Piotr Bachoński

Piotr Bachoński – z-ca dyrektora

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2018 r.

Zastępca dyrektora NPDN PERCEPTI EDUKACJA

p.bachonski@perceptiedukacja.pl
+48 606 91 95 64

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska. Ukończył podyplomowe studium z informatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim, podyplomowe studium z zarządzania oświatą w Wyższej Szkole informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Podyplomowe Studia Liderów Oświaty w Collegium Civitas w Warszawie.

Nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Uzyskał trzy certyfikaty trenerskie (w tym trenera online) oraz ukończył szkolenie dla trenerów wspomagania szkół. Prowadzi szkolenia poświęcone tematyce motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego. Realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół.

Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studium podyplomowego zarządzania oświatą.

Prelegent konferencji SEO, publikował w „Dyrektorze szkoły”.