Katarzyna Salamon-Bobińska

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2015 r.

Magister socjologii, socjoterapeutka, trenerka.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach, wśród których najważniejsze to: “Trening Zastępowania agresji” i “W kuźni Hefajstosa – terapia dzieci agresywnych”.
W swojej pracy koncentruje się na następujących zagadnieniach: dyscyplina w klasie – zarządzanie klasą, motywowanie uczniów do nauki i zmiany zachowania, przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej, a także ewaluacja wewnętrzna w placówkach oświatowych.
Posiada doświadczenie w zakresie profilaktyki i terapii. W ostatnich latach pracowała w ogólnopolskich programach dla szkół (m.in.: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”, „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”).
Współpracuje także z  Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako współautorka i trenerka Programu Nauki Zachowania (Program profilaktyki selektywnej rekomendowany przez System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego), współtworzy także program profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z dyrektorami, nauczycielami, pedagogami i uczniami – prowadzi szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “SOPHIA”.
Mama Oli (lat prawie 17) i Bartka (12 lat). W wolnych chwilach oddaje się małym działaniom twórczym – robótki szydełkowe, różne formy plastyczne.