Katarzyna Salamon-Bobińska

Katarzyna Salamon-Bobińska

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2015 r.

Magister socjologii, socjoterapeutka, trenerka. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, wśród których najważniejsze to: “Trening Zastępowania agresji” i “W kuźni Hefajstosa – terapia dzieci agresywnych”. W swojej pracy koncentruje się na następujących zagadnieniach: dyscyplina w klasie – zarządzanie klasą, motywowanie uczniów do nauki i zmiany zachowania, przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej, a także ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych. Posiada doświadczenie w zakresie profilaktyki i terapii. W ostatnich latach pracowała w ogólnopolskich programach dla szkół (m.in.: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”, „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”). Współpracuje także z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako współautorka i trenerka Programu Nauki Zachowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z dyrektorami, nauczycielami, pedagogami i uczniami – prowadzi szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “SOPHIA”