Organizacja pracy z grupą przedszkolną i/lub szkolną

Na skróty

Od wiedzy merytorycznej i warsztatu metodycznego nauczyciela zależy jakość i efektywność jego pracy. Świadomość stosowanych metod i form pracy będzie sprzyjającym warunkiem organizowania przez niego procesu nauczania – uczenia się.

Szkolenie jest częścią programu rozwojowego pn. Rozwijanie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III. Może być zorganizowane jako samodzielne szkolenie lub jako część kursu składającego się z kilku szkoleń.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • opisuje wybrane formy i metody organizacji pracy w przedszkolu i/lub w klasach I-III
 • dobiera odpowiednie formy i metody organizacji pracy, adekwatne do celów zajęć
 • projektuje zajęcia sprzyjające aktywności dzieci i spójne z założonymi celami
 • Organizacja pracy w grupie przedszkolnej i/lub szkolnej (strategie edukacyjne, sojusz metod, elastyczny czas pracy)
 • Formy organizacji pracy z grupą a cele kształcenia
 • Wybrane metody organizacji pracy w przedszkolu i/lub w klasach I-III
  • ofertowy styl pracy
  • metoda stacyjna
  • metoda projektów
  • tutoring rówieśniczy
  • okazje edukacyjne
  • ścieżki edukacyjne
  • umowy
 • Planowanie zajęć w przedszkolu i w klasach I-III
  • cele zajęć
  • dobór form i metod pracy
  • nauczycielski pomysł na zajęcia
  • podstawa programowa – program – podręcznik – możliwe podejścia do realizacji

Czas trwania szkolenia: 4-6 godzin dydaktycznych (zależnie od indywidualnych ustaleń)

Zajęcia mają charakter warsztatowy,  wykorzystane będą także:

 • miniwykład, prezentacja trenerska
 • praca w grupach (wypracowywanie rozwiązań, praca z tekstem)
 • dyskusja moderowana

Warunki techniczne:

 • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
 • stoliki ustawione w wyspy (po 5-6 osób przy stoliku)

Optymalna wielkość grupy warsztatowej: 15-25

Uczestnicy: Nauczyciele przedszkoli i klas I-III

 • Olczak A., Orłowska B.A., Program i podręcznik we wczesnej edukacji dzieci – wybrane zagadnienia, Gorzów Wlkp. 2011, Wyd. PWSZ.
 • Olczak A., Orłowska B.A.,Edukacja przedszkolna – odkrywanie jej znaczenia, Gorzó Wlkp. 2013, Wyd. PWSZ.
 • Waloszek D., Program w edukacji dzieci. Geneza. Istota. Kryteria, Warszawa 2005, Wyd. Akademickie „Żak”
 • Czasopismo refleksyjnych nauczycieli „Inspirator” 2016, nr 3 – https://fedr.pl/INSPIRATOR/Inspirator_nr3.pdf
 • Czasopismo refleksyjnych nauczycieli „Inspirator” 2017, nr 5 – https://fedr.pl/INSPIRATOR/Inspirator_nr5.pdf
 • Czasopismo refleksyjnych nauczycieli „Inspirator” 2018, nr 7 – https://fedr.pl/INSPIRATOR/Inspirator_nr7.pdf

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: