Marta Cielińska-Idziak

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2015 r.

Absolwentka Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Szczecińskiego na kierunkach ekonomia, zarządzanie i teologia.  

Ukończyła m.in.: 

  • studia podyplomowe z zakresu socjoterapii,
  • szkołę trenerską CEL we Wrocławiu i szkołę trenerów FLIS w Głogowie,
  • kurs Coaching Zarządzanie i Przywództwo organizowany przez Jurewicz&Jakubczak S.C.,
  • szkolenia przygotowujące do pełnienia roli eksperta wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych – w ramach projektu „Moje kompetencje – Twój sukces”

Posiada doświadczenie pracy w szkole i przedszkolach na stanowisku nauczyciela oraz socjoterapeuty.

Pracuje jako trenerka prowadząc m.in. szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i młodzieży. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ocenianiem (w tym ocenianiem kształtującym), neurodydaktyką oraz rozwojem kompetencji społecznych i wystąpieniami publicznymi.