Renata Idzik

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2018 r.

  • Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego – wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
  • Nauczycielka przedszkola, dyrektorka, oligofrenopedagog.
  • Trenerka Treningu Zastępowania Agresji – prowadziła zajęcia psycho-edukacyjne z młodzieżą, nauczycielami oraz rodzicami.
  • Posiada certyfikat trenerski II stopnia oraz ukończyła szkolenie dla trenerów wspomagania.
  • Doradca w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”
  • Współpracowała z Dolnośląską Szkołą Wyższą prowadząc zajęcia dla słuchaczy kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
  • Obecnie prowadzi szkolenia dla nauczycieli przedszkoli, szkół oraz kadry zarządzającej oświatą. Autorka programów szkoleniowych.