Kompetencja: umiejętność uczenia (się)

Umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych niezbędną do sprawnego funkcjonowania człowieka w szybko zmieniającym się świecie. Niestety wiele osób postrzega je stereotypowo jako proces „zaliczania” kolejnego sprawdzianu, egzaminu, testu.  Współczesna wiedza o mózgu pozwala lepiej zrozumieć to, w jaki sposób przebiega proces uczenia się, w tym również to, jak działa pamięć, na czym polegają różne style uczenia się oraz od czego zależy koncentracja uczniów. Dzięki tej wiedzy możemy znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak wspierać zdolności i talenty uczniów?

Nasze szkolenia dotyczą zagadnień związanych z neurodydaktyką, technik pracy na lekcji i poza nią oraz sposobów budowania wspierających relacji z uczniami.

wybierz interesujące Cię szkolenie

Metody aktywizujące uczniów

Aktywny uczeń, czy aktywny nauczyciel? Czyja aktywność lepiej służy uczeniu się? Jakie metody aktywizujące uczniów znają i stosują nauczyciele w szkole? Ile z nich naprawdę działa? Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne metody aktywizujące uczniów oraz przekonują się, że aktywizacja uczniów, to nie tylko hałas i rozgardiasz w klasie. Pamiętaj, że

więcej »

Jak z sensem uczyć zdalnie

Wykorzystywanie internetu do zdalnego uczenia (się) wymaga zarówno umiejętności obsługiwania różnych aplikacji, jak też wiedzy na temat różnych stylów i strategii uczenia się uczniów. Dopiero połączenie tych dwóch elementów daje możliwość skutecznego wspierania uczniów. Dzięki takiemu połączeniu można projektować pracę z uczniami i dla uczniów, która będzie przynosić wymierne efekty.

więcej »

Style uczenia się – wykorzystywanie w praktyce szkolnej

Wiedza o stylach i strategiach uczenia się oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania w pracy z uczniami to jedna z najważniejszych kompetencji nauczyciela XXI wieku. Dzięki niej nauczyciel może skuteczniej nauczać, ale przede wszystkim rozwijać umiejętność uczenia się usamych uczniów. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb.

więcej »

Jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów

Ken Robinson twierdzi, że do kreatywności nie dorastamy, ale wyrastamy z niej lub raczej, zostajemy z niej wyedukowani. Dzieci są kreatywne, a potem idą do szkoły. Kreatywne myślenie, nastawione na poszukiwanie nietuzinkowych rozwiązań to bardzo ceniona kompetencja. Zatem jak rozwijać kreatywne myślenie uczniów? Jak nie zabijać w nich tego naturalnego

więcej »

Widoczne uczenie się

Każdą lekcję można zaplanować tak, aby uczniowie nie siedzieli na niej bezmyślnie. Co więcej, każdy uczeń może zobaczyć, na jakim poziomie myślenia się znajduje i co może zrobić, aby wspiąć się wyżej. Wszyscy uczniowie mogą obserwować, jak ich myślenie zmienia się, przechodząc od znajomości najprostszych faktów do inspirujących dociekań. Dzięki

więcej »

Motywacja a strategie uczenia się

Umiejętność motywowania uczniów do uczenia się, to ważna kompetencja nauczycielska. Jak zastąpić zewnętrzny nadzór wewnętrzną motywacją? Czy skuteczna manipulacja, to to samo, co umiejętne motywowanie? Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”. Dowiedz się więcej

więcej »

Neurodydaktyka – jak wspierać zdolności i talenty uczniów

Współczesna wiedza o mózgu pozwala lepiej zrozumieć to, w jaki sposób przebiega proces uczenia się, w tym również to, jak działa pamięć, na czym polegają różne style uczenia się oraz od czego zależy koncentracja uczniów. Dzięki tej wiedzy możemy znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak wspierać zdolności i talenty uczniów? Pamiętaj,

więcej »

Neurodydaktyka – jak emocje wpływają na motywację i efekty uczenia się

Dzięki neuro-naukom lepiej rozumiemy jak emocje wpływają na motywację i efekty uczenia się uczniów. Emocje są silnie powiązane z procesem uczenia się. Nauczyciele mają duży wpływ na to, jakie emocje towarzyszą uczniom w procesie edukacji. Nauczanie przyjazne mózgowi uwzględnia rolę jaką odgrywają emocje. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy

więcej »

Coaching, tutoring i mentoring – czym są, a czym nie są

Coaching, tutoring i mentoring w szkole to wciąż pojęcia nowe. Często nauczycielom trudno jest wskazać różnice między nimi. Spotyka się również wiele stereotypowych podejść do tych metod porównujących je wręcz do manipulacji. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki

więcej »

Tutoring naukowy – indywidualizacja pracy z uczniem

Wprowadzenie w szkole metod pracy opartych na miękkich narzędziach pomaga w budowaniu relacji z uczniami, wspiera ich wieloaspektowy rozwój, wzmacnia motywację uczniów do rozwoju. Tutoring zakłada budowanie relacji z uczniem opartej ma jego indywidualnej sytuacji – potrzebach i możliwościach. Pozawala to łatwiej dostrzec jego talent i rozwinąć potencjał. Pamiętaj, że

więcej »

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące (nazywane również ocenianiem wspierającym) służy rozwojowi ucznia poprzez dawanie mu informacji zwrotnej, a co za tym idzie budowanie jego świadomości co do zakresu i sposobów uczenia się. Ocenianie takie pozytywnie wpływa na motywację ucznia do uczenia się, buduje dobre relacje ucznia z nauczycielem i kolegami. Jest istotne podczas

więcej »

Pomiar dydaktyczny w pracy nauczyciela

Ocenianie w szkole jest jednym z ważnych elementów uczenia się. Jego celem jest „informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;  (…)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i

więcej »

Grywalizacja i inne aktywne metody pracy z uczniami

Rutyna lekcyjna zabija zaangażowanie uczniów. Metody angażujące uczniów (w tym grywalizacja / gamifikacja) przepędzają ją i nie pozwalają jej powrócić. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się tworzyć gry dydaktyczne i quizy, które pozwolą w ciekawy sposób przyswajać, utrwalać i sprawdzać to, czego nauczyli się uczniowie. Będą również wykorzystywać te narzędzia do

więcej »

Grywalizacja na lekcjach – quizy i interaktywne gry

Rutyna lekcyjna zabija zaangażowanie uczniów. Metody angażujące uczniów (w tym grywalizacja / gamifikacja) przepędzają ją i nie pozwalają jej powrócić. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się wykorzystywać quizy i interaktywne gry do zwiększania zaangażowania uczniów. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając

więcej »

Jak zastosować WebQuest – warsztaty praktyczne

WebQuest to jedna z metod pracy projektami wykorzystująca dane z internetu. Dzięki niej uczniowie uczą się prowadzenia badań, rozwijają twórcze myślenie, pracują we własnym tempie, współpracują w zespołach. Pozwala również, by uczniowie nauczyli się weryfikowania treści dostępnych w internecie. WebQuest jako metoda pracy projektowej posiada określoną strukturę. Można ją wykorzystać

więcej »

Projekty edukacyjne i metody uczące rozwiązywania problemów

To szkolenie przygotujemy specjalnie dla Twojej placówki. Skontaktuj się z nami. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”. Dowiedz się więcej o szkoleniu: Cele Treści Forma zajęć i kwestie organizacyjne Bibliografia i przydatne linki Kontakt

więcej »

Lekcja atrakcyjna dla każdego ucznia – 4MAT

Wyobraź sobie lekcję, w czasie której w pracę zaangażowani są uczniowie o wszystkich typach percepcji. Wyobraź sobie lekcję, po której każdy uczeń ma pewność, że się czegoś nauczył. To możliwe dzięki lekcji 4Mat. Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z

więcej »

Odwrócona lekcja

A może by tak odwrócić kota ogonem? Co by było, gdyby uczniowie odrabiali zadanie domowe przed lekcją? A gdyby tak przychodzili na lekcję i już umieli temat? Jakie mogłyby być efekty pracy z uczniem, gdyby całe zajęcia można było poświęcić na ćwiczenie i doskonalenie umiejętności? To jest możliwe! Wystarczy…odwrócić lekcję.

więcej »

Gadżetomania na lekcji

Motywowanie ucznia, rozbudzanie jego zainteresowania tematem to trudne i skomplikowane zagadnienia. To prawda. Jest jednak jeden prosty sposób, by temu zaradzić – gadżet! Pamiętaj, że każde z naszych szkoleń możemy dostosować do Twoich potrzeb. Poinformuj nas o nich korzystając z zakładki “Kontakt w sprawie szkolenia”. Dowiedz się więcej o szkoleniu:

więcej »

Wizualizacja tekstu sposobem na lekturę szkolną

Gdy ludzie przestają czytać, cywilizacja upada. Mamy więc misję. Musimy sprawić, by nasi uczniowie polubili czytanie. Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? Nasza kultura zatoczyła krąg i znowu żyjemy w epoce obrazkowej, więc odpowiedzią na „nieczytanie” powinna być wizualizacja tekstu ułatwiająca jego zrozumienie. A od zrozumienia do polubienia już tylko

więcej »

„Trudne” lektury na lekcjach języka polskiego

Pan Tadeusz, Syzyfowe prace, Quo vadis – czy te lektury mogą być ciekawe i zrozumiałe dla współczesnego ucznia? Poznaj sposoby przygotowania angażujących lekcji poświęconych lekturom oraz metody, dzięki którym staną się one interesujące dla Twoich uczniów. Szkolenie jest częścią programu rozwojowego dla nauczycieli języka polskiego. Może być zorganizowane jako samodzielne

więcej »

Egzaminacyjne formy wypowiedzi

Przygotowania do egzaminu muszą być żmudne i męczące? Nie muszą. Doskonalenie umiejętności pisania rozprawki może być połączone z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej. Formułując argumenty, można się dobrze bawić, a nawet pękać ze śmiechu. Pisząc opowiadanie można tworzyć niezwykłe, porywające historie przy pomocy… kubka! A co więcej uczniowie mogą ćwiczyć redagowanie egzaminacyjnych

więcej »

Gry na języku polskim

Udział w grach lub ich tworzenie może być dla uczniów świetną przygodą, a jednocześnie skuteczną metodą edukacyjną. Poznaj sposoby adaptacji różnych znanych gier do celów związanych z nauką języka polskiego. Stań się na chwilę uczestnikiem gry, by doświadczyć jaki to prosty i skuteczny sposób uczenia. Szkolenie jest częścią programu rozwojowego

więcej »

Uczymy pisania

Sprawne posługiwanie się językiem w formie pisanej jest ważną kompetencją współczesnego człowieka. Szkolenie “Uczymy pisania” to okazja do poznania przez nauczycieli sposobów pracy z uczniami, dzięki którym rozwiną swoją pisarską kreatywność, nauczą się różnych form wypowiedzi pisanej, odkryją swoje pisarskie uzdolnienia. Umiejętność rozumienia i tworzenia informacji to zdolność identyfikowania, rozumienia,

więcej »

Sposoby na poezję

Poznaj metody pracy, dzięki którym zaangażujesz swoich uczniów do pracy nad poezją i nauczysz ich samodzielnej analizy oraz interpretacji utworu lirycznego. Szkolenie jest częścią programu rozwojowego dla nauczycieli języka polskiego. Może być zorganizowane jako samodzielne szkolenie lub jako część kursu składającego się z kilku szkoleń. Ze względu na to, że

więcej »

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami, napisz do nas lub zadzwoń. Zapytaj, zaproponuj zmiany lub zamów.

Zadzwoń:  +48 503 37 90 30

Napisz:

Dotyczy szkolenia (wymagane)
Pojawi się jako temat wiadomości e-mail

Treść wiadomości
Napisz swoje pytania i sugestie. Możesz również wskazać potrzeby Twoje, Twojego zespołu lub placówki. To pozwoli nam przygotować bardziej wyczerpującą odpowiedź.

Jeśli chcesz, możesz podać nam więcej szczegółów nt. uczestników i proponowanego terminu szkolenia.

Chcę podać więcej szczegółów

Uczestnicy szkolenia

Najbardziej efektywne szkolenie warsztatowe najczęściej jest możliwe w grupie do 20 osób. W szkoleniach “prezentacyjnych” może brać udział większa grupa uczestników, jednak są one mniej efektywne od praktycznych zajęć warsztatowych.Dla dużych zespołów (rad pedagogicznych) proponujemy rozważenie przeprowadzenia szkolenia w kilku grupach.

Liczba grup szkoleniowychLiczba osób w każdej grupieCharakterystyka uczestników
Krótko opisz kim są uczestnicy szkolenia (np. dyrektorzy i ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, rodzice)

Preferowany termin szkolenia
Podaj dogodną datę szkolenia (tylko pierwsze pole) lub przedział dogodnych dat (oba pola)

od

do

———–
DANE KONTAKTOWE

Twoje dane (wysyłającego zapytanie)

Imię (wymagane)Nazwisko (wymagane)Adres email (wymagane)Numer telefonu
(Nie jest wymagany, ale pomoże w szybkim kontakcie. Podaj numer, pod którym najszybciej będziemy mogli nawiązać kontakt.)Rodzaj placówki, której dotyczy zapytanie (wymagane):


Wpisz rodzaj placówki:

Twoja funkcja w placówce (wymagane):


Wpisz swoją funkcję:

Nazwa placówkiAdres placówki

Podanie adresu (przynajmniej miejscowości) pomoże nam w dokonaniu ewentualnej wyceny szkolenia z uwzględnieniem kosztów dojazdu

———–

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi zapytania/zamówienia opisanej w Polityce prywatności. Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać. (wymagane)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Percepti Edukacja

Newsletter zawiera informacje o naszych szkoleniach oraz inne informacje dotyczące edukacji (np. artykuły, materiały edukacyjne, przykłady dobrych praktyk). Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdym czasie, klikając w link dołączony do każdego newslettera.

Zobacz politykę prywatności

udostępnij:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Przewiń do góry