Justyna Konowalczyk

Justyna Konowalczyk

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2015 r.

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością kliniczną oraz Studium Terapii Uzależnień, zdobywając Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień (SP/0729/2012) rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Pracowała w ośrodku leczenia uzależnień od narkotyków. Ma także doświadczenia w pracy trenera. Prowadzi warsztaty i szkolenia psychologiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców na temat profilaktyki uzależnień oraz cyberprzemocy. Ukończyła szkołę trenerów FLIS. Jest certyfikowaną trenerką Programu „Chronimy Dzieci” realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Współpracuje ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie. Uczestniczy w projektach na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem; prowadzi poradnictwo psychologiczne oraz konsultacje dotyczące zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych.