Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów – PLANOWANIE

Na skróty

Warsztat polega na poznaniu i wspólnym planowaniu przez nauczycieli działań, które będą realizowane w szkole i dzięki którym nauczyciele będą lepiej rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w wybranym obszarze.

Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tego warsztatu z warsztatem diagnostycznym, który pozwala lepiej zrozumieć znaczenie kompetencji kluczowych dla rozwoju ucznia i pomaga zidentyfikować bariery stojące przed takim rozwojem.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • wskazuje powiązania kompetencji kluczowych z podstawą programową i innymi dokumentami oświatowymi
 • określa, jakie kompetencje kluczowe powinien posiadać uczeń na końcu etapu edukacyjnego
 • wskazuje sposoby, jakimi nauczyciele mogą kształtować kompetencje kluczowe uczniów na różnych przedmiotach i w sytuacjach pozalekcyjnych
 • przygotowuje i realizuje programy nauczania rozwijające kompetencje kluczowe uczniów
 • wybiera takie formy pracy, które rozwijają kompetencje kluczowe uczniów
 • współpracuje z innymi nauczycielami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
 • kompetencje kluczowe (wybrana kompetencja) w podstawie programowej i innych dokumentach oświatowych
 • model absolwenta/ucznia kończącego etap edukacyjny wyposażonego w kompetencje kluczowe (wybraną kompetencję)
 • sposoby rozwijania kompetencji kluczowych (wybranej kompetencji) uczniów
 • kompetencje kluczowe w programach nauczania
 • rozwijanie kompetencji kluczowych w sytuacjach pozalekcyjnych
 • procesowe wspomaganie szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych
 • planowanie spójnych działań na poziomie szkoły zmierzających do rozwijania kompetencji kluczowych (wybranej kompetencji) uczniów

warsztat dla rady pedagogicznej (nauczyciele pracują nad realnymi potrzebami szkoły/przedszkola)

 • czas trwania – min. 4 godziny dydaktyczne
 • optymalna grupa uczestników – 25-40
 • warunki techniczne:
  • praca odbywa się w 5-7-osobowych grupach 
  • stoły powinny być ustawione w wyspy
  • sala wyposażona w projektor i ekran 
 • przy większej grupie uczestników wskazana jest obecność 2 prowadzących, aby zachować jakość szkolenia i formę warsztatową
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Publikacje dostępne są w formie elektronicznej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1YSQWp2-qOeiXmDPUCuRbqpud2g4Q5SaL?usp=sharing (dostęp: 23.07.2018 r.)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Połącz

Ten warsztat warto połączyć z warsztatem "W jakim stopniu rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów – DIAGNOZA", który poświęcony jest poznaniu i diagnozowaniu kompetencji kluczowych. Oba warsztaty mogą być realizowane łącznie (7 godz. dyd.) lub jako dwa spotkania.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: