Alternatywne narzędzia badawcze – ewaluacja bez ankiet i biurokracji

Na skróty

Jeśli nie ankieta, to co? Ankieta jest często stosowanym narzędziem prowadzenia badań. Ma one wiele zalet, ale również wiele mankamentów. Jednym z największych jest to, że uczestnicy badania mają odroczony wgląd w jego wyniki lub wcale tego wglądu nie mają. 

Alternatywne metody i narzędzia badawcze pozwalają przeprowadzić badanie szybko i tanio. Dodatkowo wiele z nich daje możliwość natychmiastowego wglądu w wyniki badania, co zwiększa zaangażowanie ich uczestników (uczniów, rodziców, nauczycieli…)

Szkolenie stacjonarne lub online

To szkolenie dla rady pedagogicznej możemy zrealizować stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym (live). Korzystamy z aplikacji Google Meet, która wielokrotnie sprawdziła się w naszej pracy.

Uszyjemy na miarę

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • charakteryzuje różne narzędzia i metody badawcze (ilościowe i jakościowe)
 • projektuje proste badania przy wykorzystaniu alternatywnych metod badawczych
 • analizuje dane pozyskane podczas badania oraz formułuje wnioski i rekomendacje

Alternatywne metody i narzędzia badawcze można wykorzystać w ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole/placówce, ale również do tzw. mikrobadań prowadzonych przez nauczyciela np. na zakończenie lekcji.

 • Oszczędność czasu i nakładów pracy – krótka forma i uproszczona analiza danych
 • Większe zaangażowanie badanych i wzrost wiarygodności badań
 • Wzrost świadomości badanych w zakresie przedmiotu badania (np. uczniowie lepiej rozumieją znaczenie motywacji w procesie uczenia się, kiedy podczas badania dotyczącego ich motywacji zastosowane zostaną alternatywne metody badawcze)

Treści szkolenia:

 • Badania bez ankiet –
  • dlaczego warto je prowadzić
  • co powoduje, że badanie jest atrakcyjne dla uczniów, nauczycieli, rodziców
 • Różnorodne i elastyczne narzędzia badawcze w ewaluacji, które z łatwością można dostosować do różnych grup badanych (dzieci w rożnym wieku, dorośli) – przegląd narzędzi i metod ilościowych i jakościowych
 • Jak stosować wybrane narzędzia (podstawy projektowania badania, analizowania wyników, formułowania wniosków i rekomendacji) – praktyczne wskazówki
 • Narzędzia i sposoby ich wykorzystania podczas „dużej ewaluacji” w szkole oraz do bieżącej auto-ewaluacji (np. na koniec lekcji)

Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

 • czas trwania  – 4 godziny dydaktyczne
 • optymalna grupa uczestników – 25 osób
 • przy większej grupie uczestników zajęcia mają bardziej prezentacyjny charakter
 • uczestnikami mogą być nauczyciele każdego poziomu edukacyjnego danej szkoły
 • warunki techniczne:
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
  • stoliki ustawione w wyspy (po 5 osób przy stoliku) lub w podkowę
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Szkolenie w wersji online:

Przed szkoleniem online prosimy uczestników o zadbanie o sprawność techniczną sprzętu, który będą wykorzystywać podczas szkolenia (sprawdzenie przed szkoleniem jakości połączenia internetowego, zainstalowanie niezbędnych aplikacji i aktualizacji itp.) Wysyłamy wiadomość email ze wskazówkami i linkiem do wirtualnego pokoju.

Do przeprowadzenia szkolenia wykorzystujemy przede wszystkim platformę ZOOM*, z której można korzystać w formie odrębnej aplikacji (zalecane – Zoom Client for Meetings) lub w wersji w przeglądarce (rekomendujemy przeglądarkę Chrome).
Do udziału w szkoleniu nie jest wymagana rejestracja w systemie ZOOM.
 
Pobierz instrukcję z podstawowymi informacjami nt. dołączania i udziału w szkoleniu na platformie ZOOM.
 

* Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia na platformie, którą wykorzystuje placówka zamawiająca szkolenie (np. MS Teams). Wymaga to jednak uzgodnienia z prowadzącą/prowadzącym szkolenie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Więcej informacji nt. sposobu organizacji naszych szkoleń, kosztów i zasad współpracy znajdziesz w sekcji FAQ.

Kontakt w sprawie szkolenia

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 601431060

Napisz:

W tej sekcji podaj najważniejsze informacje dotyczące Twojego zapytania.

Jeśli dotyczy ono szkolenia, które właśnie przeglądasz pozostaw temat wiadomości niezmieniony

W tej sekcji możesz podać dodatkowe informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoje zapytanie, np.:

- kim są uczestnicy szkolenia (nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, uczniowie, rodzice, obsługa techniczna itp.)
- ilu uczestników może wziąć udział w szkoleniu? czy będzie to jedna czy kilka grup?
- kiedy mogłoby się odbyć szkolenie? możesz podać datę lub przedział czasowy, lub określony dzień tygodnia, w którym zazwyczaj organizujecie szkolenia dla Waszej rady
- jakiego rodzaju placówkę reprezentujesz

Wypełnienie tej sekcji jest opcjonalne. Możesz uzupełnić wszystkie lub tylko część pól, lub przejść do ostatniej części.
W tej sekcji podaj dane kontaktowe, które pomogą nam w udzieleniu Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

-informacje wymagane oznaczone są gwiazdką

więcej szkoleń dla rad pedagogicznych

udostępnij: