Wykład poświęcony znaczeniu kompetencji kluczowych i sposobom ich rozwijania w szkole.

Kompetencje kluczowe zostały określone w 2006 r. w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej i zaktualizowane w zaleceniu Rady Unii Europejskiej z 22.05.2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Podkreślono w nim, że w dobie globalnych zmian, to kompetencje kluczowe będą decydować o poziomie życia człowieka i jego odnajdywaniu się we współczesnym i przyszłym świecie.

Rozwijanie kompetencji kluczowych zostało wpisane w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/19. Rówqnież analiza podstaw programowych pokazuje jak ważne są kompetencje kluczowe i ich rozwój na wszystkich etapach edukacyjnych i wszystkich przedmiotach. 

Ale czy naprawdę kompetencje są kluczowe w szkole?

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

Główne cele szkolenia to poznanie (ujednolicenie rozumienia) przez nauczycieli kompetencji kluczowych i ich znaczenia w rozwoju uczniów, refleksja nauczycieli nad własną pracą i możliwościami szerszego wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • wymienia kompetencje kluczowe zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej
 • opisuje znaczenie poszczególnych kompetencji kluczowych
 • wskazuje powiązania kompetencji kluczowych z podstawą programową i innymi dokumentami oświatowymi
 • dokonuje refleksji nad własną pracą i skutecznością podejmowanych działań w kontekście ich wpływu na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 • Czym są kompetencje kluczowe – opisy kompetencji zgodnie z Europejskimi ramami odniesienia (zaleceniami RUE)
 • Znaczenie kompetencji kluczowych w edukacji i we współczesnym świecie
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej i innych dokumentach oświatowych
 • Przykłady sposobów pracy z uczniami mających pozytywny i negatywny wpływ na rozwój ich kompetencji kluczowych
 • Procesowe wspomaganie szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych

szkolenie ma charakter wykładowy

 • czas trwania – 2 godziny dydaktyczne
 • optymalna grupa uczestników – dowolna
 • warunki techniczne:
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
  • nagłośnienie (w zależności od wielkości grupy i warunków akustycznych)
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raportprzygotowany na podstawie ankiet)

Publikacje dostępne są w formie elektronicznej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1YSQWp2-qOeiXmDPUCuRbqpud2g4Q5SaL?usp=sharing (dostęp: 23.07.2018 r.)

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

[contact-form-7 id=”1539″ title=”Zamow_zapytaj_szkolenie”]

udostępnij: