Marta Cielińska-Idziak

Marta Cielińska-Idziak

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2015 r.

Absolwentka Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Szczecińskiego na kierunkach ekonomia, zarządzanie i teologia.  Ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii oraz szkołę trenerską CEL we Wrocławiu i szkołę trenerów FLIS w Głogowie. Posiada doświadczenie pracy w szkole i przedszkolach na stanowisku nauczyciela oraz socjoterapeuty. Pracuje jako trenerka prowadząc m.in. szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i młodzieży. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ocenianiem (w tym ocenianiem kształtującym), neurodydaktyką oraz rozwojem kompetencji społecznych i wystąpieniami publicznymi.