Katarzyna Baeck–Kamińska

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2016 r.

absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (kierunek filologia polska), studiów podyplomowych z zakresu nadzoru pedagogicznego (Wyższa Szkoła Milenium), ewaluacji programów i projektów UE (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa), psychologii zachowań społecznych (Uniwersytet Śląski), zarządzania w oświacie oraz przygotowujących do nadzoru pedagogicznego. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów dotyczących oceniania i egzaminowania, budowy narzędzi badawczych, kształtowania kompetencji i budowania postaw, planowania pracy szkoły, procesowego wspomagania szkół i placówek. Współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych i Zespołem EWD w prowadzeniu badań uczestniczących oraz jako ekspert EWD. Jako ekspert merytoryczny była zaangażowana w projekcie System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Prowadziła szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz dla nauczycieli w projekcie Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego, etap II i III, realizowanym przez Erę Ewaluacji w partnerstwie z MEN oraz UJ. Jest autorką i współautorką licznych prac i projektów badawczych dotyczących edukacji. Obecnie pracuje jako nauczyciel konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli, prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz dyrektorów.