Ewaluacja wewnętrzna – warsztat praktyczny

Ewaluacja wewnętrzna – “2 w 1” – warsztaty i realizacja ewaluacji wewnętrznej w Twojej szkole/przedszkolu. 2-modułowy praktyczny warsztat, to kompleksowe wsparcie nauczyciela i szkoły w prowadzeniu użytecznej i prostej ewaluacji swojej pracy. 

Dzięki wsparciu eksperta uczestnicy mogą poznać zasady oraz zaprojektowaćprzeprowadzić badanie proste i użyteczne dla nauczyciela i szkoły. Pokazujemy jak przeprowadzić badania bez ankiet, z wykorzystaniem alternatywnych metod badawczych – minimum dokumentacji. 

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

Cele główne:

 • Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie:
  • projektowania i prowadzenia ewaluacji wewnętrznej oraz innych badań
  • analizy danych
  • formułowania wniosków i rekomendacji
 • Zaprojektowanie i zrealizowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole/przedszkolu

Cele modułu I (projektowanie ewaluacji)

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • opisuje cele ewaluacji wewnętrznej i jej podstawowe funkcje
 • tworzy projekt ewaluacji wewnętrznej uwzględniający obszar ewaluacji, kryteria, pytania badawcze oraz metody i narzędzia badawcze – we współpracy z członkami zespołu badawczego/ewaluacyjnego
 • dobiera alternatywne metody badawcze adekwatnie do projektowanego badania

Cele modułu II (analiza danych, wnioski i rekomendacje)

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • opisuje cele ewaluacji wewnętrznej i jej podstawowe funkcje
 • tworzy projekt ewaluacji wewnętrznej uwzględniający obszar ewaluacji, kryteria, pytania badawcze oraz metody i narzędzia badawcze – we współpracy z członkami zespołu badawczego/ewaluacyjnego
 • dobiera alternatywne metody badawcze adekwatnie do projektowanego badania

Moduł I – Projektowanie ewaluacji dla Waszej szkoły/przedszkola

 • czym jest, a czym nie jest ewaluacja wewnętrzna w szkole/przedszkolu/placówce
 • jak przygotować ewaluację, która jest użyteczna i prosta (dokumentacja ewaluacji na 4 stronach A4!)
 • poznanie alternatywnych metod prowadzenia ewaluacji (bez ankiet!)
 • jak dobrać metody ewaluacji, by osiągnąć cele ewaluacji przy minimalnym nakładzie pracy
 • stworzenie projektu ewaluacji w wybranym przez szkołę obszarze (dostosowanie gotowych wzorów projektów – zob. dalej wykaz obszarów ewaluacji)

Po zakończeniu modułu I:

 • Zredagowanie ostatecznej wersji projektów ewaluacji przez uczestników zajęć (liderów zespołów)
 • Konsultacje online przygotowanych projektów ewaluacji z ekspertem
 • Realizacja projektów w szkole (ok.6-8 tygodni) – eksperckie wsparcie online

Moduł II – Analiza zebranych danych, wnioski i rekomendacje

 • jak analizować zebrane dane – analiza danych ilościowych i jakościowych
 • czym są wnioski i rekomendacje, jak je formułować – słowa „klucze”
 • czym się kierować wybierając rekomendacje do wdrożenia – „mniej znaczy więcej”, kryteria wyboru rekomendacji do realizacji
 • opracowanie wniosków i rekomendacji z przeprowadzonego badania/ewaluacji
 • jak i komu prezentować dane z ewaluacji

Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji (uczestnicy pracują nad realnym projektem ewaluacji dla swojej placówki)

 • czas trwania  – 2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne w odstępie 6-8 tygodni (czas na przeprowadzenie zaprojektowanych badań)
 • optymalna grupa uczestników – do 30 osób
 • podczas warsztatów praca odbywa się w maks. 4 zespołach pracujących nad własnym projektem ewaluacji (możliwa większa liczba zespołów przy prowadzeniu zajęć przez dwóch trenerów)
 • uczestnikami mogą być nauczyciele każdego poziomu edukacyjnego danej szkoły
 • warunki techniczne:
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
  • stoliki ustawione w 4 wyspy (po 5-7 osób przy stoliku) 

Uwaga

Obszar ewaluacji, nad którym pracują uczestnicy może być zaproponowany przez szkołę/przedszkole lub wybrany z przedstawionych poniżej:

 1. A. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem objętym dostosowaniem (planowanie, realizacja, monitorowanie, analiza i wnioskowanie, modyfikacje).
  B. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy (planowanie, realizacja, monitorowanie, analiza i wnioskowanie, modyfikacje)  w klasie o dużym zróżnicowaniu uczniów.
 2. Tworzenie przez nauczycieli na lekcjach sytuacji sprzyjających wykorzystaniu uczniowskiej wiedzy w praktyce.
 3. Działania nauczycieli stymulujące aktywności uczniów (inicjowanie, wzmacnianie, koordynowanie).
 4. Działania nauczycieli kształtujące u uczniów umiejętność dokonywania samooceny.
 5. Podejmowanie przez nauczycieli działań służących integracji wiedzy uczniów z różnych dziedzin.
 6. Wzmacniania przez nauczycieli motywacji uczniów do uczenia się.
 7. Budowanie przez nauczycieli odpowiedzialności uczniów za uczenie się.
 8. Wspieranie przez nauczycieli relacji sprzyjających uczeniu się uczniów.
 9. Stosowanie metod i form pracy sprzyjających uczeniu się uczniów.
 10. Stosowanie przez nauczycieli metod i form oceniania sprzyjających uczeniu się.
 11. Podnoszenie przez nauczycieli umiejętności uczenia się uczniów.

Program realizowany jest w oparciu o model i materiały wypracowane w ramach Programu Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  udostępnij: