Wsparcie psychologiczne

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom jest jednym z podstawowych obowiązków szkoły i nauczycieli. Bezpieczeństwo ucznia ma wiele wymiarów: dotyczy m.in. bezpieczeństwa fizycznego związanego z nieszczęśliwymi wypadkami,  agresją i przemocą fizyczną i psychiczną ze strony innych uczniów lub osób dorosłych, a także z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z internetu i sięganiem po środki psychoaktywne.

Dzięki naszym szkoleniom i warsztatom nauczyciele mogą rozwijać swoje kompetencje w zakresie pierwszej pomocy, wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy ze strony dorosłych, przeciwdziałania i interwencji w przypadku agresji i przemocy rówieśniczej oraz w obszarze profilaktyki uzależnień.

wybierz interesujące Cię szkolenie

Program wychowawczo–profilaktyczny w szkole

Program wychowawczo–profilaktyczny, to jeden z obowiązkowych dokumentów określających działalność edukacyjną szkoły, szczególnie w sferze wychowania. Praktyczne szkolenie nt. tego, co powinien zawierać oraz jak go przygotować i realizować. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”.

więcej »

Zagrożenia dla uczniów związane z różnymi uzależnieniami

Dzięki zrozumieniu procesu uzależnienia oraz umiejętności rozpoznawania jego objawów i mechanizmów obronnych, nauczyciele mogą skuteczniej pomagać uczniom w rożnych fazach uzależnienia. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”. Dowiedz się więcej o szkoleniu: Cele W

więcej »

Profilaktyka uzależnień

Współczesna profilaktyka to wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed rozwijaniem się zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży a także wiedza dotycząca prawidłowości rozwoju oraz o strategiach zapobiegania. Działania profilaktyczne powinny koncentrować się wokół programów, sposobów działania i interwencji nastawionych głównie na zapobieganie powstawania problemów, czyli zanim one się

więcej »

Bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne uczniów

Szkolenie online Szkolenie dla rady pedagogicznej realizowane online w czasie rzeczywistym (live) Pomoc uczniom z depresją, myślami samobójczymi i samookaleczającymi się to wyzwanie, przed którym coraz częściej stają nauczyciele. Co mogą zrobić nauczyciele, rodzice, rówieśnicy? Kiedy jest potrzebna pomoc specjalisty? Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich

więcej »

Dopalacze i narkotyki w szkole (rodzaje, działanie, rozpoznawanie)

“W naszej szkole nie mamy problemów z narkotykami” – to częsta deklaracja dyrektorów i nauczycieli. Ale czy prawdziwa? Jak rozpoznawać objawy zażycia środków psychoaktywnych? Jak rozpoznawać same środki lub przedmioty służące do ich zażywania? Czy uczniom trudno jest zdobyć i ukryć takie środki? Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy

więcej »

Uczniowie na dopalaczach (interwencja)

Dzisiaj młodzi ludzie mają stosunkowo łatwy dostęp do środków psychoaktywnych. W mediach często pojawiają się informacje o przypadkach zażycia dopalaczy przez młodych ludzi i tragicznych konsekwencjach z tym związanych. Nauczyciele powinni nie tylko podejmować działania profilaktyczne, ale także umiejętnie przeprowadzać interwencje w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że uczeń jest pod

więcej »

Szkolny / przedszkolny program ochrony dzieci przed przemocą

„W kontekście tak licznych obaw, dylematów i wątpliwości w sytuacji podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie to, co nas w szkole determinuje do działania to świadomość, że ochrona dziecka i ochrona dzieciństwa jest naszym obowiązkiem. Pozostaje zdobycie wiedzy, przepracowanie procedur współpracy i wybór strategii/podejścia do problemu.” (http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5604-szkola-a-pomoc-dziecku-w-sytuacji-przemocy-w-rodzinie – dostęp: 3.08.2018) Jak

więcej »

Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci

Problem krzywdzenia dzieci nie dotyczy tylko przemocy w rodzinie. Dziecko może doświadczać przemocy ze strony dorosłych w różnych miejscach i sytuacjach swojego życia, także w szkole ze strony tych, którzy powinni się nim opiekować. Często nie jest ono gotowe do szukania pomocy, nie wie jak o nią poprosić, boi się

więcej »

Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy

„W kontekście tak licznych obaw, dylematów i wątpliwości w sytuacji podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie to, co nas w szkole determinuje do działania to świadomość, że ochrona dziecka i ochrona dzieciństwa jest naszym obowiązkiem. Pozostaje zdobycie wiedzy, przepracowanie procedur współpracy i wybór strategii/podejścia do problemu.” (http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5604-szkola-a-pomoc-dziecku-w-sytuacji-przemocy-w-rodzinie – dostęp: 3.08.2018) Jak

więcej »

Prawa dziecka – co oznaczają i jak ich przestrzegać w szkole

To szkolenie przygotujemy specjalnie dla Twojej placówki. Skontaktuj się z nami. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”. Dowiedz się więcej o szkoleniu: Cele Treści Forma zajęć i kwestie organizacyjne Bibliografia i przydatne linki Kontakt

więcej »

Jak rozpoznawać zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży

Co jest normą a co patologią w zachowaniu dzieci i młodzieży? Zachowania autodestrukcyjne – zabawa czy wołanie o pomoc? Jak wesprzeć ucznia w kryzysie? Szkolenie pozwala zrozumieć dorosłym świat psychiki ucznia oraz dowiedzieć się jak rozpoznawać zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży oraz jak prawidłowo reagować i jakie są zasady postępowania

więcej »

Pierwsza pomoc w szkole

Podczas przerwy uczeń upadł, stracił przytomność, a z rany na głowie poleciała krew. Co zrobił dyżurujący nauczyciel lub inny pracownik szkoły? Sprawnie i bezpiecznie udzielił chłopcu pomocy, czy rozpaczliwie wzywał pielęgniarkę, która akurat tego dnia nie była obecna? Sprawna i prawidłowa pierwsza pomoc w szkole i przedszkolu to bezpieczeństwo dzieci

więcej »

Jak rozmawiać z uczniami o seksualności

Seksualność w rozmowach z uczniami, nawet tymi najmłodszymi, to coraz częstszy temat. Dowiedz się, jak rozmawiać z uczniami o seksualności, by rozmowy te niosły dla nich korzyści rozwojowe. Przygotujemy dla Was szkolenie dostosowane do wieku dzieci, z którymi pracujecie. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb.

więcej »

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

  Dotyczy szkolenia (wymagane)
  Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

  Treść wiadomości
  Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

  Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

  Chcę podać więcej szczegółów

  Uczestnicy szkolenia

  Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach “prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

  Liczba grup szkoleniowych  Liczba osób w każdej grupie  Charakterystyka uczestników
  Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

  Preferowany termin szkolenia
  Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

  od

  do

  ———–
  DANE KONTAKTOWE

  Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

  Imię (wymagane)  Nazwisko (wymagane)  Adres email (wymagane)  Numer telefonu
  (Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)  Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


  Wpisz rodzaj placówki:

  Twoja funkcja w placówce (wymagane):


  Wpisz swoją funkcję:

  Nazwa placówki  Adres placówki

  Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

  ———–

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

  Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

  Zobacz politykę prywatności

  udostępnij:

  Share on facebook
  Share on google
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on whatsapp
  Share on email
  Share on print