stopnia rozwijania kompetencji kluczowych w szkole
 • Kryteria wyboru i wybór kompetencji kluczowej (lub jej fragmentu), której rozwój będzie priorytetem w danym roku szkolnym 
 • Analiza przyczyn ograniczających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

warsztat dla rady pedagogicznej (nauczyciele pracują nad realnymi potrzebami szkoły/przedszkola)

 • czas trwania – min. 4 godziny dydaktyczne
 • optymalna grupa uczestników – 25-40
 • warunki techniczne:
  • praca odbywa się w 5-7-osobowych grupach 
  • stoły powinny być ustawione w wyspy
  • sala wyposażona w projektor i ekran 
 • przy większej grupie uczestników wskazana jest obecność 2 prowadzących, aby zachować jakość szkolenia i formę warsztatową
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Publikacje dostępne są w formie elektronicznej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1YSQWp2-qOeiXmDPUCuRbqpud2g4Q5SaL?usp=sharing (dostęp: 23.07.2018 r.)

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  Połącz

  Ten warsztat warto połączyć z warsztatem "Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów - PLANOWANIE", który poświęcony jest planowaniu działań szkoły/przedszkola rozwijających wybrany obszar kompetencji kluczowych. Oba warsztaty mogą być realizowane łącznie (7 godz. dyd.) lub jako dwa spotkania.

  udostępnij: