Grzegorz Idziak

Grzegorz Idziak – dyrektor

Z PERCEPTi EDUKACJA od 2015 r.

Założyciel i dyrektor NPDN PERCEPTi EDUKACJA.

dyrektor@perceptiedukacja.pl
+ 48 503 37 90 30

Od kilkunastu lat zajmuje się edukacją dorosłych, w tym nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą. Pracował jako trener w kilku dużych ogólnopolskich programach rozwojowych dla dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół, w tym np.:

Pełnił rolę superwizora w trzyletnim projekcie Kompetencje kluczowe drogą do kariery – realizowanym przez WSP TWP w Warszawie.

Ma doświadczenie pracy w szkole jako nauczyciel. Ukończył szkołę trenerską STOP w Warszawie i jest członkiem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania i marketingu w WSB NLU w Nowym Sączu oraz studia podyplomowe z coachingu w WSB we Wrocławiu.