Alternatywne narzędzia badawcze – ewaluacja bez ankiet i biurokracji

Jeśli nie ankieta, to co? Ankieta jest często stosowanym narzędziem prowadzenia badań. Ma one wiele zalet, ale również wiele mankamentów. Jednym z największych jest to, że uczestnicy badania mają odroczony wgląd w jego wyniki lub wcale tego wglądu nie mają. 

Alternatywne metody i narzędzia badawcze pozwalają przeprowadzić badanie szybko i tanio. Dodatkowo wiele z nich daje możliwość natychmiastowego wglądu w wyniki badania, co zwiększa zaangażowanie ich uczestników (uczniów, rodziców, nauczycieli…)

Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki "Kontakt w sprawie szkolenia".

Dowiedz się więcej o szkoleniu:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

 • charakteryzuje różne narzędzia i metody badawcze (ilościowe i jakościowe)
 • projektuje proste badania przy wykorzystaniu alternatywnych metod badawczych
 • analizuje dane pozyskane podczas badania oraz formułuje wnioski i rekomendacje

Alternatywne metody i narzędzia badawcze można wykorzystać w ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole/placówce, ale również do tzw. mikrobadań prowadzonych przez nauczyciela np. na zakończenie lekcji.

 • Oszczędność czasu i nakładów pracy – krótka forma i uproszczona analiza danych
 • Większe zaangażowanie badanych i wzrost wiarygodności badań
 • Wzrost świadomości badanych w zakresie przedmiotu badania (np. uczniowie lepiej rozumieją znaczenie motywacji w procesie uczenia się, kiedy podczas badania dotyczącego ich motywacji zastosowane zostaną alternatywne metody badawcze)

Treści szkolenia:

 • Badania bez ankiet –
  • dlaczego warto je prowadzić
  • co powoduje, że badanie jest atrakcyjne dla uczniów, nauczycieli, rodziców
 • Różnorodne i elastyczne narzędzia badawcze w ewaluacji, które z łatwością można dostosować do różnych grup badanych (dzieci w rożnym wieku, dorośli) – przegląd narzędzi i metod ilościowych i jakościowych
 • Jak stosować wybrane narzędzia (podstawy projektowania badania, analizowania wyników, formułowania wniosków i rekomendacji) – praktyczne wskazówki
 • Narzędzia i sposoby ich wykorzystania podczas „dużej ewaluacji” w szkole oraz do bieżącej auto-ewaluacji (np. na koniec lekcji)

Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami krótkich wykładów/prezentacji

 • czas trwania  – 4 godziny dydaktyczne
 • optymalna grupa uczestników – 25 osób
 • przy większej grupie uczestników zajęcia mają bardziej prezentacyjny charakter
 • uczestnikami mogą być nauczyciele każdego poziomu edukacyjnego danej szkoły
 • warunki techniczne:
  • projektor i ekran dobrze widoczny dla uczestników
  • stoliki ustawione w wyspy (po 5 osób przy stoliku) lub w podkowę
 • sposób ewaluacji: ankieta (dyrektor otrzymuje zbiorczy raport przygotowany na podstawie ankiet)

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach „prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  udostępnij: