Pomiar dydaktyczny – konteksty zastosowania w praktyce szkolnej

Pomiar dydaktyczny dostarcza wiedzy na temat poziomu osiągnięć ucznia. Wiedza ta jest potrzebna samemu uczniowi, nauczycielowi i rodzicom ucznia. Dzięki takim informacjom możliwe jest planowanie działań edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

Aby to osiągnąć niezbędne jest prowadzenie pomiaru osiągnięć uczniów w sposób zobiektywizowany.

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

Cele ogólne

 • Doskonalenie umiejętności doboru narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz konstruowania zadań.

Cele szczegółowe

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy:

 • formułują cele kształcenia w odniesieniu do podstawy programowej i możliwości uczniów
 • hierarchizują wymagania i komunikują je
 • planują badania zmian zachodzących w wiedzy i umiejętnościach uczniów
 • wykorzystują wyniki pomiaru/badań w praktyce szkolnej
 • Funkcje oceny w procesie kształcenia: ocenianie powiązane z wymaganiami określonymi w podstawie programowej. Ocenianie uczniów jako proces pedagogiczny.
 • Rodzaje pomiaru (różnicujący, sprawdzający; jednostopniowy, wielostopniowy. Ustopniowanie (hierarchia) wymagań
 • Tworzenie testu: koncepcja testu, plan, kartoteka testu, typologia skal pomiarowych, taksonomia celów (wg B. Niemierki i R. Bloom`a), formy zadań testowych.
 • Statystyka w pomiarze dydaktycznym: miary położenia (modalna, mediana, średnia, miary rozproszenia, korelacja, rozkłady liczebności, łatwość /trudność zadania, moc różnicująca zadania, rzetelność pomiaru, skale normalizujące i ich zastosowanie: „standardowa piątka”, staninowa, centylowa,
 • Wykorzystanie wyników pomiaru do ewaluacji i planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

 • czas trwania  – 4 godziny dydaktyczne
 • optymalna grupa uczestników – do 25 osób
 • uczestnikami mogą być nauczyciele każdego poziomu edukacyjnego danej szkoły
 • warunki techniczne:
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
  • stoliki ustawione w wyspy (po 5 osób przy stoliku) lub w podkowę
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)
 1. Niemierko: Pomiar wyników kształcenia,
 • Niemierko B.: (red): ABC testów osiągnięć szkolnych. Warszawa 1975, WSiP.
 • Niemierko B.: Miedzy oceną szkolną a dydaktyką. Warszawa 1991, WSiP
 • Niemierko B.: Pomiar dydaktyczny. Pomykało B. (red.) Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993, Fundacja Innowacja.
 • Niemierko B.: Testy osiągnięć szkolnych. Warszawa 1975, WSiP.
 • Egzaminowanie zewnętrzne a praktyka oceniania wewnątrzszkolnego; w: Biuletyn badawczy CKE 5/2005;
 • Lipska M. O efektach kształcenia w podstawie programowej; w: Meritum 3/2010
 • Lipska M. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w praktyce szkolnej. Wydawnictwo ORE
 • http://www.jankowskit.pl/metodyka-nauczania-i-dydaktyka/taksonomia-blooma.html (dostęp: 08.09.2018)

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  udostępnij: