Pomiar dydaktyczny – konteksty zastosowania w praktyce szkolnej

Na skróty

Pomiar dydaktyczny dostarcza wiedzy na temat poziomu osiągnięć ucznia. Wiedza ta jest potrzebna samemu uczniowi, nauczycielowi i rodzicom ucznia. Dzięki takim informacjom możliwe jest planowanie działań edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. Aby to osiągnąć niezbędne jest prowadzenie pomiaru osiągnięć uczniów w sposób zobiektywizowany.

Szkolenie stacjonarne lub online

To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google Meet, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

Cele ogólne

 • Doskonalenie umiejętności doboru narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz konstruowania zadań.

Cele szczegółowe

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy:

 • formułują cele kształcenia w odniesieniu do podstawy programowej i możliwości uczniów
 • hierarchizują wymagania i komunikują je
 • planują badania zmian zachodzących w wiedzy i umiejętnościach uczniów
 • wykorzystują wyniki pomiaru/badań w praktyce szkolnej
 • Funkcje oceny w procesie kształcenia: ocenianie powiązane z wymaganiami określonymi w podstawie programowej. Ocenianie uczniów jako proces pedagogiczny.
 • Rodzaje pomiaru (różnicujący, sprawdzający; jednostopniowy, wielostopniowy. Ustopniowanie (hierarchia) wymagań
 • Tworzenie testu: koncepcja testu, plan, kartoteka testu, typologia skal pomiarowych, taksonomia celów (wg B. Niemierki i R. Bloom`a), formy zadań testowych.
 • Statystyka w pomiarze dydaktycznym: miary położenia (modalna, mediana, średnia, miary rozproszenia, korelacja, rozkłady liczebności, łatwość /trudność zadania, moc różnicująca zadania, rzetelność pomiaru, skale normalizujące i ich zastosowanie: „standardowa piątka”, staninowa, centylowa,
 • Wykorzystanie wyników pomiaru do ewaluacji i planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

 • czas trwania  – 4 godziny dydaktyczne
 • optymalna grupa uczestników – do 25 osób
 • uczestnikami mogą być nauczyciele każdego poziomu edukacyjnego danej szkoły
 • warunki techniczne:
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
  • stoliki ustawione w wyspy (po 5 osób przy stoliku) lub w podkowę
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Szkolenie w wersji online:

Przed szkoleniem online prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

Do przeprowadzenia szkolenia wykorzystujemy przede wszystkim platformę ZOOM*, z której można korzystać w formie odrębnej aplikacji (zalecane – Zoom Client for Meetings) lub w wersji w przeglądarce (rekomendujemy przeglądarkę Chrome).
Do udziału w szkoleniu nie jest wymagana rejestracja w systemie ZOOM.
 
Pobierz instrukcję z podstawowymi informacjami nt. dołączania i udziału w szkoleniu na platformie ZOOM.
 

* Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia na platformie, którą wykorzystuje placówka zamawiająca szkolenie (np. MS Teams). Wymaga to jednak uzgodnienia z prowadzącą/prowadzącym szkolenie.

 1. Niemierko: Pomiar wyników kształcenia,
 • Niemierko B.: (red): ABC testów osiągnięć szkolnych. Warszawa 1975, WSiP.
 • Niemierko B.: Miedzy oceną szkolną a dydaktyką. Warszawa 1991, WSiP
 • Niemierko B.: Pomiar dydaktyczny. Pomykało B. (red.) Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993, Fundacja Innowacja.
 • Niemierko B.: Testy osiągnięć szkolnych. Warszawa 1975, WSiP.
 • Egzaminowanie zewnętrzne a praktyka oceniania wewnątrzszkolnego; w: Biuletyn badawczy CKE 5/2005;
 • Lipska M. O efektach kształcenia w podstawie programowej; w: Meritum 3/2010
 • Lipska M. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w praktyce szkolnej. Wydawnictwo ORE
 • http://www.jankowskit.pl/metodyka-nauczania-i-dydaktyka/taksonomia-blooma.html (dostęp: 08.09.2018)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: